•  

  Informácia k výstavbe kanalizácie na ulici Smižianskej

   18.03.2018

  Informácia k výstavbe kanalizácie na ulici Smižianskej


  Obec Spišské Tomášovce už desať rokov pripravuje trasu kanalizačného zberača pre ul. Smižiansku od cintorína na ľavej strane. Ide o veľmi komplikovanú a finančne náročnú stavbu.

  Určite sa opýtate prečo?

  Jednak je to tým, že trasa vedie cez 32 súkromných pozemkov s 90 spoluvlastníkmi, s ktorými je potrebné uzatvoriť zámenné zmluvy v prípade ak obec je spoluvlastníkom v parcele, v ktorej je trasa kanalizačného zberača podľa geometrického plánu č. 1/2011, ktorý vypracoval Ing. Pavol Kostelník, a podľa projektu, ktorý vypracoval Ing. Viktor Fabian.

  V prípade, ak vlastníci - občania sú zapísaní v parcele, bez podielu obce na uvedenej trase, je potrebné zo strany obce uzatvoriť kúpnu zmluvu, ktorej zámer sme uverejnili na webovej stránke.

  Prečerpávačka splaškov bude vybudovaná na parcele KN E 1160/1- t.t.p, odvodňovací kanál bude vybudovaný na parcelách KN E 1160/501 - t.t.p. a KNE 91160 - t.t.p. zapísaných na liste vlastníctva 740, ktorý má 315 spoluvlastníkov, zo strany obce je potrebné vysporiadať ešte 50 spoluvlastníkov. Je to presne tak, ako keď som vysporiadala ihriska, pozemok pod ČOV I. a prístupovú komunikáciu k nej.  Odkúpenie podielov je v sume 5€/m2. Zároveň je potrebné znovu vybaviť územné a stavebné konanie, ktoré už stratilo platnosť.

  Takže, čaká ma ako starostku veľmi ťažké obdobie vysporiadania, nakoľko každého podielníka musím pozvať na jednanie, resp. zájsť za ním domov, bez ohľadu na to, že to je len jedna zo stavieb, ktorú obec realizuje.

  Ja si verím, že s Vašou pomocou sa to rýchle vysporiada a do ukončenia volebného obdobia aj zrealizuje, nakoľko občania ako aj ja starostka, ktorá býva na tejto ulici, si prajeme, aby sme mohli byť napojení na kanalizačný zberač, ktorý sa prepojí s kanalizáciou, ktorá je vybudovaná k ČOV II, na ulici Juraja Sklenára.

  S pozdravom Mgr. Zuzana Nebusová

  18.3.2018


  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 12:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 12:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 12:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 12:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 12:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 12:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 12:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 12:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com