•  | 
  •  

Aktuality

pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

 25.03.2020

                                                                                                               Poslanci obecného

                                                                                                               zastupiteľstva,

                                                                                                               kontrolórka obce,

                                                                                                                

                                                                                                       Spišské Tomášovce dňa 25.03.2020                                      

          

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 31.03.2020  t.j. utorok  o  17.00 hod. v Turistickej ubytovni obce Spišské Tomášovce bez prítomnosti verejnosti.  

Program: 

1. Sľub nového poslanca Obecného zastupiteľstva

2. Schválenie VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Spišské Tomášovce a záujmovú činnosť detí s trvalým pobytom v Spišských Tomášovciach

3. Schválenie VZN č. 2/2020 o poskytovaní a úhradách sociálnych služieb v obci Spišské Tomášovce

4. Schválenie VZN č. 3/2020  o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Spišské Tomášovce

Prevádzkový poriadok pohrebiska  

5. Zrušenie uznesenia č. 80/2019

6. Menovanie nového zástupcu starostky obce

7. úprava rozpočtu Turistická ubytovňa

Priebeh Obecného zastupiteľstva bude v súlade s prísnymi hygienickými a vládnymi nariadeniami SR v dôsledku prevencie šírenia vírusu COVID – 19.

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

     Mgr. Zuzana Nebusová       

            starostka obce

Úradné hodiny

Obecný úrad

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com