•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Stalo sa ...

Novoročný príhovor starostky obce

 31.12.2017

Milí spoluobčania, rodáci a čestní občania,


rok 2017 je za nami, bol to úspešný rok. Obec bola ocenená v súťaži Dedina roka 2017 ako hospodár, z rúk ministra životného prostredia, ktorý nám aj odsúhlasil dotáciu na dokončenie výstavby ČOV II, ktorú sme skolaudovali v septembri 2017 a zároveň dobudovali kanalizačný zberač k ČOV II.

Zaasfaltovali sme ulicu Hrabušickú. Po desiatich rokoch obec vysporiadala pozemky pod športovým areálom, kde bolo 332 podielov. Pripravili sme hraciu plochu a zasadili trávnik v športovom areáli. Vybudovali sme odvodňovací kanál na ulici Smrekovej, urobili sa rekonštrukcia miestneho rozhlasu z dotácie poskytnutej z ministerstva financií. Podali sme žiadosť o dotáciu na výstavbu Materskej školy a zberného dvora. Odsúhlasili nám dotáciu na rekonštrukciu strechy obecnej budovy Turistickej ubytovne, ktorú budeme realizovať v roku 2018.
 
Obec oslávila v auguste 800. rokov od prvej písomnej zmienky obce Spišské Tomášovce a touto cestou sa chcem poďakovať tvorcom Monografie obce Spišské Tomášovce za jej kvalitnú prípravu a taktiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave výročia. 

Milí spoluobčania,

želám a prajem Vám, viac krajších dní, viac lásky, viac hojnosti a radosti, pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Prajem Vám, aby ste vo svojich životoch mali ľudí, ktorí Vám povedia, že Vás majú radi a že ste pre nich dôležití.

Prajem Vám, aby ste mali rodinu, ktorá bude Vašim útočišťom, aby ste mali susedov, ktorí Vám radi pomôžu a priateľov, ktorí aj bez slov vedia čo Vás teší, alebo trápi.

Prajem Vám požehnaný a pokojný rok 2018, aby naša krásna obec kvitla do krásy.

Vaša starostka obce
Mgr. Zuzana Nebusová

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com