•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Rozhovory

Voľby 2014 rozhovory

Salezián zo Spišských Tomášoviec

 19.08.2016

Salezián zo Spišských Tomášoviec

13. januára 2012 oslávil kňaz Štefan Kormančík 10 rokov svojho pôsobenia v Azerbajdžane.

MISIA V AZERBAJDŽANE - Zhrnutie za rok 2012.

Napísal nám rodák Štefan Kormančík:

Sme stále v Baku ôsmi saleziáni. Šesť kňazov a dvaja bratia. Otec Vladimír je naďalej ordinár cirkvi v Azerbajdžane. Druhý otec, Vladimír - mladší, je tretí rok farárom, najmä pre rusky hovoriacich farníkov. Otec Jozef sa venuje anglicky hovoriacej časti farnosti a pomoci rodinám v núdzi prostredníctvom projektu adopcia na diaľku. Otec Martin venuje svoj čas farníkom hovoriacim Azerbajdžansky a samozrejme tiež centru. Otec Jerry z Indie, ktorý sa u nás učí ruský jazyk, pomáha s cudzincami. Brat Marián spravuje kostol a pastoračné centrum. Brat Rado asistuje v nedeľnej škole, webovú stránku farnosti (www.catholic.az) a sprevádza mladých ľudí na náročnej ceste viery. Tiež tu máme tri misijné dobrovoľníčky zo Slovenska - Ajku, Anežku a Moniku.

Centrum Maryam funguje už 9-ty rok. Stále ťažšie a ťažšie je hľadať sponzorov na jeho prevádzku. Možno kvôli súťaži Eurovision, kde všetci uvideli, aká je bohatá naša krajina :).
Alebo možno preto, že je finančná kríza v Európe i v Amerike ...Polovica nákladov je pokrytá poplatkami za lekcie, a na druhú polovicu hľadáme sponzorov. Preto sme sa zúčastnili tréningu o fund risinigu, na ktorom sme s prekvapením našli niekoľko vecí, ktoré môžu pomôcť nášmu stredisku k rozvoju.
Prvá je, že pracujeme na tom, aby u nás všetko zodpovedalo legislatíve a naše účtovníctvo bolo transparentné.
Ďalší zaujímavý objav z priebehu workshopu bol, že ak chceme niekoho presvedčiť, aby daroval svoje peniaze na našu prácu, najprv musíme mi sami podporiť náš vlastný projekt. Ako nám niekto uverí, keď mi sami neveríme svojmu projektu? Hovorili sme o tom veľa s učiteľmi, rodičmi aj študentmi. Ako výsledok sa v kuchyni objavila pokladnička na dary. V prvom mesiaci tam bolo 0,30 AZN, v druhom už 10 AZN. Organizujeme tiež brigády, kde je stále väčšia a väčšia účasť. To je pozitívna zmena, a dúfame, že budúci rok budeme môcť financovať svoje výdavky a dary aj vďaka sponzorom z radov miestnych obyvateľov. Vytvorila sa skupina dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú organizovať rôzne akcie, letné tábory.

Za všetko to ďakujeme Pánovi.
(Január 2013)
Korešpondenica z januára 2012:

Čo nové v centre?

Stále som v Baku, sme tu piati kňazi a dvaja spolubratia zo Slovenska, plus jeden seminarista z africkej Kene. Spolu s Martinom Bonkalom pracujem vo vzdelávacom charitatívnom stredisku "Mariam". http://maryammerkezi.com/news.php, alebo Facebook: Charity Center "Mary.

Centrum už prevádzkujeme sedem rokov. Teraz máme 300 študentov a 28 učiteľov. Naša hlavná náplň je doučovanie školských predmetov, v ktorých deti zaostávajú. Zvlášť silný je dopyt po počítačoch a anglickom jazyku. V stredisku je aj možnosť navštevovať trojmesačné kurzy rôznych profesií. Organizujeme tiež bohatý na mimoškolský program. Najmä v lete. Na tomto programe sa zúčastňuje stále viac a viac detí a mladých ľudí. V tomto roku sme pridali program tréningov. Myslíme si, že je to veľmi dôležité. Pomôcť ľuďom uvedomiť si, že majú možnosti, že nemusia čakať na pomoc, že môžu riešiť svoje problémy sami.

