•  

  Aktuality

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 12.6.2019

   11.06.2019

  V e c : P o z v á n k a

              Starostka obce Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12.6.2019  t.j. streda o 19.00 hod. v kancelárii starostky obce,  

  Program: 

  l. Schválenie nového zámeru predať pozemok parcely  KN C 245/3- zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 278 m2

  2. Schválenie zámeru predať pozemok parcely  KN C 895/91- orná pôda  o výmere 200 m2, KN C 895/98- orná pôda  o výmere 26 m2 ,  KN C 895/101- orná pôda  o výmere 333 m2 , KN C 895/102- orná pôda  o výmere 87 m2, KN C 895/103- orná pôda  o výmere 555 m2,

  3. Schválenie zámennej zmluvy č. 5/2019 - Peter Hojnoš a spol.

  4. Schválenie zámennej zmluvy č. 6/2019 – Marek Pecha  a spol.

  5. Schválenie rozpočtu pre výstavbu Materskej školy – Spišské Tomášovce

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva,  Vaša účasť je potrebná.

       Mgr. Zuzana Nebusová       

               starostka obce


  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com