•  | 
  •  

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 10.10.2019

 07.10.2019

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 10.10.2019  t.j. piatok o  18.00 hod. v kancelárii starostky obce,  

Program: 

1. Kontrola uznesení.

2. Schválenie Zakladateľskej listiny pre Sociálny podnik obce Spišské Tomášovce.   

3. zrušenie prijatých uznesení č. 151/2019 a 153/2019 zo dňa 9.9.2019   

4. Schválenie zámennej zmluvy č. 10/2019  - Ivan Valenčík a spol. – kanalizácia ul. Smižianska

                                                    č. 11/2019 - Miloš Čikovský a spol.- kanalizácia ul. Smižianska

                                                    č. 12/2019 - Peter Bartoš - Milan Podolinský - kanalizácia ul.

                                                    Smižianska

5. Schválenie zámeru zámennej zmluvy .

6. Prijatie VZN č.7/2019 o  určení výšky príspevku za pobyt v materskej škole a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišské Tomášovce

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

     Mgr. Zuzana Nebusová       

            starostka obce


Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com