•  

  Archív zmlúv

  Zmluvy: rok 2011
  Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

  pdf Zámenná zmluva
  pdf Zmluva o dielo - LABUDA-ASI s.r.o., Obchodná 52/30, 053 15 Hrabušice
  pdf Zmluva o dielo- Ing. arch. Peter Roháč, Orechová 2463/69, Humenné 06601
  pdf Zmluva o výkone činnosti- Ing. Dana Sokolská, Jána Janského 3322/13, 052 01 Spišská Nová Ves: Výstavba TV k 24 b.j. nižšieho štandardu
  pdf Zmluva o výkone činnosti- Ing. Dana Sokolská, Jána Janského 3322/13, 052 01 Spišská Nová Ves: Bývanie nižšieho štandardu - I. Etapa 24 b.j.
  pdf Zmluva o dielo č.1-2011: GAMAN s.r.o, Dunajská 58,052 01 Spišská Nová Ves
  pdf Zmluva o dielo č.2-2011: R.U.R, s.r.o., Třebíčska 1834/4, 06601 Humenné
  pdf Zmluva č. 65/2011-V- AQUASPIŠ, spol.s.r.o.SNV
  pdf 2- Kúpna zmluva č. 5600795 - EUROCAMP, s r.o. Poprad- kúpa osobného motorového vozidla
  pdf 3-Zmluva o úvere Card Dredit- UNICREDIT Leasing Slovakia, a.s.Bratislava - Úver na obstaranie vozidla
  pdf 4-Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 5600795- UNICREDIT Leasing Slovakia, a.s. Bratislava - PRVÁ ČASŤ str.1-4
  pdf 4-Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č. 5600795- UNICREDIT Leasing Slovakia, a.s. Bratislava - DRUHÁ ČASŤ str.5-9
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta-1
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -4
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -2
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -3
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -5
  pdf T com - dodatok k zmluve opripojení
  pdf T com - Dodatok k zmluve o pripojení
  pdf T com - Dodatok k zmluve o pripojení
  pdf T- Com - dodatok k zmulve o pripojení
  pdf T- com- dodatok k zmluve o pripojení
  pdf COOP- Jednota - nájomná zmluva
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 6
  pdf Kupná zmluva 3-2011
  pdf Dohoda o odstúpení od zmluvy
  pdf Zmluva o prevádzkovaní verej. vodovodu- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
  pdf Kúpna zmluva č. 5-2011
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 7
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 8
  pdf Kúpna zmluva 4-2011
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 9
  pdf Kupná zmluva 6-2011
  pdf Zmluva o prenájme nehnuteľností - Občianske združenie Yes, we can, o. z.
  pdf Mandárna zmluva- Janka Pokryvková, Dunajská 42, SNV
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 10
  pdf Kupná zmluva 7-2011
  pdf Kúpna zmluva 2-2011: SPF, Búdková 36, Bratislava
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 11
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 12
  pdf Zámenná zmluva 4-2011
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 13
  pdf Zmluva o Dexia komunal eurofondy - Dodatok č. 2
  pdf Prvý municipálny úver - Dodatok č.4
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta 14
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 15
  pdf Zámenná zmluva č 6-2011
  pdf Kúpna zmluva 8-2011
  pdf Dohoda o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 16
  pdf Kupná zmluva č.10-2011: SF WOOD spol. s.r.o.
  pdf Dohoda o poskytnutí príspevku na AČ- ÚPSVaR, Odborárov 53, Sp. Nová Ves
  pdf Zámenná zmluva 7-2011
  pdf Kúpna zmluva 9-2011
  pdf Dohoda 040/2011 - ÚPSVaR, SNV dohoda formou dobrovoľníckej praxe
  pdf Zmluva č. 0301-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
  pdf Zmluva č. 0302-PRB/2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
  pdf Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov, číslo 231-PP : VSE, Mlynská 31, Košice, 042 91
  pdf Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - VSE, Mlynská 31, Košice , 042 91
  pdf Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy číslo 231 - VSE, Mlynksá 31, Košice 042 91
  pdf Zmuva o nájme hrobového miesta - 17
  pdf Kúpna zmluva 10-2011
  pdf Sponzorská zmluva - Gaman, s.r.o., Dunajská 2800/58, Spišská Nová Ves
  pdf Sponzorská zmluva - Labuda - ASI, s.r.o., Obchodná 52/30, Hrabušice
  pdf Zmluva o dielo č. 3-2011 : R.U.R, s.r.o, Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné
  pdf Zmluva o spolupráci č. 329649 : DATATRADE, s.r.o.,, Moyzesová 12, 953 01 Zlaté Moravce
  pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.2-2011: R.U.R, s.r.o., Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné
  pdf Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 3-2011: R.U.R, s.r.o, Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné
  pdf Zmluvy - stočné - 1
  pdf Zmluvy - stočné - 2
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 18
  pdf Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd: Veolia a Základná škola sv. Michala, Skolská 1, Spišské Tomášovce
  pdf Zmluva o poskytnutí podpory vo fomr úveru: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37
  pdf Zmluva o dielo: Základná škola sv. Michala, Školská 1, 052 01 Spišské Tomášovce
  pdf Záložná zmluva č. 810/647/2011: Štátny fond rozvoja bývania, Lámačská cesta č.8, 833 04 Bratislava
  pdf Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
  pdf Dodatok k zmluve o pripojení : Slovak Telekom, a. s., Karadžičová 10, 825 13 Bratislava
  pdf Zámenná zmluva č. 8-2011
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 19
  pdf Dodatok č. 12: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
  pdf Kúpna zmluva 10-2011: Ing. Vladimír Petruľák a Macela Petruľáková
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 20
  pdf Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta -21
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 22
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 23
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 24
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 25
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 26
  pdf Kúpna zmluva č. 12-2011
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 27
  pdf Zmluva o prenájme nehnuteľností - Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 28
  pdf Kúpna zmluva 13-2011
  pdf Dohoda 069/§52a/2011/NP V-2: ÚPSVaR, Odborárov 53,052 01 Spišská Nová Ves
  pdf Kúpna zmluva : COOP JEDNOTA, ul. 1. Mája č.54, 031 25 Liptovský Mikuláš
  pdf Dodatok č. 3 k zmluve o zneškodňovaní odpadu: Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
  pdf Kúpna zmluva č. 11-2011
  pdf Dodatok č. 1 k dohode č.17/§52/2001/NP V-2/2: ÚPSVaR, Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves
  pdf Zmluva o nájme hrobového miesta - 29
  pdf Nájomná zmluva - Slovenský vodohospodársky podnik, Radniční nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
  pdf Dodatok k Zmluve o dodávke plynu, SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
  pdf Zmluvy - stočné - 3

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
   Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
   Piatok: 08:00 - 11:30

   Stavebný úrad

   Pondelok: 07:30 - 08:30
   Štvrtok: 12:30 - 17:00
   Piatok: 13:30 - 16:00

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie

   Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com