Nepodarilo sa nám zaregistrovať stredisko ako mimovládnu organizáciu Musel som sa zaregistrovať ako súkromný podnikateľ - živnostník. Bolo to spojené s množstvom návštev na rôznych úradoch a organizáciách, ktoré udeľovali rôzne potvrdenia a dokumenty. Presne to bolo:
- 10 návštev, aby som sa zaregistroval ako súkromný podnikateľ
- 46 návštev na získanie registračnej pokladne
- 50 návštev na vybavenie dokumentov potrebných pre prijatie do zamestnania (tento proces ešte nie je ukončený)

To bolo moje hlavné zamestnanie v uplynulom roku. Čo ma potešilo na tom, bolo to, že aj Ježiš prežil väčšinu svojho života ako podnikateľ, živnostník - tesár. A tak som bol medzi ľuďmi, ktorí sú blízko k Ježišovi. Ľudia nie bohatí, ale ktorí sa neboja riskovať, ktorí sa pokúšajú niečo podniknúť a neboja sa pracovať. Zvlášť, keď som spolu s nimi čakal v rade na rôzne potvrdenia, som to cítil. Modlil som sa za nich a bol som vďačný Pánovi.

Vďaka námahe Vladimíra Fekete a Mariána Kališa, sa dokončila stavba pastoračného centra v blízkosti nového kostola. Google-Earth ju ešte neukazuje, ale myslím, že to bude čoskoro (44 ° 22'49''- 49 ° 52'37'') . V októbri som sa tam presťahoval. Štyri roky sme si prenajímali jednoduchý byt v Achmedlách. Na kostolnú vežu sme umiestnili celkom dobrý hoci aj amatérsky hvezdársky ďalekohľad. Umožňuje nám pozorovať Jupiter a tiež šesť z jeho mesiacov, ale aj Mesiac a Slnko. A tešíme sa na usporiadanie planét do jednej línie, ktoré nastane tohto roku, ďalšia možnosť sledovať to bude až o 700 000 rokov.

Čo máš ty nové?

Zdravie je v poriadku, hoci kvôli kolenám futbal viacej nehrávam. V lete veľa plávam a po celý rok hrávam stolný tenis. Tento rok v lete som bol na prvej hrebeňovke na Kaukaze. Ďakujem vám za vaše modlitby a podporu.
Rozhovor: uverejnený v máji 2010

Na začiatku sa chcem poďakovať rodákovi Štefanovi Kormačíkovi, že si našiel prostredníctvom mailovej pošty čas na odpovede a ďakujem aj jeho bratovi Jozefovi, ktorý mi poslal fotky z primícii. Ostatné fotky sú zo stránky misií.

VIERA ...

Kedy si prvý krát úprimne uveril v existenciu Boha?

"V detstve som Boha prijímal jednoducho ako fakt, tak ako svet okolo seba. Pod vplyvom častých narážok v škole, na to, že Boh neexistuje, som niekedy v prvých ročníkoch gymnázia zvažoval dôvody pre a proti. Vyšlo mi, že ateisti sú ešte viacej veriaci ako tí, čo veria v Boha, lebo oni proste veria, že Boh neexistuje. Ako hovorí Dostojevský, viera v Boha nie je vec dôkazov, ale rozhodnutia. A ak už to má byť rozhodnutie tak svet bez Boha je absurdný a s Bohom je ľudský. Svet je tak dokonale stvorený a vnútorne vyvážený, že pre mňa ako inžiniera – konštruktéra, je nemožné veriť, že svet nemá projektanta. S pribúdajúcimi rokmi sa táto skúsenosť neustále prehlbuje, a veriť v to, že Boh neexistuje sa mi vidí ako únik pred realitou a zodpovednosťou."

Boh nám dal možnosť žiť, ako by sme sa mu mali odvďačiť?

"Najlepšie tak že žijeme a nie iba existujeme."

Čo znamená v dnešnej dobe modliť sa?

