•  

  Archív faktúr

  Faktúry: rok 2011

  Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z

  pdf Došlá faktúra 01/2011- Gabčo Dušan,Sp.Tomášovce- stavebné práce - uprava WC v I.MS
  pdf Došlá faktúra 02/2011-AJFA AVIS-Čo má vedieť MU - rok 2011
  pdf Došlá faktúra 03/2011- SPP-plyn do 18.1.2011- OcU,I.MS,II.MS
  pdf Došlá faktúra 04/2011-SPP- plyn Tur. ubytovňa január 2011
  pdf Došlá faktúra 05/2011- Autoves,s r.o., SNV - oprava auta Fabia
  pdf Došlá faktúra 06/2011-MIVA Market, spol. s r.o.,Smižany-kancelárske potreby
  pdf Došlá faktúra 07/2011-Ing.Stanislav Hanula,SNV- znalecký posudok
  pdf Došlá faktúra 08/2011-Orange Slovensko,a.s.Bratislava-mobilné telefony
  pdf Došlá faktúra 09/2011-Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 10/2011 - PD Dravce - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 11/2011 - Ing. Štefan Povec, Sp. Tomášovce - výkopové práce na cintoríne hrob
  pdf Došlá faktúra 12/2011 - Ing. Stanislav Hanula, SNV znalecký posudok
  pdf Došlá faktúra 13/2011 - Konzum Kukura SNV - potraviny ŠJ
  pdf Došla faktúra 14/2011 - LUNYS, s.r.o. Poprad - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 15/2011 - Astera, s.r.o. Trenčín - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 16/2011 - Domino, a.s., SNV - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 17/2011Sabovčíková, SNV - doplnenie inventára ŠJ
  pdf Došlá faktúra 18/2011 - Bell Glass, s.r.o., Poprad - doplnenie inventára ŠJ
  pdf Došlá faktúra 19/2011 - Vladislav Migel-BELL GLASS, Sp. Teplica - doplnenie inventára ŠJ
  pdf Došlá faktúra 20/2011- Tehelňa STOVA, spol. s.r.o., SNV-úprava výdajne jedál v I.MS
  pdf Došlá faktúra 21/2011- Ing. Maršalek-SVOISOFT, SNV-inštalácia nových verzií softweru KORWIN
  pdf Došlá faktúra 22/2011 - Ing. Maršalek-SVOISOFT-SNV-reinštalácia internetovej siete
  pdf Došlá faktúra 23/2011 Ekoservis Slovensko,s.r.o. Veľký Slávkov - technologický servis ČOV
  pdf Došlá faktúra 24/2011- VEOLIA - PVPS, a.s. Poprad prebíjanie kanalizácie
  pdf Došlá faktúra 25/2011 - Lunys, s.r.o. PP - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 26/2011 - ILLE -- Papier - Service SK, spol. s.r.o., Trenčianská Teplá - čistiace potreby - náhradné náplne
  pdf Došlá faktúra 27/2011-poradca podnik., spol.s.r.o., Žilina - úplné znenia zákonov - doplatok 2011
  pdf Došlá faktúra 28/2011-Brantner Nova, s.r.o., SNV-zimná údržba komunikácií
  pdf Došlá faktúra 29/2011- SPP preplatok za mesiac 01/2011 - plyn
  pdf Došlá faktúra 30/2011-SPP - vyúčtovanie plynu OcU, I. MŠ, II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 31/2011- VEOLIA - PVPS,a.s. PP vyhľadávanie poruchy vody
  pdf Došlá faktúra 32/2011 - Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmárok potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 33/2011 - GAMAN,s.r.o., SNV odhrňovanie snehu
  pdf Došlá faktúra 34/2011 - ADCOMP - Dušan Šaradín, SNV - toner do talčiarne SHARP
  pdf Došlá faktúra 35/2011 - LUNYS, s.r.o. Poprad - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 36/2011 - služby obce Sp. Tomášovce - občerstvenie zastupiteľstvo
  pdf Došlá faktúra 37/2011 - Služby obce Spišské Tomášovce - vodné, plyn, elektrina - ŠJ za 01/2011
  pdf Došlá faktúra 38/2011 - MIVA Market, spol. s.r.o., Smižany - kancelárske potreby
  pdf Došlá faktúra 39/2011 - SHMU, BA - úhrn zrážok k projektu regulácia potoka
  pdf Došlá faktúra č. 40/2011 - Aquaspiš, spol. s.r., SNV pravádzka verejného vodovodu 01/2011
  pdf Došlá faktúra 41/2011 - Plyn - voda - kurenie Klein, Arnutovce - výmena kotla a rekonštrukcia v kotolni Turistická ubtovňa Hornád
  pdf Došlá faktúra č. 42/2011-ADcomp - Dušan Šaradin, SNV - renovácia tonera+originál - kancelária pokladne
  pdf Došlá faktúra č. 43/2011 - PD Čingov, Smižany - dopravné práce
  pdf Došlá faktúra č. 44/2011 - SPP - plyn do 28.02.2011 - OcU, I. MS, II. MS
  pdf Došlá faktúra č. 45/2011 - SPP - plyn 02/2011 - Turistická ubytovňa. Hornád
  pdf Došlá faktúra č. 46/2011 - Jozef Maro - stavebné zámočníctvo, SNV - deliace panely I. MS -WC
  pdf Došlá faktúra č.47/2011 - Kocurová Zuzana, Novoveská Huta - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra č. 48/2011 - Konzum Kukura, SNV - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra č. 49/2011 - JurisDAT - M. Medlen BA - predplatné časopisu škola 2011 - I. MS
  pdf Došlá faktúra č.50/2011 - Slovak Telecom, a.s. BA - telefónne poplatky I.MŠ, II. MŠ 01/2011
  pdf Došlá faktúra č.51/2011 - PD - Dravce - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra č. 52/2011 - Slovak Telekom, a.s. Bratislava - telefónne popllatky OCU - 01/2011
  pdf Došlá faktúra č. 53/2011 - Ing. Viktor Fabian, Smižany - PD na stavebné povolenie - 24 b.j. nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra č. 54/2011 - MIVA Market, spol s.r.o. Smižany - kancelárske potreby
  pdf Došlá faktúra č. 55/2011 - VSE, a.s. Košice - elektrická energia - I. štvrťrok 2011 preddavky
  pdf Došlá faktúra č. 56/2011 - VSE, a.s. Košice - elektrická energia - preddavky I. MS, II. MS
  pdf Došlá faktúra č. 57/2011 - Ing. Viktor Fabián, Smižany - PD - rozšírenie vodovodu, kanalizácie lokalita č.I
  pdf Došlá faktúra č. 58/2011 - Ekoservis Slovensko, s.r.o. Veľký Slavkov - technológ. servis ČOV - 01/2011
  pdf Došlá faktúra č. 59/2011 - Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmárok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra č. 60/2011 - PD Čingov, Smižany - vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra č. 61/2011 - Ing. Maršálek - SVOISOFT, SNV - nákup PC zostavy r.č. 1102007
  pdf Došlá faktúra č. 62/2011 - SHMU, BA - hydrologické údaje na reguláciu Tomašovského potoka
  pdf Došlá faktúra č. 63/2011 - Ekoservis Slovensko, s.r.o. Veľký Slavkov prevádzka kanalizácie 01/2011
  pdf Došlá faktúra 64/2011-Ing.Maršalek-SVOISOFT,SNV- oprava počítačovej siete
  pdf Došlá faktúra 65/2011-VEOLIA-PVPS,a.s.Poprad- vodné do 31.1.2011
  pdf Došlá faktúra 66/2011-LUNYS, s r.o.,Poprad-potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 67/2011-Brantner Nova, s r.o.,SNV -zneškodnenie odpadu z kontajnerov 01/2011
  pdf Došlá faktúra 68/2011-Brantner Nova,s r.o.,SNV- komunálny odpad- vývoz za 01/2011
  pdf Došlá faktúra 69/2011-Tibor Zumerling,Smižany- montáž kancel. nábytku- vstavané skrine- kancelária asistentky, stavebného uradu
  pdf Došlá faktúra 70/2011-Orange Slovensko,a.s.Bratislava- mobilné telefony-starostka, asistentka
  pdf Došlá faktúra 71/2011-LUNYS,s.r.o.Poprad -potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 72/2011-Zekuciová Marta, Smižany- BOZP - 01/2011
  pdf Došlá faktúra 73/2011-Aquaspiš,spol s.r.o.,SNV -oprava poruchy na vodovodnej sieti- 19.1.,20.1.2011
  pdf Došlá faktúra 74/2011-Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok -potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 75/2011-KODEXPRES,s.r.o.Bratislava- kompetencie úloh samosprávy- predplatné rok 2011
  pdf Došlá faktúra 76/2011-DATALAN,a.s.Bratislava- servisné práce korwin
  pdf Došlá faktúra 77/2011-Brantner Nova,s.r.o.,SNV- vývoz kontajnerov 01/2011
  pdf Došlá faktúra 78/2011-Konzum Kukura,SNV- potraviny SJ
  pdf Došlá faktúra 79/2011-Domino,a.s.SNV- potraviny SJ
  pdf Došlá faktúra 80/2011-PD Čingov,Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 81/2011-Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok-potraviny SJ
  pdf Došlá faktúra 82/2011.Domino,a.s.SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 83/2011-Technická inšpekcia,a.s.Bratislava- posudenie PD pre stavebné povolenie- 24 b.j. nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra 84/2011-SOZA,Bratislava-autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel prostredníctvom miestneho rozhlasu-rok2011
  pdf Došlá faktúra 85/2011-Plyn-voda-kúrenie Klein,Arnutovce- oprava plavákového systému vodojemu
  pdf Došlá faktúra 86/2011-ADcomp-Dušan Šaradín,SNV-tonery- tlačiaren správa poplatkov + časť tlačiaren kancelária starostka
  pdf Došlá faktúra 87/2011-VSE,a.s.Košice-poplatok za uzavretie dohody o posune splátnosti pohľadávky
  pdf Došlá faktúra 88/2011-ROHARCH,s.r.o.Humenné-projektová dokumentácia- 24.b.j. nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra 89/2011-VEOLIA-PVPS,Poprad- prebíjanie kanalizácie-ul.Kostolná,Smreková
