•  | 
 •  

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.6.2019

 24.06.2019

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27.6.2019  t.j. štvrtok o  18.00 hod. v kancelárii starostky obce,  

Program: 

1. Schválenie zámennej zmluvy č. 5/2019, pozemkov parcely E KN 93 až  KN 100 -- Peter Hojnoš

    a spol.

2. Schválenie návrhu zmluvy o budúcej  kúpnej a zámennej zmluve – Marek Pecha  a spol.

3. Schválenie kúpnej zmluvy -  Ľubica Bajtošová  a  Obec Spišské Tomášovce, vysporiadanie časti ul.

    Poľnej.

4. Prijatie VZN o  vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie

    motorových vozidiel.

5. Schválenie kúpnej zmluvy Ľudmila Marčišovská a obec

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva,  Vaša účasť je potrebná.

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com