"Asi to, čo v každej dobe: komunikovať so svojim Tvorcom, Otcom. S tým, kto nás miluje, kto jediný môže dať silu a nádej, plus, dnes má asi modlitba aspekt, o ktorom sa predtým veľa nehovorilo, oddych, re-kreacia (znovu tvorenie)."

Ako by mala dnes cirkev komunikovať s mládežou?

"Mládež je tiež cirkev : ) "

Vidíš okolo seba viac dobra alebo zla?

"Vidím, že sme obklopení nekonečným Dobrom, v ktorom sú malé ostrovčeky zla : ( "

AZERBAJDŽAN ...


Je to krajina slnka, chudoby alebo aký je Azerbajdžan?

"Vďaka rope, je Azerbajdžan bohatá krajina. Je na rovnakej zemepisnej šírke ako Rím, s podobným počasím. Je tu Kaspické more i Kaukaz. Najvyšší vrch v krajine je Bazar duzu (4 460 m.n.m.), rozloha krajiny je okolo 86 000 km2, počet obyvateľov 9 miliónov a je tu 98% moslimov.
Hovoríme tu po azerbajdžansky, čo je jazyk patriaci do skupiny tureckých jazykov. Rozšírená je aj ruština, lebo Azerbajdžan bol časťou Sovietského zväzu a predtým Ruska. Momentálne nie je na zahodenia ani angličtina, pretože ropa prilákala veľa zahraničných firiem, ktoré zamestnávaju veľa zahraničného personálu. A keďže sme tu desiati Slováci, používa sa aj slovenčina."Čo by napríklad 12 ročným deťom z Azerbajdžanu chýbalo na Slovensku a naopak, čo by slovenským deťom asi chýbalo v Azerbajdžane?

"Azerbajdžancom na Slovensku rozhodne bude chýbať strava. Tu je viac zeleniny, viac sa používa masť, z mäsa baranina a ryby. Slovákom by tu asi najviac chýbala škola, rôzne záujmové krúžky a šport."

Príchod do Azerbajdžanu bol tvojou voľbou?

"Áno. "

Aké poslanie tam plní vaša misia?

"Spravujeme jedinú katolícku farnosť a kostol v krajine. Ja momentálne pracujem v stredisku pre doučovanie. Nie je to nábožensky organizované. Jednoducho doučujeme všetky školské predmety a prácu s počítačom. Momentálne máme 40 učiteľov a 350 žiakov. Navštívte nás na www.maryammerkezi.com. Pred rokom sme stredisko rozšírili o výučbu remesiel. Kurzy sú trojmesačné, máme tieto odbory: elektrikár, vodoinštalatér, tkanie kobercov, kaderníčka, kuchárka, zvárač, úprava fotografií vo photoshope, návrhy interiérov pomocou 3ds Max. Práve vytvárame nový projekt, sú to krátke psychologické, zážitkové kurzy a pre tieto aktivity hľadáme sponzorov. "

Aké sú hodnoty, stereotypy a tradície Azerbajdžanských rodín?

"Hmm ..., na toto by bolo potrebné napísať samostatnú knihu."

Aké problémy má táto, pre nás cudzia a vzdialená krajina?

"Osobne najviac pociťujem problém, že mnohí odtiaľto odchádzajú. Nevidia tu svoju budúcnosť."

SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE ...

Čo ťa napadne pri slove „tomášovský kostolík“?

"Prídu mi na myseľ chvíle ticha a samoty, ktoré som tam strávil."

Keď som bol v detskom veku, tak si pamätám na organizovanie takzvaných „stretiek“, ktoré si organizovali ty a tvoji bratia. V lete to bol pravidelný futbalový turnaj „LTL – Letná tomášovská liga“, spomínam si aj na preteky na bicykloch a na spoločenské hry, ktoré sme hrali priamo vo vašom dome a v lete ste nám umožnili tráviť prázdniny v saleziánskom tábore pri Košiciach. Aké sú tvoje spomienky na miništrantov a prácu s mládežou v našej obci?

