•  

  Lipy boli posúdené odborníkom

   06.04.2018

  Aktualizácia 25.4.2018: Čo je nové ohľadom ošetrenia líp?

  V pondelok 23.4.2018 obecný úrad prijal petíciu za záchranu líp, ktorú podpísalo 160 občanov. Petíciu podala osobne pani Ing. Júlia Palušková, Za Humnami 562/1.

  V pondelok za účasti pani Paluškovej, pani starostky, prednostu obce a predsedu komisie životného prostredia pána Petra Špica bola prvá predbežná obhliadka líp za účasti odborníkov zo Správy Národného parku Slovenský raj.

  Dnes (utorok) si prezrel stav líp pán Martin Magyar, odborník z firmy Stromservis s.r.o.. Účastní prehliadky boli prednosta a predseda komisie životného prostredia pán Peter Špic. Pani Palušková sa ospravedlnila. Obhliadka skončila na obecnom úrade, kde si pani starostka vyžiadala cenovú ponuku na ošetrenie obidvoch líp.

  Cenová ponuka bude predložená na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná v Turistickej ubytovni Hornád o 17:00 v pondelok 30.4.2018.


  6.4.2018

  Asi ste si všimli, že od stredy je na našej prírodnej pamiatke zelený transparent. Vypátrali sme jeho autora a požiadali o vysvetlenie. Pán Leonard Chovan odpovedal na otázky.

  1. Upozornil ste na zlý stav našej prírodnej pamiatky lipy, ktorá je aj zo zákona chránená. Aké nedostatky ste si všimol?

  V Sp. Tomášovciach už niekoľko rokov nebývam, ale tomášovčanom som nikdy neprestal byť a preto i veci verejné my nie sú ľahostajné. V priebehu času, keď som sa vracal domou, mal som možnosť vnímavejšie pozorovať zmeny priaznivé i nepriaznivé, ktoré sa za určité obdobie v obci uskutočnili. Tak som si všimol i neutešený stav našej lipy. Podľa mňa k tomuto stavu došlo v dôsledku neodborných zásahov do koruny stromu a nedostatočnej ochrany okolia obidvoch líp. Nemalou mierou k tomuto stavu prispelo zároveň i totálne zanedbanie pravidelnej údržby celého stromu. Všetko toto má za následok, že lipa chátra, je drastický zdevastovaná a umiera. Na tuto skutočnosť som osobne na obecnom úrade niekoľko krát upozorňoval a vyzýval predstaviteľov obce, aby zjednali nápravu. Bohu žiaľ k tomu dodnes nedošlo. Pretože lipa i naďalej chátra a smeruje k trvalému poškodeniu ba zániku. Rozhodol som sa verejne vystúpiť a touto formou upozorniť a predovšetkým vyzvať občanov obce, ktorým blaho obce nie je ľahostajné, aby začali zásadne konať pre záchranu našej lipy. V priebehu času som zároveň upozorňoval i na veľké nedostatky v ochrane verejných zdrojov vody, ktoré sa v obci nachádzajú.

  2. Aké okamžité kroky by pomohli zlepšiť stav lipy?

  Aby sa neblahý stav lipy zmenil, chátranie a zánik zastavil musí dôjsť k okamžitej, celkovej revitalizácií.

  3. Aké náročnejšie úkony by boli potrebné?

  Je potrebné bez otáľania vytvoriť ochranné pásmo okolo obidvoch líp.

  4. V čom viete pomôcť vy a ako by mohli pomôcť iní občania, prípadne obec?

  Obec dlhé roky v tejto veci zanedbávala svoje povinnosti, takže hlavné bremeno na zmene daného stavu leží na jej bedrách. Ale ak občanom Sp. Tomášoviec táto vec nie je ľahostajná verím, že sa rozhodnú osobným finančným vkladom prispieť k záchrane lipy. Budem medzi prvými, ktorý na zbierku prispejú. Som ochotný prispieť i osobným vkladom, podľa potrieb.

  Súhlasím s uvedením môjho mena pri realizácii tejto akcii.
  S pozdravom, Leonard Chovan.


  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 12:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 12:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 12:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 12:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 12:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 12:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 12:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 12:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com