  pdf Došlá faktúra 90/2011-Tatranská mliekáreň,Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 91/2011-Tatranská mliekáreň,Kežmarok-potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 92/2011-Aquaspiš ,spol.s.r.o.,SNV- prevádzkovanie vodovodu 02/2011
  pdf Došlá faktúra 93/2011-VUPOP,Bratislava- dieťa a jeho svet 02/2011-I.MS
  pdf Došlá faktúra 94/2011-RAABE-dieťa a jeho svet 02/2011-I.MS
  pdf Došlá faktúra 95/2011-RAABE -dieťa a jeho svet 02/11- II. MS
  pdf Došlá faktúra 96/2011-. SPP-poplatok za napojenie plynu do budovy Základnej školy
  pdf Došlá faktúra 97/2011-LABUDA-ASI,s.r.o.Hrabušice- spracovanie PD - rozšírenie IBV- lokalita č.1-komunikácie
  pdf Došlá faktúra 98/2011-LABUDA-ASI,s.r.o. Hrabušice-spracovanie PD- novostavba miestnej komunikácie ul.Lipová - pri bytovke 24 b.j. nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra 99/2011-LABUDA-ASI, s.r.o.Hrabušice- spracovanie PD- rozšírenie IBV G.Bartscha
  pdf Došlá faktúra 100/2011-LABUDA-ASI,s.r.o. Hrabušice- spracovanie PD - rozšírenie IBV ul.Poľná-komunikácie
  pdf Došlá faktúra 101/2011-LUNYS,s r.o.Poprad -potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 102/2011-LUNYS, s r.o.Poprad -potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 103/11- DAVID-výroba reklamy,SNV- vlajky pre KST-turisti
  pdf Došlá faktúra 104/11- SPP- plyn OcU, I.MŠ,II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 105/11-SPP- plyn Turistická ubytovňa Hornád 03/2011
  pdf Došlá faktúra 106/11- Kocúrová Zuzana,Novoveská Huta- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 107/11- Konzum Kukura- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 108/11-Ing. Stanislav Hanula,SNV- znalecký posudok
  pdf Odoslaná faktúra 1319100001- Slavkovský Slavomír , SNV- príspevok na prípravu inžinierských sieti
  pdf Došlá faktúra 109/2011- Zekuciová, Smižany - BOZP 02/2011
  pdf Došlá faktúra 110/2011-PD Čingov, Smižany - ťahanie žumpy ČOV
  pdf Došlá faktúra 111/2011-PVPS, a.s. Poprad - vodné 02/2011
  pdf Došlá faktúra 112/2011-PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 113/2011-Peter Jurík-LISA, Čierna Voda - prezentácia obce a neobmezdené služby na informačnom portáli www.slovakregion
  pdf Došlá faktúra 114/2011- Ekoservis Slovensko, sr.o.Veľký Slavkov - prevádzka kanalizácie 02/2011
  pdf Došlá faktúra 115/2011-Mužík Ľubomír MPLAST, SNV - plaváková klapka na opravu v čerpačke
  pdf Došlá faktúra 116/2011- Tatranská mliekáreň,a.s Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 117/2011- T Com, Bratislava- telefonne poplatky I.,II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 118/2011- Brantner Nova,SNV- zneškodnenie odpadu za 02/2011
  pdf Došlá faktúra 119/2011- Aquaspiš, spol. s r.o. SNV- montáž vodomera
  pdf Došlá faktúra 120/2011- Aquaspiš, spol. s r.o. SNV- dodávka a výmena vodomera V. Bajtoš
  pdf Došlá faktúra 121/2011-NOMILand, s r.o., Košice-pomôcky pre II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 122/2011- Služby obce, Spišské Tomášovce- fašiangové posedenie
  pdf Došlá faktúra 123/2011- GAMAN, s.r.o., SNV- odstránenie ornice na ul.Poľnej-rozšírenie výstavby lokalita č.4
  pdf Došlá faktúra 124/2011- GAMAN, s r.o. SNV - vodovod, kanalizácia na ul.Poľná-lokalita č. 4
  pdf Došlá faktúra 125/2011- SLužby obce Sp.Tomášovce- voda,elektrina,plyn,telefon za ŠJ za 02/2011
  pdf Odoslana faktúra č.1318100002 - Služby obce - refakturácia plynu za mesiace 01-03/2011
  pdf Odoslana faktúra č. 1317100003- Bajtoš Vladimír, Tatranská 110, Smižany - refakturácia výmeny poškodeného vodomeru
  pdf Došlá faktúra 126/2011-ŠJ Sp.Tomášovce- réžijné náklady za obedy zamestnancov za 02/2011
  pdf Došlá faktúra 127/2011- Šj Sp.Tomášovce- finančný príspevok na stravu pre dôchodcov podľa sociálnej komisie - 02/2011
  pdf Došlá faktúra 128/2011- Domino, a.s. SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 129/2011- PD Čingov, Smižany - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 130/2011- PD Cingov Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 131/2011- Slovak telecom,a.s.Bratislava- telefonne poplatky OcU 02/2011
  pdf Došlá faktúra 132/2011-EUROCAMP, s.r.o. Poprad -osobné vozidlo Renault Megane Generati
  pdf Došlá faktúra 133/2011- Cunik Ladislav, DATASERVIS, SNV- učebné potreby pre II.MŠ - predškoláci
  pdf Došlá faktúra 134/2011-NOMI Slovakia, s r.o., Košice- učebné pomôcky pre II.MŠ- predškoláci
  pdf Došlá faktúra 135/2011-Labuda - ASI s r.o., Hrabušice- spracovanie PD - regenerácia centra obce
  pdf Došlá faktúra 136/2011- EKOSERVIS SLOVENSKO, s r.o. Veľký Slavkov- technologický servis ČOV
  pdf Došlá faktúra 137/2011-Brantner Nova, s r.o. SNV - vývoz odpadu za 02/2011
  pdf Došlá faktúra 138/2011- Vandová Eva,SNV- učebné pomôcky pre II.MŠ - predškoláci
  pdf Došlá faktúra 139/2011- ASTERA, s r.o. Trenčín- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 140/2011- Hydromeliorácie, š.p. Bratislava- hydromelioračné údaje
  pdf Došlá faktúra 141/2011- ŠJ Spišské Tomášovce- finančný príspevok na stravu pre dôchodcov
  pdf Došlá faktúra 142/2011- ŠJ Spišské Tomášovce - réžijné náklady zamestnancov za 01/2011
  pdf Došlá faktúra 143/2011-Ing. Viktor Fabián- vypracovanie PD pre stavebné povolenie- rozšírenie vodovodu,kanalizácie lokalita č.1
  pdf Došlá faktúra 144/2011-Ing. Viktor Fabián- storno faktúry 57/2011
  pdf Došlá faktúra 145/2011- Ing. Viktor Fabián, Smižany- vypracovanie PD pre stavebné povolenie- vodovod, kanalizácia 24 b.j. nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra 146/2011-DATLAN, a.s. Bratislava- servisné a konzultačné práce - softwer Korwin
  pdf Došlá faktúra 147/2011- Dušan Slaninka, Harichovce- odborná prehliadka teplovodného kotla - Obecný úrad
  pdf Došlá faktúra 148/2011- Slaninka Dušan, Harichovce-odborná prehliadka plynových kotlov v Turistickej ubytovni
  pdf Došlá faktúra 149/2011- Slaninka Dušan, Harichovce- odborná prehliadka teplovodného kotla - MŠ, ul.Kostolná
  pdf Došlá faktúra 150/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 151/2011-Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 152/2011-LUNYS, s r.o. Poprad - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 153/2011- LUNYS, s r.o. Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 154/2011- RVC Štrba- publikácia "KROK ZA KROKOM V SAMOSPRÁVE"
  pdf Došlá faktúra 155/2011- Orange Slovensko, a.s.Bratislava - mobilné telefonne poplatky
  pdf Došlá faktúra 156/2011- SPP,a.s.Bratislava- vyúčtovanie plynu Turistická ubytovňa do 9.3.2011
  pdf Došlá faktúra 157/2011-Livonec, s.r.o.Poprad- kontrola a oprava hasiacich prístrojov
  pdf Došlá faktúra 158/2011- Ing. Maršalek, SVOISOFT, SNV- inštalácia nových verzií
  pdf Došlá faktúra 159/2011- Tatranská mliekáreň, a.s.Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 160/2011- ILLE-Papier-Service Sk spol. s r.o.Trenčianska Teplá- čistiace potreby náhradné náplne
  pdf Došlá faktúra 161/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 162/2011- Tatranská mliekáreň,a.s. Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 163/2011- ZCŠ sv. Michala, Sp.Tomášovce- réžijné náklady za potenciálnych stravníkov 02/2011
  pdf Došlá faktúra 164/2011- ZCŠ sv. Michala, Sp.Tomášovce- réžijné náklady potenciálnych stravníkov 01/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1316100004-Služby obce, Sp.Tomášovce- vyúčtovanie plynu do 9.3.2011
  pdf Došlá faktúra 165/2011- Ing.Maršalek-SVOISOFT,SNV- tlačiareň CE459A LaserJet p2055dn
  pdf Došlá faktúra 166/2011-ADcomp-DušanŠaradín,Levoča- náhradné náplne do tlačiarne SHARP
  pdf Došlá faktúra 167/2011-Orange Slovensko,a.s. Bratislava-mobil
  pdf Došlá faktúra 168/2011-Domino, a.s. SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 169/2011-Kocurová Zuzana, Novoveská Huta-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 170/2011- Orange, a.s. Bratislava- pevná linka
  pdf Došlá faktúra 171/2011- Lunys, s r.o. Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 172/2011- Lunys, s r.o. Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 173/2011- Aquaspiš spol. s r.o. SNV - prevádzkovanie vodovodu - za 03/2011
  pdf Došlá faktúra 174/2011- PD Čingov, Smižany- dopravné práce