"Spomínam si na náš prvý výlet, na Kláštorisko s pánom kaplánom Baldovským. Malo to byť spolu s miništrantmi z Letanoviec. Nejako sme sa zle dohodli, a tak sme sa nakoniec ani nestretli, bolo to niekedy koncom 80-tich rokov. Potom pánu kaplánovi vzali štátny súhlas a šiel do výroby: )
Robili sme všeličo, veď náš Tvorca je veľmi kreatívny, niečo z neho máme. Bolo veľa výletov do Raja, pešo i na bicykloch. V lete, v zime. Splavovali sme Hornád na nafukovačkách. Prechádzali sme ho aj na korčuliach. Robili sme stanovačky. Púšťali sme šarkanov... "

Máš pravidelné informácie o dianí v našej obci, ako udržiavaš kontakty s kamarátmi?

"Kontakty a informácie prakticky nemám, iba rodinné správy. Prítomnosť v Azerbajdžane vyžaduje plnú pozornosť a energiu a akosi nieto síl a času na iné oblasti."

Najviac Tomášovianov spolu si asi videl na svojej vysviacke za kňaza. Kedy to presne bolo a kto ťa vysvätil?

"Kňazská vysviacka bola v Prešove 12. augusta 1995, vysvätil nás mons. arcibiskup Alojz Tkáč a potom 20. augusta 1995 boli primície v Spišských Tomášovciach."

Čo by si ešte dodal na adresu Spišských Tomášoviec?

"Z domu som preč od roku 1987 a môžem asi povedať, že súčasné Tomášovce a Tomášovčanov nepoznám. Želám všetkým, aby prírodná krása, ktorá nás v Tomášovciach obklopuje, pomohla všetkým vytvoriť rovnakú krásu v srdciach a živote."

Potrebuješ pri svojej práci nejakú konkrétnu materiálnu pomoc napríklad aj od občanov Spišských Tomášoviec?

"Ak by mohol niekto, nejako pomôcť s projektmi, ktoré tu robíme, len by sme sa potešili. Je potrebné navštíviť našu stránku, a pozrieť čo tu robíme."

Kedy budeš najbližšie doma?

"Asi o dva roky."

Uverejnené: Máj 2010


 Ostatné rozhovory

Salezián zo Spišských Tomášoviec

 19.08.2016

Salezián zo Spišských Tomášoviec

13. januára 2012 oslávil kňaz Štefan Kormančík 10 rokov svojho pôsobenia v Azerbajdžane.

MISIA V AZERBAJDŽANE - Zhrnutie za rok 2012.

Napísal nám rodák Štefan Kormančík:

Sme stále v Baku ôsmi saleziáni. Šesť kňazov a dvaja bratia. Otec Vladimír je naďalej ordinár cirkvi v Azerbajdžane. Druhý otec, Vladimír - mladší, je tretí rok farárom, najmä pre rusky hovoriacich farníkov. Otec Jozef sa venuje anglicky hovoriacej časti farnosti a pomoci rodinám v núdzi prostredníctvom projektu adopcia na diaľku. Otec Martin venuje svoj čas farníkom hovoriacim Azerbajdžansky a samozrejme tiež centru. Otec Jerry z Indie, ktorý sa u nás učí ruský jazyk, pomáha s cudzincami. Brat Marián spravuje kostol a pastoračné centrum. Brat Rado asistuje v nedeľnej škole, webovú stránku farnosti (www.catholic.az) a sprevádza mladých ľudí na náročnej ceste viery. Tiež tu máme tri misijné dobrovoľníčky zo Slovenska - Ajku, Anežku a Moniku.

