•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  

Rozhovory

Voľby 2014 rozhovory

Kaplán Mgr. Marián Sivoň

 19.08.2016

Kaplán Mgr. Marián Sivoň

Prečítajte si krátky rozhovor s novým kaplánom. Na úvod prezraďme, že rád hrá futbal, lyžuje, jazdí na motorke a baví ho turistika. Príroda mu hovorí veľa, rád chodí na huby a keď sa nedá ísť von, tak kreslí alebo maľuje. A ako sám potvrdil, baví ho murárska práca a najmä práca s kameňom.

 1. Ako by ste opísali obec Spišské Tomášovce osobe, ktorá u nás nikdy nebola? Aké sú vaše prvé dojmy z našej dedinky?
  Tomášovce sú veľmi pekná životaschopná dedina. A je aj veľmi dobre situovaná v krásnom prostredí Slovenského raja. Mám veľmi rád prírodu, takže mne je to blízke. Na Tomášovskom výhľade som už bol asi šesťkrát.
 2. Akých veriacich ste našli vo filiálke Spišské Tomášovce? Akú vieru ste tu našli? Myslím hlavne na teraz často používaný pojem živá viera, ktorý sa dáva do protikladu k tradicionalistickej viere.
  Veriacich, neviem - rôznych, ako všade. Sú tu krásne hlboké duše, nejakí farizeji a aj veľmi povrchné duše. Ale to nájdeme asi všade, takú širokú škálu. Ale teším sa, že sa v Tomášovciach nájde veľa krásnych ľudí, úprimne hľadajúcich Boha a žijúcich vieru. Pre kňaza je to vždy radosť.
 3. Ako ste ako mladý človek vnímal kňazov? Čo sa odvtedy zmenilo? A ako máme vnímať vás, aby sme spolu lepšie spolupracovali. Aký štýl pastorácie a vedenia ľudí preferujete vy?
  Kňazov som vždy mal v úcte. Podľa mystičky Cataliny Rivas Panna Mária hovorí, že kňazom dal Ježiš väčšiu dôstojnosť, než má ona sama. Kňazstvo je obrovský dar pre kňaza i pre veriacich. Sv. Ján Mária Vianney povedal, že "kňaz je láskou Ježišovho srdca". Všetky milosti, počnúc krstom, dostávame rukami kňaza. Aj ja prijímam Božie dary z rúk kňazov. Tiež napríklad chodím na spoveď.
  Štýl pastorácie? Je jediný - ten Ježišov. Myslím, že sme upadli do prílišného aktivizmu dnes. Nechali sme sa stiahnuť svetom, ktorý žije rýchlym tempom, je plný nepokoja a rozporov. Cirkev sa nesmie dať stiahnuť prázdnym aktivizmom. Najdôležitejšie je, aby kňazi spovedali, dobre spovedali a poriadne sa pripravovali na sv. omše a prežívali ich. Len tak prinesieme ľuďom Krista. A o to predsa ide.  
 4. Svoje kázne ste vydali aj knižne v titule s názvom „Slovo nad zlato“, preto sa chcem opýtať ako má kresťan vnímať kázeň? Môže s hovoreným slovom vnútorne polemizovať? Je vhodné aby sa takto počas omše rozptyľoval? Ako to riešiť? Stalo sa vám, že vašu kázeň veriaci pochválili?
  Začnem poslednou otázkou. Reakcie na kázne mám pomerne často - väčšinou pozitívne. Teším sa, ak kázeň niekoho povzbudí, ak mu pomôže hlbšie prežívať svoj život s Kristom. Ku kázni by sme mali pristupovať s vierou, a to aj my kňazi aj veriaci. Kňaz sa má pripravovať na kázeň poriadne, pokorne a vo viere v pôsobenie Ducha Svätého. Nemal by ju stiahnuť s internetu, alebo skopírovať z nejakej knihy. Mal by sa pýtať: "Pane, čo chceš dnes veriacim cezo mňa povedať?" A aj veriaci by mali kázeň prijímať v pokore a s vierou. Tiež sa majú pýtať: "Pane, čo mi chceš dnes cez tohto kňaza povedať?"
 5. Čomu ste sa venovali v nedávnej minulosti?
  Predtým, od roku 2004, som pôsobil v Podolínci a v Lomničke. Veľa som sa venoval pastorácii Rómov, najmä v Lomničke, kde žije približne 3000 Rómov. Od roku 2010 do júla 2013 som bol v Kňažej na Orave. A od 10. júla 2013 som vo farnosti Letanovce. Zaujímam sa o pastoráciu Rómov. Som aj členom komisie pre pastoráciu Rómov pri Konferencii biskupov Slovenska. Pri Rómoch som sa celkom dobre naučil aj ich jazyk. Vnímam to ako moje povolanie v povolaní. Žiaľ, v našej farnosti s dvoma filiálkami je na to dosť málo času. Ale veľmi rád by som si ho našiel. S Božou pomocou by som chcel chodievať aj do letanovskej osady. Zatiaľ som to zveril Bohu, trošku aj pozorujem a pýtam sa, čo chce Ježiš.

Za venovaný čas a odpovede mailom kaplánovi ďakuje Martin Gonda. Publikované 24.10.2013.


