•  

  Aktuality

  Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva: 31.1.2018

   29.01.2018

                                      

  V e c: P o z v á n k a 

             Starostka obce Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  31.1.2018, / t. j. streda/  o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1.   Opätovne prejednanie našich podmienok pre  pôsobenie obecnej polície so sídlom v Smižanoch v našej obci v rámci zákona 564/1991 Z.z. podľa § 2a. 

  2.   Informácia o podpísaní  zmluvy o dielo s firmou Biocompact, prevádzkovanie ČOV II počas skúšobnej doby

  3.   Prehodnotenie uskutočňovania akcií v Turistickej ubytovni  p. vedúca Compelová Anna

  4.   Prevod pozemkov pod stavbami v správe SPF

  5.   Doriešenie uloženia kameňov na verejnom priestranstve

  6.   Schválenie zámennej zmluvy medzi účastníkmi Božena Korbová, Ján Kolcun, Jaroslav Kolcun, Mgr. Sylvia Hudáková, Alojz Hudák

  7.   Schválenie kúpnej zmluvy  medzi účastníkmi Lenka Čechová a  Obec Spišské Tomášovce,

  8.   Oprava prijatého uznesenia č. 108/2017 zo dňa 8.12.2017 

  9.   Schválenie uznesenia o rozšírení skládky - SEZO Spiš

  10.  Rôzne

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva a zároveň potvrdili účasť na zasadnutí.     

                    Mgr. Zuzana Nebusová 

                             starostka obce

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com