•  
  •  

  Kontakty

  Toto webové sídlo www.spissketomasovce.sk spravuje Obec Spišské Tomášovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

  Správca obsahu

  Obec Spišské Tomášovce

  Adresa:
  Obecný úrad Spišské Tomášovce
  Kostolná 20/12
  052 01  Spišská Nová Ves

  IČO:  00 329 649

  Samosprávny kraj: Košický
  Okres: Spišská Nová Ves
  Región: Spiš
  Počet obyvateľov: 1928
  Rozloha: 1362 ha
  Prvá písomná zmienka: v roku 1217

  Podateľňa: podatelnaspissketomasovce.sk 
  Starosta: Mgr. Zuzana Nebusová, e-mail: starostaspissketomasovce.sk
  Informácie o napĺňaní webového sídla: adminspissketomasovce.sk 

  Sekretariát: 
  Tel.:
   053 / 429 97 28, 729
  Fax.: 053 / 429 97 29

  E-mail: sekretariatspissketomasovce.sk

  Kompetencie:
  Obec Spišské Tomášovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

  Stavebný úrad pre obec Spišské Tomášovce je zriadený na Miestnom úrade v Spišských Tomášovciach.

  Úradné hodiny: 

  Pondelok   8.00 - 11.30 13.00 - 14.30
  Utorok 8.00 - 11.30 13.00 - 14.30
  Streda 8.00 - 11.30 13.00 - 16.30
  Štvrtok 8.00 - 11.30 13.00 - 14.30
  Piatok 8.00 - 11.30


  Technický prevádzkovateľ:

  wbx, s.r.o.

  Ostrovského 2
  040 01 Košice
  Slovenská republika
  Tel.: +421 55 644 25 35
  Web: www.webex.sk

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com