•  

  KST Slovenský raj Spišské Tomášovce

  Klub slovenských turistov Slovenský raj Spišské Tomášovce 

  História vzniku

  Na Čingove, na Chate kpt. Nálepku, z podnetu predsedu okresného výboru turistiky Andreja Hrica sa 27.12.1973 uskutočnila zakladajúca členská schôdza. Zúčastnili sa jej vtedajší náčelník horskej služby Silvester Višňovský, Ing. Karol Hric, správca rekreačných zariadení a okresný predseda turistického zväzu Andrej Hric. Za ich pomoci a usmernení prebieha schôdza a volí sa výbor v zložení: predseda Jozef Valenčík, podpredseda Ján Knuteľ, tajomník Jozef Bendík, pokladníčka Terézia Valenčíková a ďalší členovia Teodor Tripšanský, Leonard Chovan, Mária Špicová a Peter Špic. Po necelom roku existencie turistického oddielu sa za člena prihlásil aj Ján Kupčík. Predsedom bol Jozef Valenčík, podpredsedom Ján Kupčík, tajomníkom Jozef Bendík a pokladníčkou Mária Špicová.

  V roku 1979 bol oddiel turistiky prijatý za kolektívneho člena CHKO Slovenský raj. Turistický oddiel Spišské  Tomášovce do roku 1981 patril medzi najlepšie na Slovensku a dosahoval úspechy aj vo vysokohorskej turistike. V roku 1981 sa mení názov aj zastrešenie. Odteraz už nie OT pri TJ Družstevník Sp. Tomášovce, ale Klub slovenských turistov Slovenský raj Spišské Tomášovce. V roku 1989 má klub 32 členov. 20. výročie si pripomenuli na výročnej schôdzi, ktorá sa konala 26.12.1993. Predsedom bol Ján Kupčík, podpredsedom Jozef Valenčík, tajomníkom Ladislav Cvengroš, pokladníkom Jozef Kostelník.

  V roku 2003 sa znovu zakladá turistický oddiel mládeže (TOM) pri KST Slovenský raj pod vedením Jána Kupčíka. V decembri 2008 sa koná slávnostná schôdza pri príležitosti 35. výročia KST. Od roku 2010 je novým predsedom Pavol Skladan, tajomníkom Peter Bendík a pokladníkom Jozef Kostelník.

  Nestorom zimného pochodu Po stopách kpt. Kvitinského bol Ján Kupčík. Prvý ročník z 18. a 19. februára 1978 registroval 39 účastníkov. Trasa prvého dňa: Sp. Tomášovce – Čingov – Kolísky – Sedlo nad Klauzou – Klauzy. Po prenocovaní na chate s občerstvením a táborákom druhý deň pokračoval trasou: Klauzy – Dlhá dolina – Gladská cesta – Glads bývala horáreň – Malá Poľana – Kláštorisko.

  Kompletnú históriu a činnosť KST Slovenský raj Spišské Tomášovce predstavuje autor Peter Špic v monografii obce Spišské Tomášovce (str. 322-332), ktorá vyšla v roku 2017.


  Fotografia z 1. ročníka Po stopách kpt. Kvitinského.


  Ročníky akcie "Po stopách kpt. Kvitinského"


  2011

  KST Spišské Tomášovce organizoval v dňoch 5. – 6. februára 2011 už 34. ročník lyžiarskeho prechodu Slovenským rajom pod názvom „Po stopách kpt. Kvitinského“.  Prechod po stopách V. A. Kvitinského – 34. ročník, 5. a 6. februára 2011
  Tento ročník sa od predošlých trochu líšil trasou pochodu, ako aj skorším termínom konania, pretože sme chceli využiť dobré snehové podmienky. Pochodu sa zúčastnilo celkom 44 účastníkov, pričom štyria absolvovali len prvý deň. Zraz bol, ako v minulých ročníkoch, v ubytovni Hornád. Odtiaľ nás autobus odviezol do Stratenej, kde bol štart sobotnej časti pochodu. Lyžiari si zvolili trasu okolo Vrábľovského potoka, pešia skupina išla inou trasou a to od Stratenskej píly. Obidve skupiny sa stretli na chate na Geravách, kde bolo pripravené malé občerstvenie. Po občerstvení a spoločnej fotke sa skupiny zase rozdelili. Lyžiari si zvolili červenú značku smerom na Glackú cestu, potom okolo Bieleho potoka zišli na Klauzy. Pešia skupina kráčala smerom na Predný Hýľ, odtiaľ do sedla nad Klauzami a na Klauzy.

