•  

  Aktuality

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - 23.7.2018

   18.07.2018

  Starostka obce Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 23.7.2018 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Odsúhlasenie rozšírenia Potočnej ulice z 3m na 5,5 m, podľa predloženého návrhu
  2. Predaj pozemku na základe zámeru predať majetok obce - žiadosť M. Marčišovský o odkúpenie parcely CKN 245/3 pri požiarnej zbrojnici
  3. Úprava rozpočtu: 1. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 – bez zmeny výšky rozpočtu, 2. zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4
  4. Žiadosť o odkúpenie pozemku pani Lucia Kapustová – nová žiadosť z dôvodu zvýšenia m2 z 11m2 na 13m2
  5. Nájomná zmluva s COOP Jednota v sume 1,- Euro: umiestnenie informačnej obecnej vitríny
  6. Cenová ponuka na opravu mostíkov v Slovenskom raji
  7. Schválenie kúpnej zmluvy: pán Peter Cuník, pán Tibor Pecha
  8. Informácia o pripravovanej IBV lokalite v Rómskej osade v rámci územného plánu
  9. Schválenie zámennej zmluvy: Alena Koňaková
  10. Schválenie zámennej zmluvy: Fifík, Fifíková, Gajan, Orlovská, Horváth, Horváthová, Baranyi, Duchová
  11. Schválenie zámennej zmluvy: Parcela 90275 do parcely 288
  12. Návrh na odstúpenie od Zámennej zmluvy č.5/2013 z dôvodu nepodpísania zámennej zmluvy na prístupovú komunikáciu (pani Jana Štrauchová)

  Rôzne:

  Komunitný plán – informácia

  Kultúrne podujatie: Hadušovský kotlík – informácia

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

       Mgr. Zuzana Nebusová       

                starostka obce

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com