•  

  Aktuality

  Zápisnica a prijaté uznesenia z 30.4.2018

   13.05.2018

  Obecné zastupiteľstvo zo dňa 30.4.2018, ktoré sa konalo o 17:00 hod. v turistickej ubytovni Hornád.

  30. apríla 2018 poslanci schválili 13 uznesení. Okrem iného úpravu rozpočtu, prijatie úveru vo výške 150 000,- Eur na investičné aktivity obce. Poslanci schválili jednu zámenennú a jednu kúpnu zmluvu. Poslanci schválili odborné orezanie dvoch líp a javora. Ďalej schválili žiadosti pánov Pecha, Cuník na odkúpenie pozemkov. Poslanci schválili úpravu koeficientu pre stanovenie nájomného v bytovom dome na ulici Školskej, a to na 4,05 % z obstarávacej ceny bytu. Hlavnou témou však bola rekonštrukcia turistickej ubytovne na materskú školu. Po rozsiahlej diskusii poslanci tento bod presunuli na samostatnú schôdzu, ktorá sa konala 11.5.2018 - tu sa rozhodlo, že sa dá vypracovať projekt iba na rekonštrukciu havarijného stavu strechy, teda v priestoroch turistickej ubytovne nebude materská škola. Turistická ubytovňa má naďalej slúžiť ako školská jedáleň a ako objekt na poskytovanie ubytovania.

  Prítomní poslanci: Peter Špic, Pavol Skladan, Cyril Melega, Štefan Skokan, Ing. Samuel Bendík. Desať minúť meškal Marek Bajtoš a Jozef Valenčík.

  Neprítomní poslanci: JUDr. Roman Zajac, Bc. Ján Povec.

  Zápisnica a uzensenia z 30.4.2018 - klikni tu.

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com