•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

Zápisnica a prijaté uznesenia z 31.1.2018

 12.02.2018

Na poslednom zastupiteľstve prijali ôsmi pritomní poslanci 13 uznesení a 3 body neprijali.

Riešila sa pôsobnosť obecnej polície, zámena pozemkov,  kamene na ulici Potočnej, ČOV II, vysvetľovali sa chyby v zmluvách, vysvetľovalo sa podísanie zmluvy starostkou obce, ktorú poslanci neschválili.

Ďalej sa odsúhlasil prevod pozemkov od SPF, rozšírenie regionálnej škládky Kúdelník, schválilo sa VZN.

V bode rôzne poslanci a prítomní občania kládli otázky na rozpočet obce, stav chodníkov, vyčnevajúce kanalizačné zberače v Hadušovciach, na výstavbu kanalizácie na ulici Smižanskej, na firmu, ktorej prenajímame parkovisko na Čingove, na stav v súvislosti s osadením zákazových dopravných značiek na uliciach Hrabušická a Smižanska.

Starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová na tieto otázky odpovedala. Prvý krát sa robil videozánam, ktorý si pre osboné účely robil občan Martin Gonda.

Zápisnica a uznesenia z posledného rokovania OZ 31.1.2018 sú zverejnené tu.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com