•  

  Kontakty

  Adresa:
  Obec Spišské Tomášovce
  Kostolná 20/12
  052 01  Spišská Nová Ves

  IČO:  00 329 649

  DIČ: 2020717908

  Samosprávny kraj: Košický
  Okres: Spišská Nová Ves
  Región: Spiš
  Počet obyvateľov: 2056
  Rozloha: 1362 ha
  Prvá písomná zmienka: v roku 1217


  Kompetencie:

  Obec Spišské Tomášovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utorok: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Streda: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štvrtok: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piatok: nestránkový deň

  KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV

  ŠTATUTÁR OBCE, STAROSTKA
  Mgr. Zuzana Nebusová
  mob.: 0907 946 899
  tel.: 053/ 42 99 727
  mail: zuzana.nebusova()spissketomasovce.sk

  PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU


  PODATEĽŇA, POKLADŇA
  Jana Rusnáková  (referent)
  tel.: 053/ 42 99 728
  mail: podatelna()spissketomasovce.sk


  DANE, POPLATKY , UPSVaR,
  Bernardína Žondová (referent pre správu miestnych daní a poplatkov)
  tel.: 053/ 42 99 728
  mail: bernardina.zondova()spissketomasovce.sk


  EKONÓMKA
  Marcela Kubičárová
  tel.: 053/  42 99 728
  mail: marcela.kubicarova()spissketomasovce.sk


  KONTROLÓRKA OBCE
  Dana Hojnošová
  tel.: 053/  42 99 729
  mail: dana.hojnosova()spissketomasovce.sk


  STAVEBNÝ ÚRAD
  Ing.Zuzana Baginová
  tel.: 053/ 44 912 11
  mobil. tel: 0919 377 002
  email: zuzana.baginova@spissketomasovce.sk


  TERÉNNA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA
  Mgr. Darina Fedorová
  tel.: 053/  42 99 729
  mail: tsp.spissketomasovce@gmail.com


  TERÉNNA PRACOVNÍČKA
  Jarmila Gabčová
  tel.: 053/  42 99 729
  mail:atsp.spissketomasovce@gmail.com


  UPRATOVAČKA
  Margita Špicová


  OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
  Andrea Ungerová


  PREVÁDZKA ČOV, ÚDRŽBA
  Emil Sekelský
  Rastislav Špiner


  Informácie o napĺňaní webového sídla: admin()spissketomasovce.sk

  Toto webové sídlo www.spissketomasovce.sk spravuje Obec Spišské Tomášovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

  Správca obsahu

  Obec Spišské Tomášovce

  Technický prevádzkovateľ:

  wbx, s.r.o.

  Ostrovského 2
  040 01 Košice
  Slovenská republika
  Tel.: +421 55 644 25 35
  Web: www.webex.sk

  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com