Centrum Maryam funguje už 9-ty rok. Stále ťažšie a ťažšie je hľadať sponzorov na jeho prevádzku. Možno kvôli súťaži Eurovision, kde všetci uvideli, aká je bohatá naša krajina :).
Alebo možno preto, že je finančná kríza v Európe i v Amerike ...Polovica nákladov je pokrytá poplatkami za lekcie, a na druhú polovicu hľadáme sponzorov. Preto sme sa zúčastnili tréningu o fund risinigu, na ktorom sme s prekvapením našli niekoľko vecí, ktoré môžu pomôcť nášmu stredisku k rozvoju.
Prvá je, že pracujeme na tom, aby u nás všetko zodpovedalo legislatíve a naše účtovníctvo bolo transparentné.
Ďalší zaujímavý objav z priebehu workshopu bol, že ak chceme niekoho presvedčiť, aby daroval svoje peniaze na našu prácu, najprv musíme mi sami podporiť náš vlastný projekt. Ako nám niekto uverí, keď mi sami neveríme svojmu projektu? Hovorili sme o tom veľa s učiteľmi, rodičmi aj študentmi. Ako výsledok sa v kuchyni objavila pokladnička na dary. V prvom mesiaci tam bolo 0,30 AZN, v druhom už 10 AZN. Organizujeme tiež brigády, kde je stále väčšia a väčšia účasť. To je pozitívna zmena, a dúfame, že budúci rok budeme môcť financovať svoje výdavky a dary aj vďaka sponzorom z radov miestnych obyvateľov. Vytvorila sa skupina dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú organizovať rôzne akcie, letné tábory.

Za všetko to ďakujeme Pánovi.
(Január 2013)
Korešpondenica z januára 2012:

Čo nové v centre?

Stále som v Baku, sme tu piati kňazi a dvaja spolubratia zo Slovenska, plus jeden seminarista z africkej Kene. Spolu s Martinom Bonkalom pracujem vo vzdelávacom charitatívnom stredisku "Mariam". http://maryammerkezi.com/news.php, alebo Facebook: Charity Center "Mary.

Centrum už prevádzkujeme sedem rokov. Teraz máme 300 študentov a 28 učiteľov. Naša hlavná náplň je doučovanie školských predmetov, v ktorých deti zaostávajú. Zvlášť silný je dopyt po počítačoch a anglickom jazyku. V stredisku je aj možnosť navštevovať trojmesačné kurzy rôznych profesií. Organizujeme tiež bohatý na mimoškolský program. Najmä v lete. Na tomto programe sa zúčastňuje stále viac a viac detí a mladých ľudí. V tomto roku sme pridali program tréningov. Myslíme si, že je to veľmi dôležité. Pomôcť ľuďom uvedomiť si, že majú možnosti, že nemusia čakať na pomoc, že môžu riešiť svoje problémy sami.

Nepodarilo sa nám zaregistrovať stredisko ako mimovládnu organizáciu Musel som sa zaregistrovať ako súkromný podnikateľ - živnostník. Bolo to spojené s množstvom návštev na rôznych úradoch a organizáciách, ktoré udeľovali rôzne potvrdenia a dokumenty. Presne to bolo:
- 10 návštev, aby som sa zaregistroval ako súkromný podnikateľ
- 46 návštev na získanie registračnej pokladne
- 50 návštev na vybavenie dokumentov potrebných pre prijatie do zamestnania (tento proces ešte nie je ukončený)

To bolo moje hlavné zamestnanie v uplynulom roku. Čo ma potešilo na tom, bolo to, že aj Ježiš prežil väčšinu svojho života ako podnikateľ, živnostník - tesár. A tak som bol medzi ľuďmi, ktorí sú blízko k Ježišovi. Ľudia nie bohatí, ale ktorí sa neboja riskovať, ktorí sa pokúšajú niečo podniknúť a neboja sa pracovať. Zvlášť, keď som spolu s nimi čakal v rade na rôzne potvrdenia, som to cítil. Modlil som sa za nich a bol som vďačný Pánovi.

Vďaka námahe Vladimíra Fekete a Mariána Kališa, sa dokončila stavba pastoračného centra v blízkosti nového kostola. Google-Earth ju ešte neukazuje, ale myslím, že to bude čoskoro (44 ° 22'49''- 49 ° 52'37'') . V októbri som sa tam presťahoval. Štyri roky sme si prenajímali jednoduchý byt v Achmedlách. Na kostolnú vežu sme umiestnili celkom dobrý hoci aj amatérsky hvezdársky ďalekohľad. Umožňuje nám pozorovať Jupiter a tiež šesť z jeho mesiacov, ale aj Mesiac a Slnko. A tešíme sa na usporiadanie planét do jednej línie, ktoré nastane tohto roku, ďalšia možnosť sledovať to bude až o 700 000 rokov.