  pdf Došlá faktúra 175/2011- PD Čingov Smižany- dopravné práce
  pdf Došlá faktúra 176/2011- Služby obce Sp.Tomášovce- náklady plyn, voda, elektrina za ŠJ
  pdf Došlá faktúra 177/2011- PD Dravce- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 178/2011- Konzum Kukura SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 179/2011- ŠJ SP.TOmášovce- príspevok dochodcom 03/2011
  pdf Došlá faktúra 180/2011- ŠJ Sp.TOmášovce- réžijné náklady strava zamestnancom 03/2011
  pdf Došlá faktúra 181/2011-SPP,a.s. Poprad- plyn Ocu, MŠ za 04/2011
  pdf Došlá faktúra 182/2011- ZCŠ, Sp.Tomášovce-réžijné náklady 03/2011
  pdf Došlá faktúra 183/2011- PD Čingov, Smižany- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 184/2011- PD Čingov Smižany- reprezentačné výdaje
  pdf Došlá faktúra 185/2011- T com,a.s. Bratislava- telefonne poplatky I.,II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 186/2011- Tatranská mliekareň,s.s. Kežmarok- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 187/2011- Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok-potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 188/2011- PD Cingov, Smižany- reprezentačné výdaje
  pdf Došlá faktúra 189/2011- Zekuciová Marta,Smižany- BOZP 03/2011
  pdf Došlá faktúra 190/2011- Ekoservis Slovensko, s r.o. Veľký Slavkov- prevádzka kanalizácie 03/2011
  pdf Došlá faktúra 191/2011- VEOLIA, PVPS,Poprad- prebíjanie kanalizácie
  pdf Došlá faktúra 192/2011- PD Čingov, Smižany- dopravné práce
  pdf Došlá faktúra 193/2011- PD Cingov Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 194/2011- Ing. Cerva, Spišská Teplica- vypracovanie PD
  pdf Došlá faktúra 195/2011- VEOLIA,PVPS,a.s.Poprad- vodné za 03/2011
  pdf Došlá faktúra 196/2011- Slovak Telecom,a.s. Bratislava- telefonne poplatky OcU
  pdf Došlá faktúra 197/2011- Ing.Kohajda-Monex, Prievidza - Kniha "Informačny sprievodca"
  pdf Došlá faktúra 198/2011- IVES, Košice- cenová kalkulácia program PAM-ročný poplatok
  pdf Došlá faktúra 199/2011- Služby obce, Sp.Tomášovce- posedenie Dňa učiteľov
  pdf Došlá faktúra 200/2011- Bratner Nova, s.r.o. SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 201/2011- Brantner Nova, s r.o.SNV- zneškodnenie odpadu
  pdf Došlá faktúra 202/2011- Domino, a.s. SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 203/2011- GurmEkos, s r.o.Bratislava- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 204/2011- Repaská,SNV- pracovné odevy pre II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 205/2011-MIVA Market,spol. s.r.o.,Smižany- pracovné rukavice pre aktivačných + kancelárske potreby
  pdf Došlá faktúra 206/2011- ADcomp -Dušan Šaradín,SNV- náhradné tonery
  pdf Došlá faktúra 207/2011- PD Čingov Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 208/2011-Ekoservis Slovensko, sr.o.V.Slavkov- technologický servis ČOV
  pdf Došlá faktúra 209/2011-GAMAN, s r.o.SNV- stavebné práce "Regenerácia centra obce "
  pdf Došlá faktúra 210/2011- Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 211/2011- Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 212/2011- DATALAN, a.s. Bratislava- konzultačné práce servisné práce
  pdf Došlá faktúra 213/2011- Brantner Nova, s r.o. SNV - odvoz odpadu 03/2011
  pdf Došlá faktúra 214/2011- NOWACO SLOVAKIA, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 215/2011- Orange Slovensko, a.s. Bratislava- mobilné telefonne poplatky
  pdf Došlá faktúra 216/2011- DATAS-združenie, Lučivjanský,Hrabušice- oprava kopírovacieho stroja + toner
  pdf Došlá faktúra 217/2011- Ing. Kostelník Pavol- GP byty nižšieho štandardu+komunikácia
  pdf Došlá faktúra 218/2011- Ing.Kostelník Pavol - GP zameranie chodníka
  pdf Došlá faktúra 219/2011- Ing. Kostelník Pavol - GP kanalizácia ul.Smižianska
  pdf Došlá faktúra 220/2011- Ing.Kostelník Pavol - polohopisy,výškopisy Tomášovského potoka
  pdf Došlá faktúra 221/2011- Ing.Kostelník Pavol- polohopisy, výškopisy lokality bytových domov, ul.Lipová
  pdf Došlá faktúra 222/2011- VSE,a.s. Košice -úroky z omeškania
  pdf Došlá faktúra 223/2011- LuxArt reklama, SNV- tabuľa regenerácia centra obce
  pdf Došlá faktúra 224/2011- Ing. Hanula, SNV- znalecký posudok
  pdf Došlá faktúra 225/2011- Bartoš Miroslav,Sp.Štvrtok - oprava a vyčistenie verejného WC Čingov
  pdf Došlá faktúra 226/2011- GAMAN, s r.o. SNV- odstránenie ornice- ul.Barbušova
  pdf Došlá faktúra 227/2011- Ing. Miroslav Maršalek, SVOISOFT,SNV- reinštalácia PC
  pdf Došlá faktúra 228/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 229/2011- LUNYS, s r.o. Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 230/2011 - LUNYS, s r.o. Poprad- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 231/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 232/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Odoslana faktúra 05/2011- I.MŠ- vodné
  pdf Odoslana faktúra 06/2011- Obecný úrad- vodné
  pdf Odoslana faktúra 07/2011- šatňa TJ SP.Tomášovce- vodné
  pdf Odoslana faktúra 08/2011- Cintorín- vodné
  pdf Odoslana faktúra 09/2011- II.MŠ Sp.TOmášovce- vodné
  pdf Odoslana faktúra 10/2011- SIPO- občania- vodné
  pdf Odoslana faktúra 11/2011-Pecha Stanislav- vodné
  pdf Odoslaná faktúra 12/2011 Gabčo Ladislav - vodné
  pdf Odoslaná faktúra č. 13/2011 - Vitko Ján - vodné
  pdf Odoslaná faktúra 14/2011 - Radoslav Smorada - vodné
  pdf Odoslaná faktúra 15/2011 - Tekely Patrík - vodné
  pdf Odoslaná faktúra 16/2011 - Štefánik Ľuboslav - vodné
  pdf Odoslaná faktúra 17/2011 - Szentkeresty Slavomir - vodné
  pdf Odoslaná faktúra 18/2011 - Frankovič Marek - vodné
  pdf Odoslana faktúra 19/2011-Cunik Natalia- vodné
  pdf Odoslana faktúra 20/2011- Knurovský Jozef- vodné
  pdf Odoslaná faktúra 21/2011 - Peter Bartoš - vodné
  pdf Odoslaná faktúra 22/2011 - JUDr. Zajac Roman - vodné
  pdf Odoslana faktúra 23/2011- JUDr.Zajac Roman- vodné
  pdf Odoslana faktúra 24/2011- Korsák Peter- vodné
  pdf Odoslana faktúra 25/2011- Polčík Peter- vodné
  pdf Odoslana faktúra 26/2011- Gibala Ľubomír- vodné
  pdf Odoslana faktúra 27/2011- Jozef Duch- vodné
  pdf Odoslana faktúra 28/2011- MUDr.Šulcová- vodné
  pdf Odoslana faktúra 29/2011- Karas Zoltán- vodné
  pdf Odoslana faktúra 30/2011-Bitšanský Michal- vodné
  pdf Odoslana faktúra 31/2011- Gibala Peter- vodné
  pdf Odoslana faktúra 32/2011- Cvengrošová Silvia- vodné
  pdf Odoslana faktúra 33/2011 - Šmelková Ivana- vodné
  pdf Odoslana faktúra 34/2011-Krajňák Martin- vodné
  pdf Odoslana faktúra 35/2011- Kurilla Igor- vodné
  pdf Odoslana faktúra 36/2011-Tripšanský František- vodné
  pdf Odoslana faktúra 37/2011- Skokan Peter- vodné
  pdf Odoslana faktúra 38/2011-Kostelník Stanislav- vodné
  pdf Odoslana faktúra 39/2011- Ing.Vladimír Bartoš- vodné
  pdf Odoslana faktúra 40/2011- Vrana Branislav- vodné
  pdf Odoslana faktúra 41/2011- Aksteiner Juraj- vodné
  pdf Odoslana faktúra 42/2011- Hojnoš Peter- vodné
  pdf Odoslana faktúra 43/2011- Vitko Štefan- vodné
  pdf Odoslana faktúra 44/2011- Bajtoš Vladimír- vodné
  pdf Odoslana faktúra 45/2011- Kostelníková Anna- vodné
  pdf Odoslana faktúra 46/2011-Korbová Božena-vodné
  pdf Odoslana faktúra 47/2011- Hadbavný František- vodné
  pdf Odoslana faktúra 48/2011-Rychnavský Branislav- vodné
  pdf Odoslana faktúra 49/2011-Bartoš Tomáš-vodné
  pdf Odoslana faktúra 50/2011-Pjontek Jozef- vodné
  pdf Odoslana faktúra 51/2011- Bartoš Marián- vodné
  pdf Odoslana faktúra 52/2011-Hudran Lukáš- vodné
  pdf Odoslana faktúra 53/2011-Pecha Štefan- vodné
  pdf Odoslana faktúra 54/2011-Bečariková Jana- vodné
  pdf Odoslana faktúra 55/2011-Bartoš Štefan- vodné
  pdf Odoslana faktúra 56/2011-Lesňáková Terezia- vodné
  pdf Odoslana faktúra 57/2011-Lipajová Mária- vodné
  pdf Odoslana faktúra 58/2011-Kukura -vodné
  pdf Odoslana faktúra 59/2011-PD ČIngov, Smižany- vodné
  pdf Odoslana faktúra 60/2011-COOP Jednota,SNV- vodné
  pdf Odoslana faktúra 61/2011- Služby obce, Sp.Tomášovce- vodné
  pdf Odoslana faktúra 62/2011-ZCŠ Sv.Michala, Sp.TOmášovce- vodné
  pdf Odoslana faktúra 63/2011-Lesňák Štefan-vodné
  pdf Došlá faktúra 233/2011-Lunys, s r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 234/2011-LUJAN Plus spol. r.o., Mengusovce- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 235/2011-Sakmary Ladislav, SP.NOvá Ves- pracovné odevy
