•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  

Rozhovory

Voľby 2014 rozhovory

Erich Tripšanský

 19.08.2016

Erich Tripšanský, 40r., vodič, Nová ulica, SNS

 1. Čo v našej obci funguje bez problémov. Čo by sa malo vylepšiť a čo podľa vás vôbec nefunguje?
  Naša obec funguje ako každá iná v dnešnej dobe. Vylepšiť sa vždy všetko dá, ak sú prostriedky.
 2. Občania vedia, že naša obec je zadĺžená. Vnímate to ako veľký problém? Ako by sa malo hospodáriť s financiami, čo spraviť pre zníženie dlhov?
  Je to veľký problém pre rozvoj našej obce, je nutné začať zodpovednejšie hospodáriť a hlavne nevytvárať ďalšie dlhy.
 3. Časť obce Hadušovce nemá chodníky, detské ihrisko, športovú plochu. Čo môžete sľúbiť občanom, ktorí tam žijú?
  Netreba dedinu rozdeľovať na dve časti. Sľúbiť chodníky je ľahká vec, ale z čoho? Najprv musíme obec vyliečiť z finančných problémov a tak sa môže niečo sľubovať a budovať. 
 4. Aký je váš postoj k novým lokalitám a výstavbe ďalších rodinných domov? Aké pozitíva má z toho obec. Vidíte aj nejaké negatíva?
  Naša dedina sa rozrástla a omladla vďaka novým lokalitám. Nastali však aj problémy. Lokality nie sú dokončené, materská škôlka nepostačuje kapacitne pre deti z našej obce.
 5. Aký plán máte s Turistickou ubytovňou Hornád? Akému účelu by mala slúžiť a ako zabezpečíte aby bola jej činnosť samofinancovateľná?
  Turistická ubytovňa Hornád je majetok našej obce. Veľa investícii sa poskytlo na jej rekonštrukciu Turistický ruch, školy v prírode, veď naše okolie všetkému zodpovedá. Svadby, oslavy narodenín, promócie atď., tak prečo to nevyužiť.
 6. Rátate vo svojom programe aj s Čingovom? Myslíte si, že je v silách starostu venovať sa aj tejto časti obce? Ako by ste zabezpečil/a aby sa Čingov rozvíjal a bol čistý. V súčasnej dobe je má parkovisko a toalety v prenájme súkromný podnikateľ, ktorý sa stará o prevádzku. Zmenili by ste to?
  Rátam aj s Čingovom, vždy patril obci a tak by to malo byť aj naďalej. Parkovisko na Čingove je majetok obce, mali by sme si ho spravovať samy.
 7. Na uskutočňovanie vašich cieľov, ale aj na praktickú pomoc budete potrebovať aj sily a ochotu zvolených poslancov. Akú spoluprácu budete očakávať od nových poslancov?
  Spolupráca znovuzvolených poslancov by mala byť 100%-ná. Je potrebná pre starostu aj pre chod obce.
 8. Ako vnímate vzťahy Rómov a Nerómov? Zmenia sa nejaké pravidlá alebo prístup vedenia obce k Rómom?
  Sme spoluobčania, pravidlá platia pre nás všetkých rovnako. 
 9. Ako budete komunikovať s občanmi? Čo v tejto oblasti potrebujeme vylepšiť? Máte pocit, že je dostatok informácií na webstránke obce či informačnej tabuli? Budú mať ku vám občania otvorené dvere, tak povediac 24 hodín denne?
  Samozrejme, že z občanmi budem kedykoľvek komunikovať. Na našej webstránke je dostatok informácii.
 10. V otázkach, ktoré prišli sa často spomínalo kultúrne vyžitie. Viete vymenovať, ktoré akcie počas roka by v obci mali alebo mohli byť? Koho by ste požiadal/a o spoluprácu pri ich organizovaní? Vedeli by ste nájsť v rozpočte viac peňazí na kultúru, šport, spolky a aktivity seniorov ale aj mladých?
  Kultúrno-školská komisia má na starosti kultúrne vyžitie našej obce. Akcie počas roka - je ich veľa napríklad deň detí. Máme veľa turistických podujatí, zväz chovateľov, futbalový klub. Pán Janík sa začal venovať detskému futbalu, kde je veľký záujem, tak prečo im všetkým nepomôcť.
 11. Ako sa po vašom zvolení zmení fungovanie obecného úradu? Plánujete nejaké reformy? Ste spokojný/á so súčasnými službami, ktoré obecný úrad dnes vykonáva?
  Obecný úrad poskytuje dostatočné služby občanom.
 12. V poslednej otázke je priestor aby ste stručne vyjadril/a to, čo sa do otázok nedostalo a je pre vás dôležité, aby sa to k občanom dostalo.
  Som poslancom obecného zastupiteľstva od 3.4.2009.Poznám problémy našej obce a mojou hlavnou prioritou je dostať našu materskú školu do vlastníctva obce.       

