•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

Obecné zastupiteľstvo 12.2.2020

 10.02.2020

                                                                                                               Poslanci obecného

                                                                                                               zastupiteľstva,

                                                                                                               kontrolórka obce,

                                                                                                                

                                                                                                       Spišské Tomášovce dňa 7.2.2020                                      

          

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na prvé  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 12.2.2020  t.j. streda o 18.00 hod. v kancelárii starostky obce,  

Program: 

1. Kontrola uznesení.

2. Schválenie Harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Spišské Tomášovce v roku

    2020

3. Úprava rozpočtu

4. Komunitný plán obce Spišské Tomášovce - schválenie

5. Schválenie nákupu ozvučovacej techniky, výzdoby, umelých kobercov pre Dom smútku

6. Obecná budova - Turistická ubytovňa:  - vymaľovanie 12 izieb

                                                                     pokládka podlahy -  5 izieb

7. Schválenie vybudovania 3 šachiet na kanalizačnom zberači ul. Potočná

8. Schválenie zámeru odpredaja pozemku parcely reg. CKN 895/103 o výmere 555 m2,  

                                                                              CKN 895/102 o výmere 87 m2,  

                                                                              CKN 895/101 o výmere 333 m2

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.  

     Mgr. Zuzana Nebusová       

            starostka obce


Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com