•  | 
  •  

Aktuality

Povolenie dočasného užívania vodnej stavby ČOV II na skúšobnú prevádzku

 10.11.2017

Okresný úrad Spišská Nová Ves odbor starostlivosti o životné prostredie povoľuje dočasné užívanie vodnej stavby "Čistiareň odpadových vôd (ČOV) Spišské Tomášovce - II. etapa" na skúšobnú prevádzku. Toto povolenie platí do 30.11.2018.

Obec požiadala o kalaudačné rozhodnutie dňa 5.9.2017.

Stavebné povlenie mala stavba od 31.1.2008.

Rozhodnutie je vo formáte PDF.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com