•  | 
  •  

Aktuality

Kalendár zvozu biologického odpadu na rok 2017

 17.03.2017

Najbližšie sa biologický odpad zbiera 23.3.2017.


ZBIERA SA: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov - max. dĺžka 30cm, priemer do 3cm, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny.
NEZBIERA SA: kamene, betón, zemina, mŕtve telá zvierat, exkrementy, hnoj, komunálny odpad, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, nebezpečné odpady.

Zberné nádoby sú umiestnené tu:
1. Pri Turistickej ubytovni
2. Kostolná ulica pri rezervoári
3. Cintorín
4. Ulica J. Sklenára pri rod. dome pána Toporcera
5. Čingovská ulica pri pánovi Budzovi
Obec objednala ďalších 6 nádob.

Kalendáre sú na na tomto linku.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com