•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 27.8.2020

 23.08.2020

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27.8.2020  t.j. štvrtok o 18.30 hod. v kancelárii starostky obce.

Program: 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia, voľba a určenie  overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Sľub poslanca obecného zastupiteľstva

5. Schválenie zámeru odkúpenia parciel vytvorené na základe geometrického plánu vyhotoveného

    Ing. Mariánom Mackovjakom

6. Vyhodnotenie strediska Služieb obce - Turistická ubytovňa   

7. Otvorenie zberného dvora.

Priebeh Obecného zastupiteľstva bude v súlade s prísnymi hygienickými a vládnymi nariadeniami SR v dôsledku prevencie šírenia vírusu COVID – 19.

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

     Mgr. Zuzana Nebusová       

            starostka obce

Úradné hodiny

Obecný úrad 

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com