•  | 
  •  

Stalo sa ...

V našej obci bude vyhlásenie Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2017“

 08.09.2017

13.10.2017 budeme v obci hostiť podujatie Vidiecka žena roka 2017. Teraz môžete poslielať nominácie na ženy, ktoré poznáte vo svojom okolí a zaslúžili by si toto ocenenie.

Vidiecky parlament na Slovensku s partnermi súťaže a pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej, vyhlasujú 16. ročník súťaže Vidiecka žena roka – „Líderka roka 2017“.

Od roku 1997 sa každoročne pod záštitou Nadácie „World Women Summit Foundation“
konajú rôzne aktivity, podujatia zamerané na posilnenie postavenia a vzdelania vidieckych
žien a pokračujú vo svojom neutíchajúcom úsilí o zlepšenie kvality života žien v komunitách
po celom svete. Vo väčšine krajín sveta prevládajú početne ženy nad mužmi (55 %), v necelej
tretine krajín, najmä v rozvojových, prevládajú muži nad ženami, v ostatných krajinách je
ich pomer vyrovnaný. V krajinách Európskej únie na 100 mužov pripadá 104,8 žien, v
Slovenskej republike 105,4 žien. Ženy tvoria 51,3 % obyvateľstva Slovenskej republiky.
Aj preto chceme v rámci osláv Svetového dňa vidieckych žien, t.j. 15. októbra, aspoň touto
formou (vyhlásením víťaziek súťaže) odmeniť, morálne oceniť a podporiť vidiecke ženy –
líderky a upozorniť na ich výnimočnosť.
Do súťaže „Líderka roka 2017“ môže byť nominovaná žena, ktorá svoj voľný čas venuje
aktivitám v rôznych oblastiach verejného života a vo svojej komunite – obci, časti obce,
mikroregióne, v zastupiteľstve je uznávanou osobnosťou – „líderkou“.
Kategórie, v rámci ktorých môžete nominovať ženy všetkých národností a menšín žijúcich na
území Slovenska:
žena – aktivistka: pôsobiaca v 3. sektore (miestna organizácia, združenie, klub, a i.)
žena – politička: pôsobiaca v miestnej politike (starostka, členka miestneho zastupiteľstva)
žena – podnikateľka: svoje podnikateľské aktivity realizuje na vidieku, sprostredkúva
zamestnanie, vytvára pracovné príležitosti, zviditeľňuje obec a prepája komunitný rozvoj
s ekonomickým rozvojom, podniká na vidieku
žena – remeselníčka: ovláda remeslo a odovzdáva ho mladej generácií
.
Nominácie posielajte do 30. septembra 2017 na adresu: OZ VIPA SK , Kapitulská č.13,
Banská Bystrica, e-mailom: mbehanovska@stonline.sk, 0915 446 538.

Prihlášky do súťaže Vidiecka žena - Líderka roka 2017 nájdete tu.

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com