•  

  Aktuality

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 25.6.2018

   20.06.2018

  P o z v á n k a

      Starostka obce Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25.6.2018 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Schválenie zámennej zmluvy č. 4/1 (doplnenie: Fifík, Fikíková, Gajan, Orlovská, Horváth, Horváthová, Baranyi, Duchová)
  2. Schválenie nájomných zmlúv – bytový dom ulica Školská (od 1.7.2018 – 30.6.2021)
  3. Informácia o výberovom konaní na dodávateľa a zhotoviteľa strechy TÚ Hornád
  4. Určenie počtu poslancov pre volebné obdobie 2018 -2022 (od 7 do 9)
  5. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu pre volebné obdobie 2018 – 2022
  6. Určenie počtu volebných obvodov pre volebné obdobie 2018 – 2022 (do počtu 12 poslancov môže byť iba 1 obvod)
  7. Rôzne
   - oprava uznesenia č. 41/2018 z dôvodu preklepu pri informácii o čísle GP a LV (Schválenie žiadosti pán Peter Cuník)

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

       Mgr. Zuzana Nebusová       

                starostka obce

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com