•  

  Aktuality

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo: 29.10.2018

   24.10.2018

      Starostka obce Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29.10.2018 t.j. pondelok o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Vstupná brána do Slovenského raja./ Dzurik, L. Cvengroš/
  2. Miestna občianska poriadková služba – opätovné schválenie, projekt materská škola – žiadosť o NFP / Mgr. Luňaková/
  3. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2019-2021 / Kubičarová/
  4. Schválenie VZN č.4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  5. Schválenie súpisných čísel ul. Smreková, Zvonárska, J. Sklenára

  6.   Schválenie zámennej zmluvy:

        č.12/2018 - Obec Spišské Tomášovce – Alena Kaňuková

                 č.13/2018 - Obec Spišské Tomášovce – rodina Kostelníková podiel v ½ -ici z parcely KN E   

                 90889 - ihrisko do parcely KN E 290 / rómska osada/

         7.  Schválenie zámennej a kúpnej zmluvy: č.14/2018 – kanalizačný zberač

                                                                                    č.15/2018 – kanalizačný zberač

         8. Rôzne

         9.  Ukončenie volebného obdobia - poďakovanie poslancom / starostka obce/

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

       Mgr. Zuzana Nebusová       

                starostka obce

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 07:45 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com