•  

  Aktuality

  Prizvanie na ústne pojednávanie - Hydinárska farma Sp. Tomášovce

   10.04.2018

  Prizvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Spišské Tomášovce”,  prevádzkovateľovi  BEST MEAT s.r.o., Alejová 5, 040 11 Košice – mestská časť Juh a  stavebníkovi  HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Lieskovská cesta 23/640, 962 21 Lieskovec č. 954-11191/57/2018/Val,Mer/Z1-DSP zo dňa 05.04.2018.

  Dňa 18.5.2018 (piatok) o 9:30 na Obecnom úrade v Spišských Tomášovciach.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com