Čo máš ty nové?

Zdravie je v poriadku, hoci kvôli kolenám futbal viacej nehrávam. V lete veľa plávam a po celý rok hrávam stolný tenis. Tento rok v lete som bol na prvej hrebeňovke na Kaukaze. Ďakujem vám za vaše modlitby a podporu.
Rozhovor: uverejnený v máji 2010

Na začiatku sa chcem poďakovať rodákovi Štefanovi Kormačíkovi, že si našiel prostredníctvom mailovej pošty čas na odpovede a ďakujem aj jeho bratovi Jozefovi, ktorý mi poslal fotky z primícii. Ostatné fotky sú zo stránky misií.

VIERA ...

Kedy si prvý krát úprimne uveril v existenciu Boha?

"V detstve som Boha prijímal jednoducho ako fakt, tak ako svet okolo seba. Pod vplyvom častých narážok v škole, na to, že Boh neexistuje, som niekedy v prvých ročníkoch gymnázia zvažoval dôvody pre a proti. Vyšlo mi, že ateisti sú ešte viacej veriaci ako tí, čo veria v Boha, lebo oni proste veria, že Boh neexistuje. Ako hovorí Dostojevský, viera v Boha nie je vec dôkazov, ale rozhodnutia. A ak už to má byť rozhodnutie tak svet bez Boha je absurdný a s Bohom je ľudský. Svet je tak dokonale stvorený a vnútorne vyvážený, že pre mňa ako inžiniera – konštruktéra, je nemožné veriť, že svet nemá projektanta. S pribúdajúcimi rokmi sa táto skúsenosť neustále prehlbuje, a veriť v to, že Boh neexistuje sa mi vidí ako únik pred realitou a zodpovednosťou."

Boh nám dal možnosť žiť, ako by sme sa mu mali odvďačiť?

"Najlepšie tak že žijeme a nie iba existujeme."

Čo znamená v dnešnej dobe modliť sa?

"Asi to, čo v každej dobe: komunikovať so svojim Tvorcom, Otcom. S tým, kto nás miluje, kto jediný môže dať silu a nádej, plus, dnes má asi modlitba aspekt, o ktorom sa predtým veľa nehovorilo, oddych, re-kreacia (znovu tvorenie)."

Ako by mala dnes cirkev komunikovať s mládežou?

"Mládež je tiež cirkev : ) "

Vidíš okolo seba viac dobra alebo zla?

"Vidím, že sme obklopení nekonečným Dobrom, v ktorom sú malé ostrovčeky zla : ( "

AZERBAJDŽAN ...


Je to krajina slnka, chudoby alebo aký je Azerbajdžan?

"Vďaka rope, je Azerbajdžan bohatá krajina. Je na rovnakej zemepisnej šírke ako Rím, s podobným počasím. Je tu Kaspické more i Kaukaz. Najvyšší vrch v krajine je Bazar duzu (4 460 m.n.m.), rozloha krajiny je okolo 86 000 km2, počet obyvateľov 9 miliónov a je tu 98% moslimov.
Hovoríme tu po azerbajdžansky, čo je jazyk patriaci do skupiny tureckých jazykov. Rozšírená je aj ruština, lebo Azerbajdžan bol časťou Sovietského zväzu a predtým Ruska. Momentálne nie je na zahodenia ani angličtina, pretože ropa prilákala veľa zahraničných firiem, ktoré zamestnávaju veľa zahraničného personálu. A keďže sme tu desiati Slováci, používa sa aj slovenčina."Čo by napríklad 12 ročným deťom z Azerbajdžanu chýbalo na Slovensku a naopak, čo by slovenským deťom asi chýbalo v Azerbajdžane?

"Azerbajdžancom na Slovensku rozhodne bude chýbať strava. Tu je viac zeleniny, viac sa používa masť, z mäsa baranina a ryby. Slovákom by tu asi najviac chýbala škola, rôzne záujmové krúžky a šport."

Príchod do Azerbajdžanu bol tvojou voľbou?

"Áno. "

Aké poslanie tam plní vaša misia?

