•  

  Aktuality

  Oznámenie o zámere predať majetok obce

   04.07.2018

  Oznámenie o zámere predať majetok obce

  Parcela KN C 245/3. Ide o pozemok pri požiarnej zbrojnici. Žiadateľ pán Miloš Marčišovský. Plocha 462 m2, cena určená znalcom: 24 Eur za 1m2.

  O cene a predaji bude ešte rozhodovať obecné zastupiteľstvo, ktoré môže cenu navýšiť.

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com