•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Kontakty

Adresa:
Obec Spišské Tomášovce
Kostolná 20/12
052 01  Spišská Nová Ves

IČO:  00 329 649

DIČ: 2020717908

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 2056
Rozloha: 1362 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1217


Kompetencie:

Obec Spišské Tomášovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utorok: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Streda: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štvrtok: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piatok: nestránkový deň

KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV

ŠTATUTÁR OBCE, STAROSTKA
Mgr. Zuzana Nebusová
mob.: 0907 946 899
tel.: 053/ 42 99 727
mail: zuzana.nebusova@spissketomasovce.sk

ZÁSTUPCA STAROSTKY OBCE

Marián Bartoš 

tel.: 053/ 42 99 727


PODATEĽŇA, POKLADŇA
Jana Rusnáková  (referent)
tel.: 053/ 42 99 728
mail: podatelna@spissketomasovce.sk


DANE, POPLATKY , UPSVaR,
Bc. Tibor Pukluš, M.Sc (referent pre správu miestnych daní a poplatkov)
tel.: 053/ 44 912 11
mail: tibor.puklus@spissketomasovce.sk


EKONÓMKA
Marcela Kubičárová
tel.: 053/  42 99 728
mail: marcela.kubicarova@spissketomasovce.sk


KONTROLÓRKA OBCE
Dana Hojnošová
tel.: 053/  42 99 729
mail: dana.hojnosova@spissketomasovce.sk


STAVEBNÝ ÚRAD
Ing.Zuzana Baginová
tel.: 053/ 44 912 11
mobil. tel: 0919 377 002
email: zuzana.baginova@spissketomasovce.sk


TERÉNNA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA
Mgr. Darina Fedorová
tel.: 053/  42 99 729, 0907 946 254
mail: tsp.spissketomasovce@gmail.com


TERÉNNA PRACOVNÍČKA
Jarmila Gabčová
tel.: 053/  42 99 729
mail:atsp.spissketomasovce@gmail.com


UPRATOVAČKA


OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Andrea Ungerová

Mária Špinerová 


PREVÁDZKA ČOV, ÚDRŽBA
Emil Sekelský
Rastislav Špiner


Informácie o napĺňaní webového sídla: admin()spissketomasovce.sk

Toto webové sídlo www.spissketomasovce.sk spravuje Obec Spišské Tomášovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Spišské Tomášovce

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Obecný úrad 

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com