 Ostatné rozhovory

Kaplán Mgr. Marián Sivoň

 19.08.2016

Kaplán Mgr. Marián Sivoň

Prečítajte si krátky rozhovor s novým kaplánom. Na úvod prezraďme, že rád hrá futbal, lyžuje, jazdí na motorke a baví ho turistika. Príroda mu hovorí veľa, rád chodí na huby a keď sa nedá ísť von, tak kreslí alebo maľuje. A ako sám potvrdil, baví ho murárska práca a najmä práca s kameňom.

 1. Ako by ste opísali obec Spišské Tomášovce osobe, ktorá u nás nikdy nebola? Aké sú vaše prvé dojmy z našej dedinky?
  Tomášovce sú veľmi pekná životaschopná dedina. A je aj veľmi dobre situovaná v krásnom prostredí Slovenského raja. Mám veľmi rád prírodu, takže mne je to blízke. Na Tomášovskom výhľade som už bol asi šesťkrát.
 2. Akých veriacich ste našli vo filiálke Spišské Tomášovce? Akú vieru ste tu našli? Myslím hlavne na teraz často používaný pojem živá viera, ktorý sa dáva do protikladu k tradicionalistickej viere.
  Veriacich, neviem - rôznych, ako všade. Sú tu krásne hlboké duše, nejakí farizeji a aj veľmi povrchné duše. Ale to nájdeme asi všade, takú širokú škálu. Ale teším sa, že sa v Tomášovciach nájde veľa krásnych ľudí, úprimne hľadajúcich Boha a žijúcich vieru. Pre kňaza je to vždy radosť.
 3. Ako ste ako mladý človek vnímal kňazov? Čo sa odvtedy zmenilo? A ako máme vnímať vás, aby sme spolu lepšie spolupracovali. Aký štýl pastorácie a vedenia ľudí preferujete vy?
  Kňazov som vždy mal v úcte. Podľa mystičky Cataliny Rivas Panna Mária hovorí, že kňazom dal Ježiš väčšiu dôstojnosť, než má ona sama. Kňazstvo je obrovský dar pre kňaza i pre veriacich. Sv. Ján Mária Vianney povedal, že "kňaz je láskou Ježišovho srdca". Všetky milosti, počnúc krstom, dostávame rukami kňaza. Aj ja prijímam Božie dary z rúk kňazov. Tiež napríklad chodím na spoveď.
  Štýl pastorácie? Je jediný - ten Ježišov. Myslím, že sme upadli do prílišného aktivizmu dnes. Nechali sme sa stiahnuť svetom, ktorý žije rýchlym tempom, je plný nepokoja a rozporov. Cirkev sa nesmie dať stiahnuť prázdnym aktivizmom. Najdôležitejšie je, aby kňazi spovedali, dobre spovedali a poriadne sa pripravovali na sv. omše a prežívali ich. Len tak prinesieme ľuďom Krista. A o to predsa ide.  
 4. Svoje kázne ste vydali aj knižne v titule s názvom „Slovo nad zlato“, preto sa chcem opýtať ako má kresťan vnímať kázeň? Môže s hovoreným slovom vnútorne polemizovať? Je vhodné aby sa takto počas omše rozptyľoval? Ako to riešiť? Stalo sa vám, že vašu kázeň veriaci pochválili?
  Začnem poslednou otázkou. Reakcie na kázne mám pomerne často - väčšinou pozitívne. Teším sa, ak kázeň niekoho povzbudí, ak mu pomôže hlbšie prežívať svoj život s Kristom. Ku kázni by sme mali pristupovať s vierou, a to aj my kňazi aj veriaci. Kňaz sa má pripravovať na kázeň poriadne, pokorne a vo viere v pôsobenie Ducha Svätého. Nemal by ju stiahnuť s internetu, alebo skopírovať z nejakej knihy. Mal by sa pýtať: "Pane, čo chceš dnes veriacim cezo mňa povedať?" A aj veriaci by mali kázeň prijímať v pokore a s vierou. Tiež sa majú pýtať: "Pane, čo mi chceš dnes cez tohto kňaza povedať?"
 5. Čomu ste sa venovali v nedávnej minulosti?
  Predtým, od roku 2004, som pôsobil v Podolínci a v Lomničke. Veľa som sa venoval pastorácii Rómov, najmä v Lomničke, kde žije približne 3000 Rómov. Od roku 2010 do júla 2013 som bol v Kňažej na Orave. A od 10. júla 2013 som vo farnosti Letanovce. Zaujímam sa o pastoráciu Rómov. Som aj členom komisie pre pastoráciu Rómov pri Konferencii biskupov Slovenska. Pri Rómoch som sa celkom dobre naučil aj ich jazyk. Vnímam to ako moje povolanie v povolaní. Žiaľ, v našej farnosti s dvoma filiálkami je na to dosť málo času. Ale veľmi rád by som si ho našiel. S Božou pomocou by som chcel chodievať aj do letanovskej osady. Zatiaľ som to zveril Bohu, trošku aj pozorujem a pýtam sa, čo chce Ježiš.

Za venovaný čas a odpovede mailom kaplánovi ďakuje Martin Gonda. Publikované 24.10.2013.

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com