•  

  Aktuality

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 1.6.2018

   29.05.2018

  V e c: P o z v á n k a

      Starostka obce Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 1.6.2018 t.j. piatok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Informácia o projektoch obce Spišské Tomášovce - projekt multifunkčné ihrisko – informácia o neschválení projektu (Mgr. Luňáková)

                Informácia o štúdii pre územné rozhodnutie lokality za Humnami s rozpočtom.

  2.    Záverečný účet obce, schválenie závierky

  3.    VZN – Trhový poriadok

                 VZN – Zásady čerpania fondu opráv

  1.  Turistická ubytovňa- prehodnotenie opravy celej strechy podľa projektu Ing. Víta Svobodu
  2.  Žiadosť BK-Tel (nová základňová stanica O2 Slovakia)
  3.  Žiadosť pán Mgr. František Bryndza, Sp. Nová Ves – odkúpenia časti pozemku p. č. 889/1.
  4. Schválenie zámeru k zámenným zmluvám.
  5. Schválenie zámennej zmluvy č. 6/2018 pre stavebníkov lokality za Humnami -  II.etapa.
  6. Schválenie zámennej zmluvy  č. 7/2018, Jozef Kačmarik, Ján Kacvinský, Vladimír Hojnoš,Ladislav Cvengroš, Tomáš Kacvinský, Jana Štrauchová  a obec Spišské Tomášovce.10.
  7. Rôzne:  
   Prehodnotenie žiadosti o odpredaji  pozemku pre Tibora Pechu podľa GP
   Schválenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
   Žiadosť M. Marčišovský o odkúpenie parcely CKN 245/3 pri požiarnej zbrojnici.

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

       Mgr. Zuzana Nebusová       

                starostka obce

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com