  pdf Došlá faktúra 236/2011-Čermáková Libuše, Ostrava- demonštračné obrázky pre I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 237/2011- SPP, a.s. Bratislava- plyn Ocu, I.MŠ,II.MŠ za 05/2011
  pdf Došlá faktúra 238/2011- Služby obce Sp.Tomášovce- pranie dresov pre TJ
  pdf Došlá faktúra 239/2011- Služby obce Sp.TOmášovce- vodné,elektrina,plyn za ŠJ 05/2011
  pdf Došlá faktúra 240/2011- Služby obce Sp.Tomášovce- vodné, plyn,elektrina ŠJ 04/2011
  pdf Došlá faktúra 241/2011- Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 242/2011-Kukura Miroslav,SP.Nová Ves- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 243/2011- VSE,a.s.Košice-elektrická energia MŠ
  pdf Došlá faktúra 244/2011-VSE,a.s.Košice- elektrická energia Obec
  pdf Došlá faktúra 245/2011- Slovak telecom,a.s.Bratislava- telefonne poplatky MŠ
  pdf Došlá faktúra 246/2011- ZCŠ sv.Michala, Sp.Tomášovce- režijné náklady deti v hm.núdzi za 04/2011
  pdf Došlá faktúra 247/2011- MIVA Market, spol. s r.o.,Smižany- kancelárske a čistiace potreby
  pdf Došlá faktúra 248/2011- PD Čingov, Smižany- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 249/2011- Školská jedáleň,SP.TOmášovce- finančný príspevok pre dôchodcov 04/2011
  pdf Došlá faktúra 250/2011- Školská jedáleň,Sp.Tomášovce- stravné zamestnanci 04/2011
  pdf Došlá faktúra 251/2011- EkoservisSlovensko, s r.o.V.Slavkov- za výkon správy majetku verejnej kanalizácie 04/2011
  pdf Došlá faktúra 252/2011- Vanoku, s r.o.Sp.Nová Ves- tabule Hydrant
  pdf Došlá faktúra 253/2011- CWS,Hlohovec- náplne do WC Čingov
  pdf Došlá faktúra 254/2011- NOWACO, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 255/2011- RAABE,Bratislava- dieťa a svet - I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 256/2011-Slovak telecom,a.s.-telefonne poplatky OCU
  pdf Došlá faktúra 257/2011-COOP L.Mikuláš- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 258/2011-PrinCity Slovakia, s r.o.Trenčín- pracovný zošit- MŠ
  pdf Došlá faktúra 259/2011-Ing.Maršalek-SVOISOFT,Rudňany- reinštalácia SERVERA
  pdf Došlá faktúra 260/2011-Brantner Nova, s r.o.SNV- zneškodnenie odpadu 04/2011
  pdf Došlá faktúra 261/2011- Brantner Nova,s r.o. SNV- vývoz odpadu 04/2011
  pdf Došlá faktúra 262/2011- PD Čingov, Smižany- dopravné práce
  pdf Došlá faktúra 263/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 264/2011- Tirpák Lukáš, SNV- pracovné odevy
  pdf Došlá faktúra 265/2011- MIVA Market, spol. s r.o. Smižany- kancelárske potreby
  pdf Došlá faktúra 266/2011- Ing.V.Fabian, Smižany- vypracovanie projektového zámeru na akciu:Protipovodňové opatrenia a regulácia Tomášovského potoka
  pdf Došlá faktúra 267/2011- Tehelňa Stova, spol s r.o.,SNV- čižmy
  pdf Došlá faktúra 268/2011- Služby obce, Sp.Tomášovce- stravné zamestnancov 05/2011
  pdf Došlá faktúra 269/2011- Ekoservis Slovensko, s r.o. V.Slavkov - servis ČOV
  pdf Došlá faktúra 270/2011- LUJAN Plus, s r.o.Mengusovce- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra č. 271/2011 - Zekuciová Marta, Smižany - BOZP za 04/2011
  pdf Došlá faktúra 272/2011- Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 273/2011- Brantner Nova, s.r.o. SNV - vývoz kontajnerov 04/2011
  pdf Došlá faktúra 274/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 275/2011- Poradca s r.o., Žilina- verejná správa ročník 2011
  pdf Došlá faktúra 276/2011- LUNYS, s . r.o. Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 277/2011- NOWACO Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 278/2011- DATALAN, a.s. Bratislava- servisné činnosti softweru
  pdf Došlá faktúra 280/2011- Lukáš Geletko- WRT, Harichovce- projektová tlač a skladanie
  pdf Došlá faktúra 281/2011- Orange Slovensko, a.s. Bratislava- mobilné telefony
  pdf Došlá faktúra 282/2011- URANPRES, spol. s r.o. SNV- preprava futbalistov
  pdf Došlá faktúra 283/2011- AB System Slovakia, s r.o. Komárno- učebné pomôcky II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 284/2011- RAABE, Bratislava- učebné pomôcky II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 285/2011- Cunik Ladislav, SNV- oprava kopírovacieho stroja- II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 286/2011- Astera, s r.o. Trenčín- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 287/2011- Poradca podnikateľa, spol. sr.o.Žilina- UZZ r. 2012
  pdf Došlá faktúra 288/2011- Libuše Čermáková, Ostrava- demonštračné obrázky II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 289/2011- ILLE-Papier Service Sk, spol. s r.o.Trenčianska Teplá- náhradné náplne WC-čistiace
  pdf Došlá faktúra 290/2011-LUJAN Plus, s r.o.Mengusovce- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 291/2011-PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 292/2011- PD Čingov Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 293/2011- Berner Zoltán, Modra- parkovisko Čingov-stlpce
  pdf Došlá faktúra 294/2011- Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 295/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 296/2011- PVPS, Poprad- vodovodná prípojka
  pdf Došlá faktúra 297/2011- PD Čingov, Smižany- ťahanie kalov ČOV
  pdf Došlá faktúra 298/2011- PD Čingov Smižany- vývoz kontajnerov aktivačné
  pdf Došlá faktúra 299/2011- Kukura Miroslav- prídavky na deti
  pdf Došlá faktúra 300/2011- HOBLA H, Levice- učebné pomôcky pre I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 301/2011- Uranpres, s r.o., SNV- preprava futbalistov TJ
  pdf Odoslaná faktúra 302/2011 - SPP, a.s. Bratislava - plyn za obdobie 06/2011
  pdf Došlá faktúra 303/2011-Ekoservis Slovensko, s r.o. V.SLavkov- výkon správy majetku verejnej kanalizácie 05/2011
  pdf Došlá faktúra 304/2011- PD Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 305/2011- Služby obce Sp.Tomášovce- príspevok pre dôchodcov na stravu 05/2011
  pdf Došlá faktúra 306/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 307/2011- LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 308/2011- LUNYS, s. r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 309/2011-Slovak Telekom,a.s.Bratislava- telefonné poplatky MŠ
  pdf Došlá faktúra 310/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 311/2011- Slovak Telekom, a.s. Bratislava- telefonne poplatky OCU
  pdf Došlá faktúra 312/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 313/2011- Bratner Nova, s.r.o.,SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 314/2011- Bratner Nova, s.r.o.,SNV- vývoz odpadu 05/2011
  pdf Odoslana faktúra 65/2011- ALUEFEKT, s.r.o.,SNV- prefakturácia nákladov spojená s pripojením na verejný vodovod
  pdf Došlá faktúra 315/2011- Zekuciová , Smižany- BOZP 05/2011
  pdf Došlá faktúra 316/2011- COOP, L.Mikuláš- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 317/2011- COOP, L.Mikuláš- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 318/2011- Pekáreň Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 319/2011- Ing.Nováková, Smižany- požiarne bezpečnostné riešenie stavby
  pdf Došlá faktúra 320/2011- Ekoservis Slovensko, s.r.o.,V.Slavkov- technologický servis
  pdf Došlá faktúra 321/2011- Ing.Stanislav Hanula, Sp.Nová Ves- znalecký posudok
  pdf Došlá faktúra č. 322/2011 - CWS - boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec - čistiace potreby WC - Čingov
  pdf Odoslaná faktúra 66/2011 - Obvodný úrad, SNV - refundácia mzdy skladníka CO
  pdf Došlá faktúra 323/2011- SEVT, a.s.Banská Bystrica- tlačivá I.MS
  pdf Došlá faktúra 324/2011-SEVT, a.s. Banská Bystrica- tlačivá II.MS
  pdf Došlá faktúra 325/2011-Vítezslav Fischer-pomôcky I.MS
  pdf Došlá faktúra 326/2011-Slovgram-verejný prenos rok 2011
  pdf Došlá faktúra 327/2011- Orange Slovensko, a.s. Bratislava- mobilné telefony
  pdf Došlá faktúra 328/2011- DATAS-Lučivjansky, Hrabušice- oprava kopír. stroja
  pdf Došlá faktúra 329/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok- potraviny SJ
  pdf Došlá faktúra 330/11- DATALAN, a.s. Bratislava- servisné služby 05/2011
  pdf Došlá faktura 331/2011- LUNYS, s r.o. Poprad-potraviny SJ
  pdf Došlá faktúra 332/2011- Brantner Nova, s r.o.SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 333/2011- Skolská jedálen , Sp.Tomášovce- príspevok dôchodcom
  pdf Došlá faktura 334/2011- Tatranska mliekaren,a.s. Kežmarok- potraviny SJ
