•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  

Archív zmlúv

Zmluvy: rok 2011
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

pdf Zámenná zmluva
pdf Zmluva o dielo - LABUDA-ASI s.r.o., Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice
pdf Zmluva o dielo- Ing. arch. Peter Roháč, Orechová 2463/69, Humenné 06601
pdf Zmluva o výkone činnosti- Ing. Dana Sokolská, Jána Janského 3322/13, 052 01 Spišská Nová Ves: Výstavba TV k 24 b.j. nižšieho štandardu
pdf Zmluva o výkone činnosti- Ing. Dana Sokolská, Jána Janského 3322/13, 052 01 Spišská Nová Ves: Bývanie nižšieho štandardu - I. Etapa 24 b.j.
pdf Zmluva o dielo č.1-2011: GAMAN s.r.o, Dunajská 58,052 01 Spišská Nová Ves
pdf Zmluva o dielo č.2-2011: R.U.R, s.r.o., Třebíčska 1834/4, 06601 Humenné
pdf Zmluva č. 65/2011-V- AQUASPIŠ, spol.s.r.o.SNV
pdf 2- Kúpna zmluva č. 5600795 - EUROCAMP, s r.o. Poprad- kúpa osobného motorového vozidla
pdf 3-Zmluva o úvere Card Dredit- UNICREDIT Leasing Slovakia, a.s.Bratislava - Úver na obstaranie vozidla
pdf 4-Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 5600795- UNICREDIT Leasing Slovakia, a.s. Bratislava - PRVÁ ČASŤ str.1-4
pdf 4-Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 5600795- UNICREDIT Leasing Slovakia, a.s. Bratislava - DRUHÁ ČASŤ str.5-9
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta-1
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -4
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -2
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -3
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -5
pdf T com - dodatok k zmluve opripojení
pdf T com - Dodatok k zmluve o pripojení
pdf T com - Dodatok k zmluve o pripojení
pdf T- Com - dodatok k zmulve o pripojení
pdf T- com- dodatok k zmluve o pripojení
pdf COOP- Jednota - nájomná zmluva
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 6
pdf Kupná zmluva 3-2011
pdf Dohoda o odstúpení od zmluvy
pdf Zmluva o prevádzkovaní verej. vodovodu- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
pdf Kúpna zmluva č. 5-2011
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 7
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 8
pdf Kúpna zmluva 4-2011
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 9
pdf Kupná zmluva 6-2011
pdf Zmluva o prenájme nehnuteľností - Občianske združenie Yes, we can, o. z.
pdf Mandárna zmluva- Janka Pokryvková, Dunajská 42, SNV
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 10
pdf Kupná zmluva 7-2011
pdf Kúpna zmluva 2-2011: SPF, Búdková 36, Bratislava
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 11
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 12
pdf Zámenná zmluva 4-2011
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 13
pdf Zmluva o Dexia komunal eurofondy - Dodatok č. 2
pdf Prvý municipálny úver - Dodatok č.4
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta 14
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 15
pdf Zámenná zmluva č 6-2011
pdf Kúpna zmluva 8-2011
pdf Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 16
pdf Kupná zmluva č.10-2011: SF WOOD spol. s.r.o.
pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ- ÚPSVaR, Odborárov 53, Sp. Nová Ves
pdf Zámenná zmluva 7-2011
pdf Kúpna zmluva 9-2011
pdf Dohoda 040/2011 - ÚPSVaR, SNV dohoda formou dobrovoľníckej praxe
pdf Zmluva č. 0301-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
pdf Zmluva č. 0302-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
pdf Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov, číslo 231-PP : VSE, Mlynská 31, Košice, 042 91
pdf Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - VSE, Mlynská 31, Košice , 042 91
pdf Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy číslo 231 - VSE, Mlynksá 31, Košice 042 91
pdf Zmuva o nájme hrobového miesta - 17
pdf Kúpna zmluva 10-2011
pdf Sponzorská zmluva - Gaman, s.r.o., Dunajská 2800/58, Spišská Nová Ves
pdf Sponzorská zmluva - Labuda - ASI, s.r.o., Obchodná 52/30, Hrabušice
pdf Zmluva o dielo č. 3-2011 : R.U.R, s.r.o, Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné
pdf Zmluva o spolupráci č. 329649 : DATATRADE, s.r.o.,, Moyzesová 12, 953 01 Zlaté Moravce
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2-2011: R.U.R, s.r.o., Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 3-2011: R.U.R, s.r.o, Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné
pdf Zmluvy - stočné - 1
pdf Zmluvy - stočné - 2
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 18
pdf Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd: Veolia a Základná škola sv. Michala, Skolská 1, Spišské Tomášovce
pdf Zmluva o poskytnutí podpory vo fomr úveru: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37
pdf Zmluva o dielo: Základná škola sv. Michala, Školská 1, 052 01 Spišské Tomášovce
pdf Záložná zmluva č. 810/647/2011: Štátny fond rozvoja bývania, Lámačská cesta č.8, 833 04 Bratislava
pdf Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
pdf Dodatok k zmluve o pripojení : Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
pdf Zámenná zmluva č. 8-2011
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 19
pdf Dodatok č. 12: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
pdf Kúpna zmluva 10-2011: Ing. Vladimír Petruľák a Macela Petruľáková
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 20
pdf Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -21
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 22
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 23
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 24
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 25
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 26
pdf Kúpna zmluva č. 12-2011
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 27
pdf Zmluva o prenájme nehnuteľností - Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 28
pdf Kúpna zmluva 13-2011
pdf Dohoda 069/§52a/2011/NP V-2: ÚPSVaR, Odborárov 53,052 01 Spišská Nová Ves
pdf Kúpna zmluva : COOP JEDNOTA, ul. 1. Mája č.54, 031 25 Liptovský Mikuláš
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o zneškodňovaní odpadu: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
pdf Kúpna zmluva č. 11-2011
pdf Dodatok č. 1 k dohode č.17/§52/2001/NP V-2/2: ÚPSVaR, Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves
pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 29
pdf Nájomná zmluva - Slovenský vodohospodársky podnik, Radniční nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu, SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
pdf Zmluvy - stočné - 3

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com