•  

  Aktuality

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 15.5.2019

   14.05.2019

  V e c : P o z v á n k a

              Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 15.5.2019 t.j. streda o 18:30 hod. v kancelárii starostky obce.

  Program:

  1. Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie

  2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

  3. Zrušenie uznesenia 96/2019 prijatého dňa 10.05.2019

  4. Schválenie zámennej zmluvy Zz.4/2019 – P. Hojnoš, Mgr. J. Bandobur a obec Spišské            Tomášovce

  5. Zrušenie uznesenia 50/2019 prijatého dňa 11.03.2019

  6. Prijatie uznesenia o schválení pozemku  KN C 245/3 o výmere 287 m2 v k.ú Spišské Tomášovce

  7. Schválenie zámeru predaja pozemku podľa GP 53/2019 na parcelách KN C 895/91 o výmere 200m2 a 895/98 o výmere 26m2

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva.

                                                                                          Mgr. Zuzana Nebusová                         

                                                                                                 starostka obce 


  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com