•  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 15.5.2019

 14.05.2019

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 15.5.2019 t.j. streda o 18:30 hod. v kancelárii starostky obce.

Program:

1. Schválenie zapisovateľa, overovateľov a návrhovej komisie

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Zrušenie uznesenia 96/2019 prijatého dňa 10.05.2019

4. Schválenie zámennej zmluvy Zz.4/2019 – P. Hojnoš, Mgr. J. Bandobur a obec Spišské            Tomášovce

5. Zrušenie uznesenia 50/2019 prijatého dňa 11.03.2019

6. Prijatie uznesenia o schválení pozemku  KN C 245/3 o výmere 287 m2 v k.ú Spišské Tomášovce

7. Schválenie zámeru predaja pozemku podľa GP 53/2019 na parcelách KN C 895/91 o výmere 200m2 a 895/98 o výmere 26m2

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili zasadnutia obecného zastupiteľstva.

                                                                                        Mgr. Zuzana Nebusová                         

                                                                                               starostka obce 


Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com