•  

  Aktuality

  Oznámenie o zámere zameniť majetok obce: kanalizácia na ulici Smižianskej

   02.03.2018

  Oznámenie o zámere kúpiť  a zameniť majetok  ako prípad hodný osobitného  zreteľa. V zmysle § 9a ods.8,pís. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme návrh na  zámenu majetku obce Spišské Tomášovce ako prípad osobitného zreteľa.

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com