•  
  •  

  Stalo sa ...

  V našej obci bude vyhlásenie Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2017“

   08.09.2017

  13.10.2017 budeme v obci hostiť podujatie Vidiecka žena roka 2017. Teraz môžete poslielať nominácie na ženy, ktoré poznáte vo svojom okolí a zaslúžili by si toto ocenenie.

  Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi súťaže a pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej, vyhlasujú 16. ročník súťaže Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2017“.

  Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“
  konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych
  žien a pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách
  po celom svete. Vo väčšine krajín sveta prevládajú početne ženy nad mužmi (55 %), v necelej
  tretine krajín, najmä v rozvojových, prevládajú muži nad ženami, v ostatných krajinách je
  ich pomer vyrovnaný. V krajinách Európskej únie na 100 mužov pripadá 104,8 žien, v
  Slovenskej republike 105,4 žien. Ženy tvoria 51,3 % obyvateľstva Slovenskej republiky.
  Aj preto chceme v rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, t.j. 15. októbra, aspoň touto
  formou (vyhlásením víťaziek súťaže) odmeniť, morálne oceniť a podporiť vidiecke ženy –
  líderky a upozorniť na ich výnimočnosť.
  Do súťaže „Líderka roka 2017“ môže byť nominovaná žena, ktorá svoj voľný čas venuje
  aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce,
  mikroregióne, v zastupiteľstve je uznávanou osobnosťou – „líderkou“.
  Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na
  území Slovenska:
  žena – aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, a i.)
  žena – politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)
  žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku, sprostredkúva
  zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj
  s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku
  žena – remeselníčka: ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií
  .
  Nominácie posielajte do 30. septembra 2017 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13,
  Banská Bystrica, e-mailom: mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538.

  Prihlášky do súťaže Vidiecka žena - Líderka roka 2017 nájdete tu.

  DOTAZNÍK: Komunitný plán sociálnych služieb
  11 / 07 / 2018

  DOTAZNÍK: Komunitný plán sociálnych služieb

  Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov obce Spišské Tomášovce v jednotlivých oblastiach ich života. Komunitný plán pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu sociálnych a príbuzných služieb zabezpečovaných obcou a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu verejnej infraštruktúry, atď..


  1 2 3 4 5 6 7

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com