  pdf Došlá faktúra 335/2011- Sirila, a.s. SNV- preprava detí
  pdf Došlá faktúra 336/2011- Janka Pokryvková , SNV- proces verejného obstaravaia Byty nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra 337/2011- Základná cirkevná škola, Sp.Tomášovce- režijné náklady potenciálni stravníci 05/2011
  pdf došlá faktúra 338/2011- Jakubec Július, Hrabušice- kalendáre 2012
  pdf Došlá faktúra 339/2011- PD Cingov, Smižany- ťahanie žumpy
  pdf Došlá faktúra 340/2011- Mária Repaská-Pracovné odevy, SNV- pracovné odevy I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 341/2011- Tatranská mliekareň,a.s.Kežmarok-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 342/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 343/2011- Pekáreň Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 344/2011-LUNYS, s r.o. Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 345/2011-Ing.Stanislav Hanula, SNV- znalecký posudok
  pdf Došlá faktúra 346/2011- AVG Cigler software,Bratislava- predlženie licencie
  pdf Došlá faktúra 347/2011- L.Zvolenský, SNV- montáž antény
  pdf Došlá faktúra 348/2011-ZCŠ Sp.TOmášovce- réžijné náklady 06/2011
  pdf Odoslaná faktúra 67- Ilavský Ivan, Poprad- vodné
  pdf Došlá faktúra 349/2011- PD Čingov, Smižany- reprezentačné výdaje
  pdf Došlá faktúra 350/2011-Zekuciová Marta, Smižany- BOZP 06/2011
  pdf Došlá faktúra 351/2011- Ing.V.Fabian- PD územné konanie- regulácia potoka
  pdf Došlá faktúra 352/2011- SLovenská pošta, B.Bystrica- poplatky za SIPO
  pdf Došlá faktúra 353/2011- SPP, a.s. Bratislava- plyn 07/2011
  pdf Došlá faktúra 354/2011- Ekoservis Slovensko,V.Slavkov- výkon správy majetku verejnej kanalizácie 06/2011
  pdf Došlá faktúra 355/2011- Slovak telecom, a.s.Bratislava- telefonne poplatky MŠ
  pdf Došlá faktúra 356/2011- Berner Zoltán,Modra- odpadkové koše Čingov
  pdf Došlá faktúra 357/2011-Kukura M.,SNV- prídavky na deti 05/2011
  pdf Došlá faktúra 358/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 359/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 360/2011-Tatranská mliekáreň,Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 361/2011-LUNYS, s r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 362/2011- LUNYS, s r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 363/2011-Tatranská mliekáreň,Kežmarok-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 364/2011- Ing. Maršalek,SNV- náhradné tonery
  pdf Došlá faktúra 365/2011- Slovak telecom, a.s.Bratislava- telefonne poplatky OCU
  pdf Došlá faktúra 366/2011-PD Čingov Smižany-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 367/2011-ILLE, spol. s r.o.Skalica- náhradné náplne
  pdf Došlá faktúra 368/2011- B brantner s r.o. SNV- komunálny odpad
  pdf Došla faktúra 369/2011- PD Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 370/2011- CWS-boco,Bratislava- čistiace potreby
  pdf Došlá faktúra 371/2011- CWS-boco,Bratislava-čistiace potreby Čingov
  pdf Došlá faktúra 372/2011- Orange Slovensko,a.s.Bratislava- mobilné poplatky
  pdf Došlá faktúra 373/2011- Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 374/2011- Ing. Nováková, Smižany- požianobezpečnostné riešenie stavby"Cyklistiský chodník "
  pdf Došlá faktúra 375/2011- Brantner Nova, s r.o. SNV- vývoz odpadu
  pdf Došlá faktúra 376/2011- Brantner Nova, s r.o.SNV- vývoz odpadu
  pdf Došlá faktúra 377/2011- COOP Jednota L.Mikuláš, SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 378/2011- Uranpres, spol. s r.o.,SNV- preprava futbalistov
  pdf Došlá faktúra 379/2011- DATALAN, a.s. Bratislava- servis softveru
  pdf Došlá faktúra 380/2011- Jana Garčárová, Poprad- potraviny
  pdf Došlá faktúra 381/2011- Služby obce, Spišské Tomášovce- príspevok dôchodcom
  pdf Došlá faktúra 382/2011- Služby obce Spišské Tomášovce- strava zamestnancov
  pdf Došlá faktúra 383/2011- Ekoservis Slovensko, s.r.o., Veľký Slávkov - technologický servis
  pdf Došlá faktúra 384/2011- Ing. Miroslav Maršalek, Sp. Nová Ves
  pdf Došlá faktúra 385/2011- Miroslav Kukura, Spišská Nová Ves- potraviny
  pdf Došlá faktúra 386/2011 - Melikant Ľudovít, Letanovce, odborné prehliadky
  pdf Došlá faktúra 387/2011 - VSE, Mlynská 31, Košice, elektrina
  pdf Došlá faktúra 388/2011 - Poľnohosp. družstvo, Smižany - doprava
  pdf Došlá faktúra 389/2011 - Poľnohosp. družstvo, Smižany - vývoz komunál. odpadu
  pdf Došlá faktúra 390/2011- VSE, Košice - pripoj. poplatok smiž. ulica
  pdf Došlá faktúra 391/2011- VSE, Košice - pripoj. poplatok. poľná ulica
  pdf Došlá faktúra 392/2011- VSE, a.s. Košice- elektrina MŠ
  pdf Došlá faktúra 393/2011- Fiffiková Mária, SNV- výroba plastových tabuliek
  pdf Došlá faktúra 394/2011- Ekoservis Slovensko, s r.o.V.Slavkov- výkon správy majetku verejnej kanalizácie 07/2011
  pdf došlá faktúra 395/2011-Zekuciová Marta, Smižay- BOZP 07/2011
  pdf Došlá faktúra 396/2011-SPP,a.s.Poprad- plyn I.,II.MŠ + Šj
  pdf Došlá faktúra 397/2011- PD Čingov, Smižany- ťahanie žumpy ČOV
  pdf Došlá faktúra 398/2011- SLužby obce Sp.Tomášovce-náklady na energie ŠJ 06-07/2011
  pdf Došlá faktúra 399/2011-Služby obce Sp.Tomášovce- stravné 07/2011
  pdf Došlá faktúra 400/2011- Služby obce Sp.Tomášovce- dôchodcovia -príspevok na stravné 07/2011
  pdf Došlá faktúra 401/2011-COOP L.Mikuláš- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 402/2011- T COM, Bratislava- telefonne poplatky I.,II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 403/2011-DATALAN, a.s.Bratislava- konzultačné práce software
  pdf Došlá faktúra 404/2011-Slovak Telecom, a.s. Bratislava- telefonne poplatky
  pdf Došlá faktúra 405/2011-Brantner Nova, s r.o.SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 406/2011-Brantner Nova, s r.o. SNV-vývoz odpadu
  pdf Došlá faktúra 407/2011-Brantner Nova, s r.o.SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 408/2011- Fifiková Mária, SNV- výroba orientačnej tabule Čingov
  pdf Došlá faktúra 409/2011- Ing. Nováková,Smižany- požiarnobezpečnostné riešenie stavby
  pdf došlá faktúra 410/2011-CWS boco, s r.o. Hlohovec- čistiace potreby WC ČIngov
  pdf Došlá faktúra 411/2011- CWS boco, s r.o. Hlohovec- čistiace potreby WC Čingov
  pdf Došlá faktúra 412/2011-Orange Slovensko, a.s. Bratislava- mobilné poplatky
  pdf Došlá faktúra 413/2011-Poradca podnikateľa, Žilina- Finančný spravodajca 2012
  pdf Došlá faktúra 414/2011- PD Čingov, Smižany- traktorové práce
  pdf Došlá faktúra 415/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 416/2011-DATATRADE, s.r.o. Zlaté Moravce- program obcemini
  pdf Došlá faktúra 417/2011- ŠOP, B.Bystrica- poskytovanie informácii pre návštevníkov "tomašovský výhľad"
  pdf Došlá faktúra 418/2011-PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 419/2011-PD Čingov, Smižany- dopravné práce
  pdf Došlá faktúra 420/2011- Ekoservis Slovensko, s. r.o., V.Slavkov- technologický servis ČOV
  pdf Došlá faktúra 421/2011- ADcomp-Dušan Šaradín, Levoča- renovácia tonera
  pdf Došlá faktúra 422/2011- Grajzeľ Ján, Košice- stolové kalendáre
  pdf Došlá faktúra 423/2011- Kukura Miroslav, Sp.Nová Ves- prídavky na deti
  pdf Došlá faktúra 424/2011- VSE,a.s. Košice-vytýčenie kabelových vedení
  pdf Došlá faktúra 425/2011- KOHEX, s.r.o. SNV- vysávač I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 426/2011- Ekoservis Slovensko, s.r.o.Veľký Slavkov- technologický servis ČOV
  pdf Došlá faktúra 427/2011-MIVA, spol. s.r.o. Smižany- rury kanalizačné
  pdf Došlá faktúra 428/2011- Slovak Telecom, a.s.Bratislava- telefonne poplatky
  pdf Došlá faktúra 429/2011- PVPS, a.s.Poprad- prebíjanie kanalizácie
  pdf Došlá faktúra 430/2011- PVPS, a.s.Poprad- prebíjanie kanalizácie
  pdf Došlá faktúra 431/2011- SPP,a.s.Bratislava- plyn 09/2011
  pdf Došlá faktúra 432/2011- Služby obce, Sp.Tomášovce- stravné 08/2011
  pdf Došlá faktúra 433/2011- Služby obce, SpTomášovce- príspevok na stravné dôchodcovia
  pdf Došlá faktúra 434/2011- CORA Poprad- inventár ŠJ
  pdf Došlá faktúra 435/2011- Domino, a.s. SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 436/2011- NOWACO SLOVAKIA, s r.o. Nové Mesto nad Váhom- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 437/2011- Ing. Viktor Fabian , Smižany- vypracovanie PD
  pdf Došlá faktúra 438/2011- Ekoservis Slovensko, s r.o.Veľký Slavkov- výkon správy majetku kanalizácie 08/2011
