•  

  Aktuality

  Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10.10.2019

   07.10.2019

  V e c : P o z v á n k a

              Starostka obce Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2019  t.j. piatok o  18.00 hod. v kancelárii starostky obce,  

  Program: 

  1. Kontrola uznesení.

  2. Schválenie Zakladateľskej listiny pre Sociálny podnik obce Spišské Tomášovce.   

  3. zrušenie prijatých uznesení č. 151/2019 a 153/2019 zo dňa 9.9.2019   

  4. Schválenie zámennej zmluvy č. 10/2019  - Ivan Valenčík a spol. – kanalizácia ul. Smižianska

                                                      č. 11/2019 - Miloš Čikovský a spol.- kanalizácia ul. Smižianska

                                                      č. 12/2019 - Peter Bartoš - Milan Podolinský - kanalizácia ul.

                                                      Smižianska

  5. Schválenie zámeru zámennej zmluvy .

  6. Prijatie VZN č.7/2019 o  určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Tomášovce

  Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

       Mgr. Zuzana Nebusová       

              starostka obce


  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com