•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 30.05.2017

Spišské Tomášovce dňa 28.5.2017

                                           

V e c: P o z v á n k a 

           Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  31.5.2017  t. j.  streda o 18.30 hod. v kancelárii starostky obce.

Program:

  1. Schválenie  dohody o odstúpení od kúpnej zmluvy  5/2014.
  2. Schválenie kúpnej zmluvy č.  3/2017 - Obec Spišské Tomášovce-MVDr. Gregor Mikolaj
  3. Informácia o vyhodnotení  Verejného obstarávania – Tlač knihy Monografia obce Spišské Tomášovce
  4. Deň detí  dňa 3.6.2017.

        5.    Schválenie  MŠ Kostolná zo siete školských zariadení.

        6.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

        7.   Schválenie projektu pre stavebné povolenie MŠ Spišské Tomášovce

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

               Mgr. Zuzana Nebusová 

                                                                                                                                   starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com