•  

  Archív objednávok

  Faktúry: rok 2011

  Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z

  pdf Objednávka č. 1-Správa katastra,SNV- list vlastníctva č. 1403
  pdf Objednávka č.2- ROHARCH-Ing.Roháč,Humenné- vypracovanie PD 24 b.j. nižšieho štandardu
  pdf Objednávka č.3-VEOLIA-PVPS,a.s.Poprad -vyhľadávanie poruchy na vodovodnom potrubí
  pdf Objednávka č.4-Správa katastra,SNV- aktuálne údaje
  pdf Objednávka č.5-Aquaspiš,spol. s.r.o.,SNV- oprava a preciachovanie vodomera
  pdf Objednávka č.6-Brantner Nova,a.s.SNV-posyp cesty na Čingove
  pdf Objednávka č.7- VEOLIA-PVPS,a.s.Poprad- prebíjanie kanalizácie CAK 8
  pdf Objednávka 8-2011- Dušan Slaninka, Kamenárska 5, SNV
  pdf Obejdnávka č. 9-2011- Podt. vodár. prev. spoloč., Hraničná 662/17, Poprad
  pdf Objednávka 10-2011 - Ing. Stanislav Hanula, Fraňa Kráľa 1, Sp. Nová Ves
  pdf Objednávka 11-2011 - Ing. Iveta Nováková
  pdf Objednávka 12-2011, Správa NP
  pdf Objednávka 13-2011, Zoltan Berner, SNP 15, 900 01 Modra
  pdf Objednávka 14-2011: Širila a.s., Odborárov 2442/12, Spišská Nová Ves
  pdf Objednávka 15-2011: Ing. Iveta Nováková, Odborárov 51, Spišská Nová Ves
  pdf Objednávka 16-2011: Zoltán Berner, SNP 15, Modra
  pdf Objednávka 17-2011: Ing. Iveta Nováková, Odborárov 51, Sp. Nová Ves
  pdf Objednávka 18/2011: AG. Stavelmat SNV, Ing. Straku 1, 052 01 Spišská Nová Ves
  pdf Objednávka 19-2011 : Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 04291, Košice
  pdf Objednávka 20-2011 : MIVA, spol. s.r.o, Mlynská 1323, 053 11, Smižany
  pdf Objednávka 21-2011: Podtat. vod. prev. spol., a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
  pdf Objednávka 22/2011 : Slovak Telecom, a.s., Poštová 18, 042 10 Košice
  pdf Objednávka 23-2011 : Ing. Viktor Fabian, Brusník 20, 053 11 Smižany
  pdf Objednávka č.24-2011: SPP- distribucia, a.s., Kežmarská 9, 058 89 Poprad- oprava STL
  pdf Objednávka 25-2011: Gaman, s.r.o., Dunajská 58, 052 01 Spišská Nová Ves
  pdf Objednávka č. 26-2011: Primus, spol.s r.o., Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka
  pdf Objednávka č.27-2011: Podtatranská vodár. prev. spoloč. , Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
  pdf Objednávka 28/2011: Ing. Stanislav Hanula
  pdf Objednávka 29/2011: Dopravné značenie, Levočská 4806/39, Poprad 058 01
  pdf Objednávka 30-2011: MIVA spol., s.r.o., Mlynská 1323, Smižany, 05311
  pdf Objednávka 31/2011: LABUDA - ASI, s.r.o., Obchodná 52/30, Hrabušice, 053 15
  pdf Objednávka 32-2011: Správa katastra, Markušovksá cesta 1, 052 01 Spišská NováVes
  pdf Objednávka 33/2011: Ekoservis, Stredná 126, 059 91 Veľký Slávkov
  pdf Objednávka 34-2011: Stova Baumarket, Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
  pdf Objednávka 35-2011: Ing. Viktor Fabian, Brusník 20, 053 11 Smižany
  pdf Objednávka 36-2011: Správa katastra, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
   Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Piatok: 08:00 - 11:30

   Stavebný úrad

   Pondelok: 07:30 - 08:30
   Štvrtok: 12:30 - 17:00
   Piatok: 13:30 - 16:00

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com