•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.spissketomasovce.sk spravuje Obec Spišské Tomášovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Spišské Tomášovce

Adresa:
Obecný úrad Spišské Tomášovce
Kostolná 20/12
052 01  Spišská Nová Ves

IČO:  00 329 649

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Región: Spiš
Počet obyvateľov: 1928
Rozloha: 1362 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1217

Podateľňa: podatelna()spissketomasovce.sk 
Starosta: Mgr. Zuzana Nebusová, e-mail: starosta()spissketomasovce.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin()spissketomasovce.sk 

Sekretariát: 
Tel.:
 053 / 429 97 28, 729
Fax.: 053 / 429 97 29

E-mail: sekretariat()spissketomasovce.sk

Kompetencie:
Obec Spišské Tomášovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Spišské Tomášovce je zriadený na Miestnom úrade v Spišských Tomášovciach.

Úradné hodiny: 

Pondelok   8.00 - 11.30 13.00 - 14.30
Utorok 8.00 - 11.30 13.00 - 14.30
Streda 8.00 - 11.30 13.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 11.30 13.00 - 14.30
Piatok 8.00 - 11.30


Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piatok: 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pondelok: 07:30 - 08:30
Štvrtok: 12:30 - 17:00
Piatok: 13:30 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com