•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Aktuality

Prílohy k daňovému priznaniu + podanie daňového priznania elektronicky

 05.02.2021

Prosíme občanov aby k daňovému priznaniu priložili vždy všetky dokumenty, ktoré sú potrebné k presnému vyplneniu daňového priznania  -

 Prílohy k daňovému priznaniu:

      –  ak ste nehnuteľnosť kúpili, predali alebo darovali či boli obdarovaný, pripojte k DP kúpno- predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu alebo kópiu rozhodnutia z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 
      –  ak ste nehnuteľnosť zdedili, priložte k DP kópiu Osvedčenia o dedičstve s vyznačenou právoplatnosťou (pečiatka s dátumom           v ľavom hornom rohu),
      –  ak ste nehnuteľnosť nadobudli v dražbe, priložte ako prílohu kópiu rozhodnutia, v ktorom súd schvaľuje príklep,
      –  ak prebehlo majetkové vysporiadanie po rozvode, priložte rozhodnutie o povolení vkladu z katastra,
      –  ak máte stavebný pozemok, priložte kópiu právoplatného stavebného povolenia,
      –  ak ste dokončili stavbu, priložte právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo oznámenie o ukončení výstavby drobnej stavby,
      –  ak ste zmenili účel využitia stavby či bytu, priložte kópiu právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby či bytu,
      –  ak ste stavbu odstránili, priložte kópiu rozhodnutia z katastra v ktorej je táto zmena uvedená,

Ako podať daňové priznanie elektronicky

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-podat-danove-priznanie-ele/

Úradné hodiny

Obecný úrad 

 POZOR ! 15.6.2021  sa NEURADUJE z dôvodu školenia

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com