•  

  Informácie o pláne rokonštrukcie turistickej ubytovne na materskú školu

   17.03.2018

  Starostka obce pani Mgr. Zuzana Nebusová informuje občanov obce o pláne rekonštrukcie turistickej ubytovne a to formou odpovedania na otázky.

  1. Prečo bolo vo štvrtok o 17:00 pracovné stretnutie v turistickej ubytovni? Kto ho zvolal, kto prišiel?  

  „Pracovné stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva spolu s kontrolórkou som zvolala ja ako starostka, z dôvodu, že nám nebola schválená dotácia na výstavbu materskej školy.  Stretnutia sa zúčastnil zástupca starostky Cyril Melega, poslanci Ing. Samuel Bendík, Jozef Valenčík, Bc. Ján Povec, Štefan Skokan, Peter Špic, kontrolórka obce Dana Hojnošová a vedúca školskej jedálne Anna Compeľová.“

  2. Aké názory padali? 

  „Väčšina poslancov sa vyjadrila za rekonštrukciu obecnej budovy - Turistickej ubytovne, nakoľko nie je veľký záujem o ubytovanie v tomto objekte.“

  3. Aké zdroje sa by sa v prípade odsúhlasenia zastupiteľstvom vynaložili na prestavbu ubytovne?

  „Zatiaľ vlastné, uvidíme aký rozpočet nám pripraví rozpočtárka.“

  4. Kedy padne definitívne rozhodnutie?

  „Podľa vyjadrenia statika, požiarnikov a hygieny. Zároveň sa spracuje projekt a musí sa vybaviť stavebné povolenie. Počítam termín 10. jún 2018.“

  5. Prečo sa neráta s projektom, ktorý bol vypracovaný a obcou zaplatený pre výstavbu novej materskej školy, ktorá sa mala postaviť na pozemku, pri križovatke ulíc Slovenského raja a Školskej? Pozemok sa na tento účel kúpil od štátu v roku 2015.

  „Z dôvodu neschválenia dotácie na tento projekt, na ktorý bol rozpočet 700 000,- €.“

  Spracoval Martin Gonda, 17.3.2018.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com