"Spravujeme jedinú katolícku farnosť a kostol v krajine. Ja momentálne pracujem v stredisku pre doučovanie. Nie je to nábožensky organizované. Jednoducho doučujeme všetky školské predmety a prácu s počítačom. Momentálne máme 40 učiteľov a 350 žiakov. Navštívte nás na www.maryammerkezi.com. Pred rokom sme stredisko rozšírili o výučbu remesiel. Kurzy sú trojmesačné, máme tieto odbory: elektrikár, vodoinštalatér, tkanie kobercov, kaderníčka, kuchárka, zvárač, úprava fotografií vo photoshope, návrhy interiérov pomocou 3ds Max. Práve vytvárame nový projekt, sú to krátke psychologické, zážitkové kurzy a pre tieto aktivity hľadáme sponzorov. "

Aké sú hodnoty, stereotypy a tradície Azerbajdžanských rodín?

"Hmm ..., na toto by bolo potrebné napísať samostatnú knihu."

Aké problémy má táto, pre nás cudzia a vzdialená krajina?

"Osobne najviac pociťujem problém, že mnohí odtiaľto odchádzajú. Nevidia tu svoju budúcnosť."

SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE ...

Čo ťa napadne pri slove „tomášovský kostolík“?

"Prídu mi na myseľ chvíle ticha a samoty, ktoré som tam strávil."

Keď som bol v detskom veku, tak si pamätám na organizovanie takzvaných „stretiek“, ktoré si organizovali ty a tvoji bratia. V lete to bol pravidelný futbalový turnaj „LTL – Letná tomášovská liga“, spomínam si aj na preteky na bicykloch a na spoločenské hry, ktoré sme hrali priamo vo vašom dome a v lete ste nám umožnili tráviť prázdniny v saleziánskom tábore pri Košiciach. Aké sú tvoje spomienky na miništrantov a prácu s mládežou v našej obci?

"Spomínam si na náš prvý výlet, na Kláštorisko s pánom kaplánom Baldovským. Malo to byť spolu s miništrantmi z Letanoviec. Nejako sme sa zle dohodli, a tak sme sa nakoniec ani nestretli, bolo to niekedy koncom 80-tich rokov. Potom pánu kaplánovi vzali štátny súhlas a šiel do výroby: )
Robili sme všeličo, veď náš Tvorca je veľmi kreatívny, niečo z neho máme. Bolo veľa výletov do Raja, pešo i na bicykloch. V lete, v zime. Splavovali sme Hornád na nafukovačkách. Prechádzali sme ho aj na korčuliach. Robili sme stanovačky. Púšťali sme šarkanov... "

Máš pravidelné informácie o dianí v našej obci, ako udržiavaš kontakty s kamarátmi?

"Kontakty a informácie prakticky nemám, iba rodinné správy. Prítomnosť v Azerbajdžane vyžaduje plnú pozornosť a energiu a akosi nieto síl a času na iné oblasti."

Najviac Tomášovianov spolu si asi videl na svojej vysviacke za kňaza. Kedy to presne bolo a kto ťa vysvätil?

"Kňazská vysviacka bola v Prešove 12. augusta 1995, vysvätil nás mons. arcibiskup Alojz Tkáč a potom 20. augusta 1995 boli primície v Spišských Tomášovciach."

Čo by si ešte dodal na adresu Spišských Tomášoviec?

"Z domu som preč od roku 1987 a môžem asi povedať, že súčasné Tomášovce a Tomášovčanov nepoznám. Želám všetkým, aby prírodná krása, ktorá nás v Tomášovciach obklopuje, pomohla všetkým vytvoriť rovnakú krásu v srdciach a živote."

Potrebuješ pri svojej práci nejakú konkrétnu materiálnu pomoc napríklad aj od občanov Spišských Tomášoviec?

"Ak by mohol niekto, nejako pomôcť s projektmi, ktoré tu robíme, len by sme sa potešili. Je potrebné navštíviť našu stránku, a pozrieť čo tu robíme."

Kedy budeš najbližšie doma?

"Asi o dva roky."

Uverejnené: Máj 2010

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com