  pdf Došlá faktúra 439/2011- RAABE, Bratislava- časopis I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 440/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 441/2011- Slovak Telecom, a.s.Bratislava- telefonne poplatky
  pdf Došlá faktúra 442/2011-ILLE,Trenčianska Teplá- čistiace potreby
  pdf Došlá faktúra 443/2011- Beskyd Ladislav- Sp.TOmášovce- oprava kosačky
  pdf Došlá faktúra 444/2011- MIVA Market, spol.s r.o.Smižany- kancelárske potreby
  pdf Došlá faktúra 445/2011-Zekuciová Marta, Smižany- BOZP 08/2011
  pdf Došlá faktúra 446/2011- Fiffiková Mária,SNV- výroba orientačnej tabule Čingov
  pdf Došlá faktúra 447/2011- Brantner Nova, s r.o. SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 448/2011- Melikant Ľudovít, Letanovce- revízie el.zariadení+bleskozvod- II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 449/2011- Gaman, s.r.o.SNV- odvodňovací kanál ul.Dubová
  pdf Došlá faktúra 450/2011- DATALAN, a.s. Bratislava- servisné služby
  pdf Došlá faktúra 451/2011-Orange Slovensko, a.s. Bratislava- poplatky za mobilné telefony
  pdf Došlá faktúra 452/2011- Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.Bratislava- vybavenie ŠJ
  pdf Došlá faktúra 453/2011- CORA-Ing.Šifra,Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 454/2011- Nowaco Slovakia, s.r.o.Nové Mesto nad Váhom- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 455/2011-Brantner Nova,s.r.o.SNV- vývoz odpadu
  pdf Došlá faktúra 456/2011- Brantner Nova, s.r.o.SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 457/2011- Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 458/2011- RAABE,s.r.o.Bratislava- časopis II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 459/2011- ARES, spol.s.r.o. Bratislava-časopisy II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 460/2011- AG FOODS SK, s.r.o.Pezinok-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 461/2011- NOWACO, s.r.o.Nové Mesto nad Váhom - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 462/2011- Ing. Maršalek,SVOISOFT,SNV- inštalácia AZUV
  pdf Došlá faktúra 463/2011-Pekáreň Čingov, Smižany - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 464/2011- CWS,Hlohovec- náhradné nápln WC Čingov
  pdf Došlá faktúra 465/2011-Kukura Miroslav, Sp.Tomášovce- prídavky na deti
  pdf Došlá faktúra 466/2011-IURA EDITION, spol.s.r.o. Bratislava- časopis ROPO
  pdf Došlá faktúra 467/2011- Domino, a.s.SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 468/2011- WEBEX Media, s.r.o.,Košice- doména
  pdf Došlá faktúra 469/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 470/2011- GAMAN,s.r.o. SNV- výkopové práce 24.b.j.-ul.Lipová
  pdf Došlá faktúra 471/2011- GAMAN, s.r.o. SNV- výkopové práce 24b.j.-ul.Lipová -kanalizácia
  pdf Došlá faktúra 472/2011- GAMAN,s.r.o.-výkopové práce 24 b.j.-ul.Lipová-vodovod
  pdf Došlá faktúra 473/2011-LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 474/2011-LNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 475/2011- LUNYS, s.r.o. Poprad-potraviny
  pdf Došlá faktúra 476/2011- PP-revízie, s.r.o. SNV- revízie tlakových nádob
  pdf Došlá faktúra 477/2011- Ing. Fabian, Smižany- vypracovanie PD- ul.Záhradná
  pdf Došlá faktúra 478/2011- Ekoservis Slovensko, s.r.o.V. Slavkov- technologický servis ČOV
  pdf Došlá faktúra 479/2011- PLyn-voda-kurenie Klein,Arnutovce- oprava vodovodu vo vodárni
  pdf Došlá faktúra 480/2011- Ing.Sokolská Dana, SNV- stavebný dozor 24 b.j.
  pdf Došlá faktúra 481/2011- Ing. Sokolská Dana, SNV- stavebný dozor 24 b.j.
  pdf došlá faktúra 482/2011- Slovak Telecom, a.s. Bratislava- telefonne poplatky
  pdf Došlá faktúra 483/2011- Kukura Miroslav, Sp.Tomášovce- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 484/2011- SPP, Bratislava- oprava STL plynovodu
  pdf Došlá faktúra 485/2011-AD comp.-Dušan Šaradín, SNV- toner- výmena
  pdf Došlá faktúra 486/2011- SPP, a.s.Bratislava- plyn MS,OCu- 10/2011
  pdf Došlá faktúra 487/2011- Slovak Telecom, a.s. Bratislava- vytýčenie -lokalita č.1
  pdf Došlá faktúra 488/2011- Ekoservis Slovensko, s.r.o. V.Slavkov- výkon správy verejnej kanalizácie 09/2011
  pdf Došlá faktúra 489/2011- LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 490/2011- FEGA FROST, s.r.o.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 491/2011- PD Cingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 492/2011- Brantner Nova, s.r.o.SNV- vývoz odpadu 09/2011
  pdf Došlá faktúra 493/2011- AD comp Šaradin, SNV- renovácia tonera I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 494/2011- PD CIngov, Smižany- dopravné práce
  pdf Došlá faktúra 495/2011- PD Cingov, Smižany- vývoz komunálneho odpadu
  pdf Došlá faktúra 496/2011- Zekuciová Marta Smižany- BOZP 09/2011
  pdf Došlá faktúra497/2011- Služby obce, Sp.Tomášovce- reprezentačné
  pdf Došlá faktúra 498/2011- Služby obce Sp.Tomášovce- vodné,plyn, elektrina- 09/2011
  pdf Došlá faktúra č. 499/2011 - Služby obce energie
  pdf Došlá faktúra 500/2011-NOWACO Slovakia, s r.o., Nové Mesto nad Váhom- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 501/2011- Tatranská mliekáreň Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 502/2011- PD Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 503/2011- Slovak Telecom, a.s.Bratislava- telefonne poplatky OCU
  pdf Odoslaná faktúra č 1310100068 - nájom 09/2011 Babič Martin J. Sklenára 8/154
  pdf Odoslaná faktúra č 1319100069 - nájom 09/2011Britaňák Michal
  pdf Odoslaná faktúra č. 1311100070 - nájom 09/2011 Cehuľa Viliam
  pdf Odoslaná faktúra č. 1310100071- nájom 09/2011 Compel Roman
  pdf Odoslaná faktúra č. 1319100072 - nájom 09/2011 Dubňanská Ľudmila
  pdf Odoslaná faktúra č. 1318100073 - nájom 09/2011 Gilak Milan
  pdf Odoslaná faktúra č. 1317100074 - nájom 09/2011 Kacvinský Henrich
  pdf Odoslaná faktúra č. 1316100075 - nájom 09/2011 Knuteľ Ján
  pdf Odoslaná faktúra č. 1315100076 - nájom 09/2011 Kubičárová Iveta
  pdf Odoslaná faktúra č. 1314100077 - nájom 09/2011Špiner Rastislav
  pdf Odoslaná faktúra č. 1313100078 - nájom 09/2011 Vadkertyová Katarína
  pdf Odoslaná faktúra č. 1312100079 - nájom 09/2011 Dobranská Iveta
  pdf Odoslaná faktúra č. 1314100080 - GAMAN, s.r.o. oprava STL plynovodu D50
  pdf Odoslaná faktúra č. 1313100081- Leskovjanský Rastislav údržba pozemku
  pdf Došlá faktúra 504/2011- Nowaco Slovakia, s r.o. Nové Mesto nad Váhom- potraviny Šj
  pdf došlá faktúra 505/2011- COOP Jednota , SNV- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 506/2011- PVPS, Poprad- odborné stanovisko
  pdf Došlá faktúra 507/2011- Brantner Nova, s.r.o. SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Odoslaná faktúra č.1312100082 - nájom 10/2011Babič Martin
  pdf Odoslaná faktúra č. 1311100083 - nájom 10/2011 Michal Britaňák
  pdf Odoslaná faktúra č. 1310100084 - nájom 10/2011 Viliam Cehuľa
  pdf Odoslaná faktúra č. 1319100085 - nájom 10/2011 Roman Compel
  pdf Odoslaná faktúra č. 1318100086 - nájom 10/2011 Ľudmila Dubňanská
  pdf Odoslaná faktúra č. 1317100087 - nájom 10/2011 Milan Gilak
  pdf Odoslaná faktúra č. 1316100088 - nájom 10/2011 Henrich Kacvinský
  pdf Odoslaná faktúra č. 1315100089 - nájom 10/2011 Ján Knuteľ
  pdf Odoslaná faktúra č. 1317100090 - nájom 10/2011 Iveta Kubičárová
  pdf Odoslaná faktúra č. 1316100091 - nájom 10/2011 Rastislav Špiner
  pdf Odoslaná faktúra č. 1315100092 - nájom 10/2011 Katarína Vadkertyová
  pdf Odoslaná faktúra č. 1314100093 - nájom 10/2011 Iveta Dobranská
  pdf Došlá faktúra 508/2011- Datalan, a.s. Bratislava- servisné služby 09/2011
  pdf Došlá faktúra 509/2011- M Plast, Mužík , SNV- rury PVC
  pdf Došlá faktúra 510/2011- Brantner Nova, SNV- vývoz odpadu
  pdf Došlá faktúra 511/2011- Uranpres, spol. r.o.,SNV- preprava futbalistov
  pdf Došlá faktúra 512/2011- Pekáreň Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 513/2011- Knuteľ Jozef- oprava internetu
  pdf Došlá faktúra 514/2011- Tatranská mliekareň, a.s.Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 515/2011- Orange, a.s. Bratislava- mobilné poplatky
  pdf Došlá faktúra 516/2011- SpišMAN, spol.s r.o.,Poprad - poklop liatinovy
  pdf Došlá faktúra 517/2011- PD Čingov, Smižany- reprezentačné výdaje
  pdf Došlá faktúra 518/2011- RUR,Humenné- výstavba bytov nižšieho štandardu 24 b.j,.
