•  

  Novoročný príhovor starostky obce

   31.12.2017

  Milí spoluobčania, rodáci a čestní občania,


  rok 2017 je za nami, bol to úspešný rok. Obec bola ocenená v súťaži Dedina roka 2017 ako hospodár, z rúk ministra životného prostredia, ktorý nám aj odsúhlasil dotáciu na dokončenie výstavby ČOV II, ktorú sme skolaudovali v septembri 2017 a zároveň dobudovali kanalizačný zberač k ČOV II.

  Zaasfaltovali sme ulicu Hrabušickú. Po desiatich rokoch obec vysporiadala pozemky pod športovým areálom, kde bolo 332 podielov. Pripravili sme hraciu plochu a zasadili trávnik v športovom areáli. Vybudovali sme odvodňovací kanál na ulici Smrekovej, urobili sa rekonštrukcia miestneho rozhlasu z dotácie poskytnutej z ministerstva financií. Podali sme žiadosť o dotáciu na výstavbu Materskej školy a zberného dvora. Odsúhlasili nám dotáciu na rekonštrukciu strechy obecnej budovy Turistickej ubytovne, ktorú budeme realizovať v roku 2018.
   
  Obec oslávila v auguste 800. rokov od prvej písomnej zmienky obce Spišské Tomášovce a touto cestou sa chcem poďakovať tvorcom Monografie obce Spišské Tomášovce za jej kvalitnú prípravu a taktiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave výročia. 

  Milí spoluobčania,

  želám a prajem Vám, viac krajších dní, viac lásky, viac hojnosti a radosti, pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
  Prajem Vám, aby ste vo svojich životoch mali ľudí, ktorí Vám povedia, že Vás majú radi a že ste pre nich dôležití.

  Prajem Vám, aby ste mali rodinu, ktorá bude Vašim útočišťom, aby ste mali susedov, ktorí Vám radi pomôžu a priateľov, ktorí aj bez slov vedia čo Vás teší, alebo trápi.

  Prajem Vám požehnaný a pokojný rok 2018, aby naša krásna obec kvitla do krásy.

  Vaša starostka obce
  Mgr. Zuzana Nebusová

  1 2 3 4 5 6 7 8

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com