•  

  Aktuality

  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.6.2019

   24.06.2019

  V e c : P o z v á n k a

              Starostka obce Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27.6.2019  t.j. štvrtok o  18.00 hod. v kancelárii starostky obce,  

  Program: 

  1. Schválenie zámennej zmluvy č. 5/2019, pozemkov parcely E KN 93 až  KN 100 -- Peter Hojnoš

      a spol.

  2. Schválenie návrhu zmluvy o budúcej  kúpnej a zámennej zmluve – Marek Pecha  a spol.

  3. Schválenie kúpnej zmluvy -  Ľubica Bajtošová  a  Obec Spišské Tomášovce, vysporiadanie časti ul.

      Poľnej.

  4. Prijatie VZN o  vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie

      motorových vozidiel.

  5. Schválenie kúpnej zmluvy Ľudmila Marčišovská a obec

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva,  Vaša účasť je potrebná.

   Úradné hodiny

   Obecný úrad

   Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
   Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Piat. 08:00 - 11:30

   Stavebný úrad

   Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
   Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
   Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
   Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
   Piat. nestránkový deň

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com