•  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 12.6.2019

 11.06.2019

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12.6.2019  t.j. streda o 19.00 hod. v kancelárii starostky obce,  

Program: 

l. Schválenie nového zámeru predať pozemok parcely  KN C 245/3- zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 278 m2

2. Schválenie zámeru predať pozemok parcely  KN C 895/91- orná pôda  o výmere 200 m2, KN C 895/98- orná pôda  o výmere 26 m2 ,  KN C 895/101- orná pôda  o výmere 333 m2 , KN C 895/102- orná pôda  o výmere 87 m2, KN C 895/103- orná pôda  o výmere 555 m2,

3. Schválenie zámennej zmluvy č. 5/2019 - Peter Hojnoš a spol.

4. Schválenie zámennej zmluvy č. 6/2019 – Marek Pecha  a spol.

5. Schválenie rozpočtu pre výstavbu Materskej školy – Spišské Tomášovce

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva,  Vaša účasť je potrebná.

     Mgr. Zuzana Nebusová       

             starostka obce


Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com