•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

 19.06.2020

                                                                                                        Poslanci obecného

                                                                                                        zastupiteľstva,

                                                                                                        kontrolórka obce,

                                                                                                                

                                                                                                       Spišské Tomášovce dňa 19.6.2020                                      

          

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24.06.2020  t.j. streda  o  18.00 hod. v kancelárií starostky  obce Spišské Tomášovce.

Program: 

1. Kontrola uznesení

2. Doriešenie rozšírenia a spevnenia ulici Záhradnej, na pozemkoch  parcely CKN 1028 a CKN 295

3. Schválenie opravy obecného rozhlasu 

4. Schválenie kúpnych zmlúv, na základe schválených zámerov

5. Schválenie dodatku  k zmluve nebytových priestorov  pre soc. podnik obecnej budovy Turistickej 

    ubytovne

6. Schválenie nájomnej zmluvy na časť pozemku, parcely CKN 793/1, lokalita Čingov. pre firmu ALTA

    Development s.r.o.

6. Vysporiadanie straty podnikateľskej činnosti Obce Spišské Tomášovce

7. Schválenie čerpania z rezervného fondu – Vstupná brána

8. Schválenie projektovej dokumentácie na rozšírenie kapacity ČOV Spišské Tomášovce

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

   

        Mgr. Zuzana Nebusová    

                starostka obce

Úradné hodiny

Obecný úrad 

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com