•  
  •  

  Stalo sa ...

  Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA

   14.06.2017

  O 14:30 hod členov komisie privítala špištinou, chlebom a soľou pani Eva Gondová. Hostia sa usadili v priestoroch turistickej ubytovne Hornád, kde za účasti 20 pozvaných hostí a asi 20-tich občanov začala prezentácia našej obce.

  Starostka obce pani Mgr. Zuana Nebusová privítala hostí a predala slovo pánovi Martinovi Gondovi, ktorý predstavil históriu našej obce. Nasledovalo predstavenie aktivít občianskeho združenia Verbum Bonum, ktoré zastupovala pani Veronika Luňáková. O Poľnohospodárskom družstve hovoril pán Uhliar. Aktivity Kultúrno-športovej komisie predstavil pán poslanec Štefan Skokan. Nasledovalo vystúpenie žiakov materskej školy. Pán Skladan predstavil Klub turistov, pán Tarbaj predstavil Futbalový klub, pani Lacušová hovorila o aktivitách chovateľov. Cestovný ruch predstavili podnikatelia pán Palušák a pán Džubák. Nasledovalo predstavenie spolupráce obce s OOCR Slovenský raj a prezentácia územného plánu obce. O základnej a materskej škole hovoril riaditeľ školy a riaditeľka materskej školy. V prestávke vystúpili s parádnou hudbou traja žiaci Miroslav Pecha (husle), Ján Pecha (harmonika) a Aleš Pecha (rytmičák).

  Svoju prácu formou výstavy prezentovali Verbum bonum, materské školy, Vladimíra Brandobúrová a Miroslav Povec.

  Na záver hovorila starostka obce o plánoch do budúcnosti. Nasledovalo občerstvenie a odborná porota odišla hodnotiť vybrané miesta v našej obci.

  Pozrite si fotogalériu z dnešného dňa.

  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA

  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  Stalo sa / Dnes bolo hodnotenie komisie v súťaži DEDINA ROKA
  DOTAZNÍK: Komunitný plán sociálnych služieb
  11 / 07 / 2018

  DOTAZNÍK: Komunitný plán sociálnych služieb

  Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov obce Spišské Tomášovce v jednotlivých oblastiach ich života. Komunitný plán pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych a príbuzných služieb zabezpečovaných obcou a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu verejnej infraštruktúry, atď..


  1 2 3 4 5 6 7

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com