  pdf Došlá faktúra 519/2011- Fiffikova Mária- informačné tabule na ČIngov
  pdf Odoslaná faktúra č. 1313100094 - GAMAN, s.r.o. - nájom za poskytné pozemky
  pdf Došlá faktúra 520/2011- GAMAN, s.r.o.SNV- regenerácia centra obce
  pdf Došlá faktúra 521/2011- NOWACO, s.r.o.Nové Mesto nad Váhom- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 522/2011- NOMIland, s.r.o. Košice- školské potreby
  pdf Došlá faktúra 523/2011- Baliaková Julia, Poprad- školské potreby
  pdf došlá faktúra 524/2011- PD Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 525/2011- FEGA FROST, s.r.o.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 526/2011-ŠJ SP.Tomášovce- príspevok pre dôchodcov 09/2011
  pdf Došlá faktúra 527/2011- ŠJ Sp.TOmášovce- režijné náklady- stravné zamestnanci 09/2011
  pdf Došlá faktúra 528/2011- LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 529/2011- LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 530/2011- DOMINO, a.s. SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 531/2011- LUNYS, s.r.o. Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 532/2011- Služby obce Sp.TOmášovce- stretnutie dôchodcov
  pdf došlá faktúra 533/2011- Pekáreň Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 534/2011-PD Dravce- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 535/2011- Dušan Slaninka, SNV- revizie plynu II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 536/2011- VEOLIA, PVPS, s.s.Poprad- vytýčenie potrubia
  pdf Došlá faktúra 537/2011- AG FOODS, Pezinok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 538/2011-RAABE, Bratislava- publikácia I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 539/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 540/2011- Ing. Maršalek, SVOISOFT, SNV- záložný zdroj energie k pc
  pdf Došlá faktúra 541/2011-Tatranská mliekáreň, a.s.Kežmarok-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 542/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 543/2011- MIVA Market, spol. s.r.o. Smižany- kancelárske potreby
  pdf Došlá faktúra 544/2011-PVPS, Poprad- vodné I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 545/2011- PVPS, Poprad- odborné stanovisko
  pdf Došlá faktúra 546/2011- LUNYS, s.r.o. Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 547/2011- BIO-plus, s.r.o. SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 548/2011- Ing. Sokolská Dana- stavebný dozor
  pdf Došlá faktúra 549/2011- Ing. Sokolská dana, SNV- stavebný dozor -24 b.j. - TV 10/2011
  pdf Došlá faktúra č. 550/2011 - BIOCOMPACT spol, s.r.o.
  pdf Došlá faktúra 551/2011- Kukura Miroslav, Sp.Tomášovce-prídavky na deti- potraviny
  pdf Došlá faktúra 552/2011- VSE,a.s. Košice- elektrina
  pdf Došlá faktúra 553/2011- ŠOP, Banská Bystrica- poskytovanie informácii návštevnikom Sl.raja
  pdf Došlá faktúra 554/2011- VEOLIA, a.s. Poprad- vodné cintorín
  pdf Došlá faktúra 555/2011- VEOLIA, PVPS,a.s.Poprad - vodné -šatne TJ
  pdf došlá faktúra 556/2011- ML Reklama, s.r.o. SNV- výroba plagátov-chovatelia
  pdf došlá faktúra 557/2011-LUNYS, s.r.o.Poprad-potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 558/2011- PD Cingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 559/2011- Kukura Miroslav- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 560/2011- Ing. Stanislav Hanula- znalecký posudok
  pdf Došlá faktúra 561/2011- VSE,a.s. Košice- elektrina I.,II.MŠ
  pdf Došlá faktúra 562/2011- SPP, Bratislava- Plyn Ocu + MŠ
  pdf Došlá faktúra 563/2011- ILLE,Trenčianská Teplá- čistiace potreby
  pdf Došlá faktúra 564/2011- MPlast Mužík, SNV- materiál- vodovod, kanalizácia ul.Barbušova, Záhradná
  pdf Došlá faktúra 565/2011- Zekuciová, Smižany- BOZP 10/2011
  pdf Došlá faktúra 566/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 567/2011- Ing. Hanula, SNV- znalecký posudok
  pdf Došlá faktúra 568/2011- Slovak Telecom, a.s.Bratislava- telefonne poplatky
  pdf Došlá faktúra 569/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 570/2011- Ekoservis Slovensko, s.r.o.Veľký Slavkov- technologický servis
  pdf Došlá faktúra 571/2011- Ekoservis slovensko, a.s. Veľký Slavkov- výkon správy verejnej kanalizácie
  pdf Došlá faktúra 572/2011- Ing. Fabian, Smižany- vypracovanie PD
  pdf Došlá faktúra 573/2011- Slovak Telecom,a.s.Bratislava- vytýčenie sieti
  pdf Došlá faktúra 574/2011- PRIMUS spol. s.r.o. Lietavská Lúčka- nádoby TKO
  pdf Došlá faktúra 575/2011- Tatranská mliekáreň,a.s. Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 576/2011- METRO, IVanka pri Dunaji- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 577/2011- NOWACO Slovakia, s.r.o. N.Mesto nad Váhom - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 578/2011- SOFT-GL, s.r.o.Košice- servis softweru
  pdf Došlá faktúra 579/2011- Pekáreň Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 580/2011- CWS,Hlohovec- čistiace potreby Čingov
  pdf Došlá faktúra 581/2011- Brantner Nova, SNV- vývoz odpadu
  pdf Došlá faktúra 582/2011- ALKON VT spol. s.r.o.SNV- oprava PC I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 583/2011-Slovak Telecom, a.s. Bratislava- telefonne poplatky
  pdf Došlá faktúra 584/2011- DATALAN, a.s. Bratislava- servisné služby
  pdf Došlá faktúra 585/2011- AVS Námestie mieru 2,Prešov- publikácia"Učtovníctvo v samospráve"
  pdf Odoslaná faktúra 1312100095- Babič Martin- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100096- Britaňák Michal- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100097- Cehuľa Viliam - nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100098- Compel Roman- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100099- Dubňanská Ľudmila- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100100- Giľak Milan- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100101- Kacvinský Henrich- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100102- Knuteľ Ján- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100103-Kubičárová Iveta- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100104-Špiner Rastislav- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100105-Vadkertyová Katarína- nájomné 11/2011
  pdf Odoslaná faktúra 1312100106-Dobranská Iveta- nájomné 11/2011
  docx Došlá faktúra 586/2011- RUR,Humenné- výstavba bytov nižšieho štandardu 24 b.j,.
