•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

 14.10.2020

V e c : P o z v á n k a

            Starostka obce Vás týmto pozýva na  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 19.10.2020  t.j. pondelok o 18.00 hod. v Turistickej ubytovni Obec Spišské Tomášovce.

Program: 

1. Otvorenie

2. Schválenie programu zasadnutia, voľba a určenie  overovateľov zápisnice

3. Kontrola uznesení

4. Správa z FLSK a z komisie životného prostredia

5. Kybernetická bezpečnosť

6. Schválenie prevádzkový poriadok – Zberný dvor

7. Schválenie čerpania prostriedkov z rezervného fondu

    Schválenie dotácie vo výške 3250€ na odstránenie havarijného stavu v MŠ

8. Úprava rozpočtu

9. Príprava na voľby kontrolóra Obce

10. Financovanie Služieb obce – úprava nájmu Parkovisko Čingov

                                                  -  úprava nájmu Turistická ubytovňa

11. Schválenie kúpnej zmluvy

12. Schválenie zámerov

13. Schválenie štúdie IBV na ul. Lipová

Priebeh Obecného zastupiteľstva bude v súlade s prísnymi hygienickými a vládnymi nariadeniami SR v dôsledku prevencie šírenia vírusu COVID – 19.

Chcem vás poprosiť, aby ste sa nerušene zúčastnili obecného zastupiteľstva, Vaša účasť je potrebná.

     Mgr. Zuzana Nebusová       

            starostka obce

Úradné hodiny

Obecný úrad 

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com