 Ostatné rozhovory

Erich Tripšanský

 19.08.2016

Erich Tripšanský, 40r., vodič, Nová ulica, SNS

 1. Čo v našej obci funguje bez problémov. Čo by sa malo vylepšiť a čo podľa vás vôbec nefunguje?
  Naša obec funguje ako každá iná v dnešnej dobe. Vylepšiť sa vždy všetko dá, ak sú prostriedky.
 2. Občania vedia, že naša obec je zadĺžená. Vnímate to ako veľký problém? Ako by sa malo hospodáriť s financiami, čo spraviť pre zníženie dlhov?
  Je to veľký problém pre rozvoj našej obce, je nutné začať zodpovednejšie hospodáriť a hlavne nevytvárať ďalšie dlhy.
 3. Časť obce Hadušovce nemá chodníky, detské ihrisko, športovú plochu. Čo môžete sľúbiť občanom, ktorí tam žijú?
  Netreba dedinu rozdeľovať na dve časti. Sľúbiť chodníky je ľahká vec, ale z čoho? Najprv musíme obec vyliečiť z finančných problémov a tak sa môže niečo sľubovať a budovať. 
 4. Aký je váš postoj k novým lokalitám a výstavbe ďalších rodinných domov? Aké pozitíva má z toho obec. Vidíte aj nejaké negatíva?
  Naša dedina sa rozrástla a omladla vďaka novým lokalitám. Nastali však aj problémy. Lokality nie sú dokončené, materská škôlka nepostačuje kapacitne pre deti z našej obce.
 5. Aký plán máte s Turistickou ubytovňou Hornád? Akému účelu by mala slúžiť a ako zabezpečíte aby bola jej činnosť samofinancovateľná?
  Turistická ubytovňa Hornád je majetok našej obce. Veľa investícii sa poskytlo na jej rekonštrukciu Turistický ruch, školy v prírode, veď naše okolie všetkému zodpovedá. Svadby, oslavy narodenín, promócie atď., tak prečo to nevyužiť.
 6. Rátate vo svojom programe aj s Čingovom? Myslíte si, že je v silách starostu venovať sa aj tejto časti obce? Ako by ste zabezpečil/a aby sa Čingov rozvíjal a bol čistý. V súčasnej dobe je má parkovisko a toalety v prenájme súkromný podnikateľ, ktorý sa stará o prevádzku. Zmenili by ste to?
  Rátam aj s Čingovom, vždy patril obci a tak by to malo byť aj naďalej. Parkovisko na Čingove je majetok obce, mali by sme si ho spravovať samy.
 7. Na uskutočňovanie vašich cieľov, ale aj na praktickú pomoc budete potrebovať aj sily a ochotu zvolených poslancov. Akú spoluprácu budete očakávať od nových poslancov?
  Spolupráca znovuzvolených poslancov by mala byť 100%-ná. Je potrebná pre starostu aj pre chod obce.
 8. Ako vnímate vzťahy Rómov a Nerómov? Zmenia sa nejaké pravidlá alebo prístup vedenia obce k Rómom?
  Sme spoluobčania, pravidlá platia pre nás všetkých rovnako. 
 9. Ako budete komunikovať s občanmi? Čo v tejto oblasti potrebujeme vylepšiť? Máte pocit, že je dostatok informácií na webstránke obce či informačnej tabuli? Budú mať ku vám občania otvorené dvere, tak povediac 24 hodín denne?
  Samozrejme, že z občanmi budem kedykoľvek komunikovať. Na našej webstránke je dostatok informácii.
 10. V otázkach, ktoré prišli sa často spomínalo kultúrne vyžitie. Viete vymenovať, ktoré akcie počas roka by v obci mali alebo mohli byť? Koho by ste požiadal/a o spoluprácu pri ich organizovaní? Vedeli by ste nájsť v rozpočte viac peňazí na kultúru, šport, spolky a aktivity seniorov ale aj mladých?
  Kultúrno-školská komisia má na starosti kultúrne vyžitie našej obce. Akcie počas roka - je ich veľa napríklad deň detí. Máme veľa turistických podujatí, zväz chovateľov, futbalový klub. Pán Janík sa začal venovať detskému futbalu, kde je veľký záujem, tak prečo im všetkým nepomôcť.
 11. Ako sa po vašom zvolení zmení fungovanie obecného úradu? Plánujete nejaké reformy? Ste spokojný/á so súčasnými službami, ktoré obecný úrad dnes vykonáva?
  Obecný úrad poskytuje dostatočné služby občanom.
 12. V poslednej otázke je priestor aby ste stručne vyjadril/a to, čo sa do otázok nedostalo a je pre vás dôležité, aby sa to k občanom dostalo.
  Som poslancom obecného zastupiteľstva od 3.4.2009.Poznám problémy našej obce a mojou hlavnou prioritou je dostať našu materskú školu do vlastníctva obce.       

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com