•  

  Kontakty

  Adresa:
  Obec Spišské Tomášovce
  Kostolná 20/12
  052 01  Spišská Nová Ves

  IČO:  00 329 649

  DIČ: 2020717908

  Samosprávny kraj: Košický
  Okres: Spišská Nová Ves
  Región: Spiš
  Počet obyvateľov: 2056
  Rozloha: 1362 ha
  Prvá písomná zmienka: v roku 1217


  Kompetencie:

  Obec Spišské Tomášovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utorok: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Streda: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štvrtok: 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piatok: nestránkový deň

  KONTAKTY NA ZAMESTNANCOV

  ŠTATUTÁR OBCE, STAROSTKA
  Mgr. Zuzana Nebusová
  mob.: 0907 946 899
  tel.: 053/ 42 99 727
  mail: zuzana.nebusova@spissketomasovce.sk

  ZÁSTUPCA STAROSTKY OBCE

  Marián Bartoš 

  tel.: 053/ 42 99 727


  PODATEĽŇA, POKLADŇA
  Jana Rusnáková  (referent)
  tel.: 053/ 42 99 729
  mail: podatelna@spissketomasovce.sk


  DANE, POPLATKY , UPSVaR,
   (referent pre správu miestnych daní a poplatkov)
  tel.: 053/ 44 912 11
  mail: 

  EKONÓMKA
  Marcela Kubičárová
  tel.: 053/  42 99 729
  mail: marcela.kubicarova@spissketomasovce.sk


  KONTROLÓRKA OBCE
  Dana Hojnošová

  mail: dana.hojnosova@spissketomasovce.sk


  STAVEBNÝ ÚRAD
  Ing.Zuzana Baginová
  tel.: 053/ 44 912 11
  mobil. tel: 0919 377 002
  email: zuzana.baginova@spissketomasovce.sk


  TERÉNNA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA
  Mgr. Darina Fedorová
  tel.:  0907 946 254
  mail: tsp.spissketomasovce@gmail.com


  TERÉNNA PRACOVNÍČKA
  Jarmila Gabčová
  tel.: 053/  42 99 729
  mail:atsp.spissketomasovce@gmail.com


  OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

  Andrea Ungerová

  Mária Špinerová 


  PREVÁDZKA ČOV, ÚDRŽBA
  Emil Sekelský
  Rastislav Špiner

  ČLENOVIA MOPS 

  Jaroslav Puška

  Dušan Gabčo

  Brigita Pechová

  Milan Pecha

  Miroslav Pecha

  František Pecha

  Ľudovít Gabčo

  Tibor Pecha


  Informácie o napĺňaní webového sídla: admin()spissketomasovce.sk

  Toto webové sídlo www.spissketomasovce.sk spravuje Obec Spišské Tomášovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

  Správca obsahu

  Obec Spišské Tomášovce

  Technický prevádzkovateľ:

  webex.sk
  Ostrovského 2
  040 01 Košice

  info@webex.sk

  Úradné hodiny

  Obecný úrad -pokladňa, podatelňa

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com