•  

  Aktuality

  Dotácia na stravu detí v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ po novom

   14.07.2021

  Dotácia na stravu detí v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ po novom

  Dotácia bude poskytovaná  na dieťa, ktoré

  A ) navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti ,ktorej  sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – rodič je povinný predložiť potvrdenie, že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

  B)  navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima – rodič je povinný predložiť potvrdenie , že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima. Sumy životného minima k 1. júlu 2021:

  1. suma 214,83 eura mesačne sa upravuje na 218,06 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

  2. suma 149,87 eura mesačne sa upravuje na 152,12 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

  3. suma 98,08 eura mesačne sa upravuje na 99,56 eura  mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

  C) navštevuje posledný ročník MŠ (5- a viac ročné deti) alebo navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa bodov a) alebo b) a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus – rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti (čestné prehlásenie podpíšete na obecnom úrade, prípadne v škole, materskej škole)

  RODIČIA, KTORÍ SI CHCÚ UPLATNIŤ DOTÁCIU NA STRAVU PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH BODOV MUSIA DO 30.07.2021 DORUČIŤ DOKLAD POTVRDZUJÚCI ICH NÁROK NA DOTÁCIU DO MŠ, ZŠ prípadne na Obecný úrad.

  Doklady :

  • potvrdenie , že domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny)

  Alebo

  • potvrdenie , že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima (vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny)

  Alebo

  • čestné vyhlásenie (obaja rodičia), že si neuplatňujú na dieťa daňový bonus

  Bez uvedených dokladov nie je možné žiadať o poskytnutie dotácie na stravu pre dieťa. Rodič bude hradiť obedy v plnej výške

  Úradné hodiny

  Obecný úrad -pokladňa, podatelňa

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com