•  
  •  

  Aktuality

  Kalendár zvozu biologického odpadu na rok 2017

   17.03.2017

  Najbližšie sa biologický odpad zbiera 23.3.2017.


  ZBIERA SA: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov - max. dĺžka 30cm, priemer do 3cm, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny.
  NEZBIERA SA: kamene, betón, zemina, mŕtve telá zvierat, exkrementy, hnoj, komunálny odpad, plasty, kovy, sklo, tetrapaky, nebezpečné odpady.

  Zberné nádoby sú umiestnené tu:
  1. Pri Turistickej ubytovni
  2. Kostolná ulica pri rezervoári
  3. Cintorín
  4. Ulica J. Sklenára pri rod. dome pána Toporcera
  5. Čingovská ulica pri pánovi Budzovi
  Obec objednala ďalších 6 nádob.

  Kalendáre sú na na tomto linku.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com