  pdf Došlá faktúra 587/2011-Brantner Nova,s.r.o. SNV - odvoz odpadu kontajnery
  pdf došlá faktúra 588/2011- brantner Nova, s.r.o. SNV- vývoz odpadu
  pdf Došlá faktúra 589/2011- LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 590/2011- LUXART,SNV- výroba tabuliek
  pdf Došlá faktúra 591/2011- COOP, L.Mikuláš - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 592/2011- Služby obce Sp.Tomášovce- náklady energie 10/2011
  pdf Došlá faktúra 593/2011- Služby obce Sp.Tomášovce- energie
  pdf Došlá faktúra 594/2011- Domino, a.s. SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 595/2011-Orange, a.s. Bratislava- mobilné telefony
  pdf Došlá faktúra 596/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok - potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 597/2011- Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 598/2011- Inprost, s.r.o.Bratislava- Obecné noviny r.2012
  pdf Došlá faktúra 599/2011- Uranpres, spol. s.r.o. SNV- preprava futbalistov
  pdf Došlá faktúra 600/2011- Dopravné značenie Poprad,s.r.o. - dopravné značky
  pdf Došlá faktúra 601/2011-RAABE, Bratislava- publikácia I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 602/2011- Domino, a.s. SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 603/2011- NOWACO Slovakia, s.r.o.Nové Mesto nad Váhom- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 604/2011- BIO-plus, s r.o. Sp.Hrušov- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 605/2011- LUNYS, s r.o. Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 606/2011- PD Cingov, Smižany- ťahanie žumpy ČOV
  pdf Došlá faktúra 607/2011- BioCompact, spol. s r.o. Bratislava- ČOV- II.ETAPA
  pdf Došlá faktúra 608/2011- FEGA FROST s.r.o. Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 609/2011- LUXART,SNV- výroba supisnych čísel
  pdf Došlá faktúra 610/2011-Pekáreň Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 611/2011-Ing.Maršalek,SVOISOFT,SNV- oprava pc
  pdf Došlá faktúra 612/2011-LABUDA-ASI, s r.o.Hrabušice- projekt -autobusová zastávka Čingov
  pdf Došlá faktúra 613/2011-MIGI, spol. s r.o. Matejovce nad Hornádom- stavebné práce Čingov
  pdf Došlá faktúra 614/2011- LABUDA ASI, s r.o. Hrabušice- PD stavebné povolenie komunikácie- bývanie nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra 615/2011- GurmEkos, s.r.o.Bratislava- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 616/2011- PD Čingov, Smižany- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 617/2011- Tatranská mliekáreň,a.s. Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 618/2011-LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 619/2011- LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 620/2011- Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 621/2011-Kukura Miroslav- prídavky na deti
  pdf Došlá faktúra 622/2011-Obec Smižany- vodné Čingov
  pdf Došlá faktúra 623/2011-FEGA FROST, s.r.o.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 624/2011- DOMINO, a.s. SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 625/2011- SEPI, s.r.o. Žilina- prístup online
  pdf Odoslaná faktúra č. 1310100107 - nájom 12/2011 Babič Martin
  pdf Odoslaná faktúra č. 1319100108 - nájom 12/2011 Britaňák Michal
  pdf Odoslaná faktúra č. 1318100109 - nájom 12/2011 Cehuľa Viliam
  pdf Odoslaná faktúra č. 1310100110 - nájom 12/2011 Compel Roman
  pdf Odoslaná faktúra č. 1319100111 - nájom 12/2011 Dubňanská Ľudmila
  pdf Odoslaná faktúra č. 1318100112 - nájom 12/2011 Gilak Milan
  pdf Odoslaná faktúra č. 1317100113 - nájom 12/2011 Kacvinský Henrich
  pdf Odoslaná faktúra č. 1316100114 - nájom 12/2011 Knuteľ Ján
  pdf Odoslaná faktúra č. 1315100115 - nájom 12/2011 Kubičárová Iveta
  pdf Odoslaná faktúra č. 1314100116 - nájom 12/2011 Špiner Rastislav
  pdf Odoslaná faktúra č. 1313100117 - nájom 12/2011 Vadkertyová Katarína
  pdf Odoslaná faktúra č. 1312100118 - nájom 12/2011 Dobranská Iveta
  pdf Došlá faktúra 626/2011- Ing. Sokolská Dana, SNV- st. dozor byty nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra 627/2011- Ing. Sokolská Dana, SNV- st. dozor byty nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra 628/2011- MIVA Market, Smižany- tlak. rury lokalita č.1
  pdf Došlá faktúra 629/2011- Kukura Miroslav, SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 630/2011- SPP, a.s. Bratislava- plyn 11/2011-OCU+MŠ
  pdf Došlá faktúra 631/2011- LUNYXS, s.r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 632/2011- Ing. Maršalek, SNV- USB Kľuče
  pdf Došlá faktúra 633/2011-PD Čingov, Smižany- ČOV žumpy
  pdf Došlá faktúra 634/2011- SLužby obce Sp.TOmášovce- energie 11/2011 ŠJ
  pdf Došlá faktúra 635/2011- SLužby obce Sp.Tomášovce- prenájom priestorov ŠJ 11/2011
  pdf Došlá faktúra 636/2011- Tatranská mliekáreň, a.s.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 637/2011- PVPS,a.s. Poprad- vodovodné prípojky
  pdf Došlá faktúra 638/2011-Ekoservis Slovensko, V.Slavkov- výkon správy majetku verejnej kanalizácie
  pdf Došlá faktúra 639/2011- Brantner Nova, s r.o.SNV- odvoz odpadu 11/2011
  pdf Došlá faktúra 640/2011- Slovak Telecom, a.s.Bratislava- telefonne poplatky
  pdf Došlá faktúra 641/2011- MIVA Market, spol.s.r.o.Smižany- kancelárske potreby
  pdf Došlá faktúra 642/2011- ADcomp, SNV_ renovácia tonera
  pdf Došlá faktúra 643/2011- NOWACO Slovakia, s r.o.Nové Mesto nad Váhom- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 644/2011- AGFOODS SK s r.o.Pezinok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 645/2011- MPLAST Mužík, SNV- materiál vodovod, kanalizácia
  pdf Došlá faktúra 646/2011-PD Čingov, SMižany- potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 647/2011- Tatranská mliekáreň, a.s.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 648/2011- PVPS, a.s.Poprad- odborné stanovisko
  pdf Došlá faktúra 649/2011- OLYMP, Santovka- vianočné pozdravy
  pdf Došlá faktúra 650/2011- T com, Bratislava- telefonne poplatky OCU
  pdf Došlá faktúra 651/2011- Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica- predškolská výchova
  pdf Došlá faktúra 652/2011- FEGA FROST, s.r.o. Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 653/2011- PD Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 654/2011- Ing. Maršalek-SVOISOFT, SNV- čistenie , odvírenie PC
  pdf Došlá faktúra 655/2011- Ján Puchala, SP.Podhradie- oprava vianočných ozdôb
  pdf Došlá faktúra 656/2011- COOP, SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 657/2011- COOP, SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 658/2011- DATALAN, a.s. Bratislava- údržba softweru
  pdf Došlá faktúra 659/2011- PVPS, a.s. Poprad- vodné I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 660/2011- Brantner Nova, s.r.o. SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 661/2011- VSE, Bratislava- uroky z omeškania
  pdf Došlá faktúra 662/2011-VSE,a.s. Košice- úroky z omeškania
  pdf Došlá faktúra 663/2011- Brantner Nova, SNV- vývoz kontajnerov
  pdf Došlá faktúra 664/2011- Ing. Maršalek, SVOISOFT,SNV- oprava PC
  pdf Došlá faktúra 665/2011- MPlast, SNV- rury
  pdf Došlá faktúra 666/2011- GAMAN, s r.o. SNV- vodovod, ul.Lipová
  pdf Došlá faktúra 667/2011-GAMAN, s r.o. SNV- kanalizácia,ul.Lipová
  pdf Došlá faktúra 668/2011-Zekuciová Marta, Smižany- BOZP 11/2011
  pdf Došlá faktúra 669/2011- Ekoservis, s r.o. V. Slavkov- technologický servis ČOV
  pdf Došlá faktúra 670/2011- Orange Slovensko,a.s. Bratislava- mobilné telefony
  pdf Došlá faktúra 671/2011- Tatranská mliekáreň,a.s.Kežmarok - potraviny Šj
  pdf Došlá faktúra 672/2011- Tatranská mliekáreň, a.s.Kežmarok- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 673/2011- LUNYS,s r.o.Poprad- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 674/2011- NOWACO SLOVAKIA, s r.o.Nové Mesto nad Vahom- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 675/2011- MPlast Mužik, SNV- vodovod, kanalizácia - materiál
  pdf Došlá faktúra 676/2011- Kukura Miroslav, SNV- prídavky na deti
  pdf Došlá faktúra 677/2011- Technická inšpekcia, a.s.Bratislava- posudenie plynovodu
  pdf Došlá faktúra 678/2011- Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina- verejná správa r.2011
  pdf Došlá faktúra 679/2011- Školská jedáleň, Sp.TOmášovce- réžijné náklady 10,11/2011
  pdf Došlá faktúra 680/2011- Školská jedáleň, SP.TOmášovce- príspevok dôchodcom 10,11,/2011
  pdf Došlá faktúra 681/2011- RAABE,Bratislava- publikácia I.MŠ
  pdf Došlá faktúra 682/2011- BIO-plus, s.r.o SNV- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 683/2011- PD Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf Došlá faktúra 684/2011- Nowaco Slovakia, s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom- potraviny ŠJ
  pdf došlá faktúra 685/2011- GAMAN, s.r.o.SNV- vodovod lokalita č.1-ul.Barbušova
  pdf Došlá faktúra 686/2011- GAMAN, s.r.o. SNV- 24 b.j. nižšieho štandardu
  pdf Došlá faktúra 687/2011-PD Čingov, Smižany- potraviny ŠJ
  pdf došlá faktúra 688/2011- Služby obce Sp.Tomášovce- plyn+pl.dvere
  pdf Došlá faktúra 689/2011- LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ˇˇSJ
  pdf Došlá faktúra 690/2011-LUNYS, s.r.o.Poprad- potraviny ˇˇSj
  pdf Došlá faktúra 691/2011-Tatranská mliekáreň, a.s.Kežmarok- potraviny ˇˇSJ
  pdf Došlá faktúra 692/2011-tatranská mliekáreň, a.s.Kežmarok- potraviny ˇˇSJ
  pdf došlá faktúra 693/2011-PD Cingov, Smižany- vývoz žumpy ˇˇCOV
  pdf došlá faktúra 694/2011- DATAS, Hrabušice- oprava kopírovacieho strooja
  pdf Odoslana faktúra 1311100119- ZKSM, SNV- nájomné 11/2011
  pdf Odoslana faktúra 1311100120- ZKSM, SNV- nájomné 12/2011
  pdf Došlá faktúra 695/2011-Kukura Miroslav, Sp.Tomášovce-potraviny
  pdf Došlá faktúra 696/2011- KODEXPRESS, Bratislava- kompetencie a ulohy samosprávy
  pdf Došlá faktúra 697/2011- Ekoservis Slovensko, s.r.o.V.Slavkov- technologický servis ČOV
  pdf Došlá faktúra 698/2011- PROSPER Poprad, s.r.o.Poprad- betonovy prefabrikát
  pdf Došlá faktúra 699/2011-Tehelňa Stova,SNV- autodoprava
  pdf Došlá faktúra 700/2011-RVC Štrba- publikácia Učtovníctvo, vykaznictvo a audit v SŠ a samospráve

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
   Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Piatok: 08:00 - 11:30

   Stavebný úrad

   Pondelok: 07:30 - 08:30
   Štvrtok: 12:30 - 17:00
   Piatok: 13:30 - 16:00

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com