•  

  Aktuality

  Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva: 30.10.2017

   26.10.2017

  V e c: P o z v á n k a 

  Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  30.10.2017, / t. j.  pondelok/ o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Doriešenie ČOV I., balastné vody a penenie. / Dr. Pavlanský/
  2. Parkovisko Čingov, oprava lavičiek v Slovenskom raji /Ing. Palušak/
  3. Informácia o asfaltovaní ulice Hrabušickej
  4. Schválenie  kúpnych zmlúv  2/2017, 3/2017, 4/2017
  5. Schválenie lokalít podľa platného územného plánu
  6. Prepracovanie rozpočtu na výstavbu Materskej školy
  7. Rôzne:

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

        

                    Mgr. Zuzana Nebusová 

                                                                                                                        starostka obce

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com