•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Rozhovory

Voľby 2014 rozhovory

Mgr. Ján Stuhlák - riaditeľ školy

 19.08.2016

Mgr. Ján Stuhlák - riaditeľ školy

Nový riaditeľ základnej školy odpovedá na otázky
Mgr. Ján Stuhlák je od septembra novým riaditeľom Základnej školy sv. Michala. Na našej škole ako riaditeľ pôsobil aj v období 1. 8. 1999 -  31.1.2005. V tejto súvislosti nám odpovedal na tri otázky.

V septembri 2015 ste sa stal novým riaditeľom základnej školy v našej obci. Ako škola funguje, v čom budete pokračovať a aké sú vaše plány na ďalší rozvoj školských i mimoškolských aktivít?
Školu navštevuje 118 žiakov, ktorí sú rozmiestnení v 9 triedach. Žiaci sú zväčša z minoritnej spoločnosti, čo však neznamená, že na poli výchovno-vzdelávacom nedosahujú patričné výsledky. V minulom školskom roku školu opustilo 9 žiakov a iba jeden nastúpil do pracovného pomeru, ostatní pokračovali v štúdiu na stredných školách, dokonca aj na odborných. Chceme v tomto trende pokračovať, aby žiaci po skončení ZŠ boli plnohodnotnými občanmi na prospech svoj, spoločenstva i spoločnosti. S týmto cieľom s nimi pracujeme aj v ich voľnom čase v rámci krúžkov, ktoré sú zamerané na kultúru - prednes poézie a prózy, hudobnú zložku i na vzdelávanie - práca s IKT.

Základná škola robí veľa aktivít, zapája sa do grantov a súťaží a občania sa o nich mohli dozvedieť prostredníctvom fotogalérie na vašej webovej stránke. Budete v tom pokračovať, pribudnú tam nové udalosti?
Dúfam, že áno, všetko závisí od vyhlásenia grantov zo strany kompetentných orgánov - ministerstiev.  My sa do týchto grantov budeme zapájať.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Internetová stárnka Základnej školy sv. Michala.


Občania našej obce prestali vnímať základnú školu ako kultúrnu ustanovizeň. Vieme, že v minulosti sa žiaci základnej školy aktívne zúčastňovali kultúrnych programov v obci. Je v dnešnej dobe priestor aj na takéto vnímanie školy. Máte personálnu i finančnú kapacitu na viditeľnejšie zapojenie sa do kultúrnych aktivít v našej obci?

Toto nie je prípad iba Spišských Tomášoviec, je to všeobecný trend na Slovensku. Ministerstvo školstva zavaľuje pedagogických zamestnancov zbytočnou byrokratickou prácou a úplne sa odklonilo od postavenia školy v spoločnosti, kde škola bola kedysi výchovno-vzdelávacou inštitúciou. Aj proces na nej sa (síce aj dnes ešte pretrváva tento termín) nazýval výchovno-vzdelávací. To znamená najprv výchovný a potom vzdelávací. V minulosti sme sa zapájali do rôznych programov v obci i mimo nej, dúfam, že túto činnosť obnovíme, nakoľko na škole máme erudované personálne zabezpečenie. Čas ukáže, my Vás budeme o týchto aktivitách informovať.


 Ostatné rozhovory

Mgr. Ján Stuhlák - riaditeľ školy

 19.08.2016

Mgr. Ján Stuhlák - riaditeľ školy

Nový riaditeľ základnej školy odpovedá na otázky
Mgr. Ján Stuhlák je od septembra novým riaditeľom Základnej školy sv. Michala. Na našej škole ako riaditeľ pôsobil aj v období 1. 8. 1999 -  31.1.2005. V tejto súvislosti nám odpovedal na tri otázky.

V septembri 2015 ste sa stal novým riaditeľom základnej školy v našej obci. Ako škola funguje, v čom budete pokračovať a aké sú vaše plány na ďalší rozvoj školských i mimoškolských aktivít?
Školu navštevuje 118 žiakov, ktorí sú rozmiestnení v 9 triedach. Žiaci sú zväčša z minoritnej spoločnosti, čo však neznamená, že na poli výchovno-vzdelávacom nedosahujú patričné výsledky. V minulom školskom roku školu opustilo 9 žiakov a iba jeden nastúpil do pracovného pomeru, ostatní pokračovali v štúdiu na stredných školách, dokonca aj na odborných. Chceme v tomto trende pokračovať, aby žiaci po skončení ZŠ boli plnohodnotnými občanmi na prospech svoj, spoločenstva i spoločnosti. S týmto cieľom s nimi pracujeme aj v ich voľnom čase v rámci krúžkov, ktoré sú zamerané na kultúru - prednes poézie a prózy, hudobnú zložku i na vzdelávanie - práca s IKT.

Základná škola robí veľa aktivít, zapája sa do grantov a súťaží a občania sa o nich mohli dozvedieť prostredníctvom fotogalérie na vašej webovej stránke. Budete v tom pokračovať, pribudnú tam nové udalosti?
Dúfam, že áno, všetko závisí od vyhlásenia grantov zo strany kompetentných orgánov - ministerstiev.  My sa do týchto grantov budeme zapájať.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Internetová stárnka Základnej školy sv. Michala.


Občania našej obce prestali vnímať základnú školu ako kultúrnu ustanovizeň. Vieme, že v minulosti sa žiaci základnej školy aktívne zúčastňovali kultúrnych programov v obci. Je v dnešnej dobe priestor aj na takéto vnímanie školy. Máte personálnu i finančnú kapacitu na viditeľnejšie zapojenie sa do kultúrnych aktivít v našej obci?

Toto nie je prípad iba Spišských Tomášoviec, je to všeobecný trend na Slovensku. Ministerstvo školstva zavaľuje pedagogických zamestnancov zbytočnou byrokratickou prácou a úplne sa odklonilo od postavenia školy v spoločnosti, kde škola bola kedysi výchovno-vzdelávacou inštitúciou. Aj proces na nej sa (síce aj dnes ešte pretrváva tento termín) nazýval výchovno-vzdelávací. To znamená najprv výchovný a potom vzdelávací. V minulosti sme sa zapájali do rôznych programov v obci i mimo nej, dúfam, že túto činnosť obnovíme, nakoľko na škole máme erudované personálne zabezpečenie. Čas ukáže, my Vás budeme o týchto aktivitách informovať.

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com