  Na chate na Klauzoch prebehol po večeri tradičný program. Dôležitého bodu sa ujal, ako vždy, dlhoročný predseda a t. č. čestný predseda KST Spišské Tomášovce Ján Kupčík, ktorý pripomenul osobnosť kapitána V. A. Kvitinského a jeho činnosť na našom území počas SNP. Po krátkej diskusii sme vonku pri chate slávnostné zapálili vatru. Nasledovala tombola a voľná zábava. Do tanca zahral na harmonike pán Stašík.

  V nedeľu ráno sa účastníci spoločne vydali na spiatočnú cestu, ktorá viedla cez sedlo nad Klauzami, Tiesninu, Lesnicu a Čingov do Spišských Tomášoviec, kde v reštaurácii prebehlo vyhodnotenie a ukončenie akcie.
  Na záver treba skonštatovať, že pochod sa vydaril. Treba poďakovať organizátorom, najmä Pavlovi Skladanovi a P. Bendíkovi. Tiež chceme poďakovať sponzorom, ktorí na zorganizovanie akcie prispeli: JRD Smižany poskytlo klobásu a mäso na guľáš, pán Michal Orolín zabezpečil naftu, pán Ing. Bečárik zasponzoroval autobus a pán František Tripšanský sa postaral o ceny do tomboly.
  Ďakujeme aj „technickej“ skupine, ktorá pripravila a vykúrila chatu. Boli to: L. Cvengroš starší, A. Kovalčík, F. Michna, J. Valovič, J. Valenčík, T. Stašík, J. Frankovič, Š. Valluš, traktorista M. Hojnoš a v neposlednom rade hlavný kuchár pán Jozef Kostelník, ktorému ďakujeme za výborný guľáš. Už teraz sa tešíme na budúci ročník. (Text a foto: Jaroslav Kupčík)


  2012

  11. - 12. február 2012: 35. ročník po stopách kpt. Kvitinského
  Jubilejný ročník prebehol v husto zasneženom prostredí Slovenského raja. Trasa: Spišská Nová Ves /osobný vlak/ - Spišské Tomášovce prezentácia 7:00 h – 9:15 h /BUS/ – Grajnár – Zadný Hýľ – Predný Hýľ – Geravy - Klauzy
  Trasa 12.02.2011: Klauzy – Glac – Kláštorisko – Spišské Tomášovce /osobný vlak/ - Spišská Nová Ves. Dĺžka trasy 35 km.

  Za fotografiu ďakujeme organizátorom.


  2013

  Pre výdatnú snehovú pokrývku sa 36. ročník konal v marci, konkrétne 2. a 3. marca 2013.


  2015

  Po stopách kpt. Kvitinského – 38. ročník.
  38. ročník zimného turistického pochodu sa uskutočnil v dňoch 7. a 8. februára 2015. Akciu organizoval, ako každoročne, klub turistov Slovenský raj v Spišských Tomášovciach.  Akcie sa zúčastnilo 28 turistov. Tohtoročná nižšia účasť bola spôsobená zrejmá chrípkou.
  Akcia sa začala v sobotu 7. 2. ráno v reštaurácii v Spišských Tomášovciach registráciou účastníkov od 8: 30. Na pochod sa vyrážalo o 9:30, cieľ pochodu: Klauzy. Účastníci mohli pochod absolvovať pešo, alebo na lyžiach, podľa vlastného výberu. Obidve skupiny, bežkári aj pešiaci, vyrazili po trase Spišské Tomášovce – Čingov – Lesnica – sedlo nad Klauzami -  Klauzy. Celý deň bolo nádherné zimné počasie, sneh, iba pár stupňov pod nulou, svietilo slnko a nefúkal vietor.

  Po príchode na chatu na Klauzy čakala na turistov vykúrená chata, za čo treba poďakovať technickej čate,  a na uvítanie čaj s rumom a výborný guľáš. Večer sa účastníci mohli zabaviť a zaspievať si pri  vatre, ktorá bola zapálená po zotmení a keď dohorela, voľná zábava pokračovala v spoločenskej miestnosti asi do polnoci.

  Na cestu naspäť na druhý deň sa vyrážalo ráno o pol desiatej. Počasie bolo stále priaznivé, aj keď od rána snežilo a chvíľami bola trochu hmla, ale po poludní sa na pár chvíľ ukázalo aj slnko. Do sedla nad Klauzami šli všetci po rovnakej trase, odtiaľ peší turisti pokračovali naspať po lesnej ceste smerom na Lesnicu a na Čingov, zatiaľ skupina bežkárov odbočila na dedinský chodník a pokračovala smerom ako na Peklisko. Po pár kilometroch ale zišla dole do Harichovskej dolky a pripojila sa opäť na lesnú cestu smerom na Lesnicu,  Čingov a do Spišských Tomášoviec, kde v reštaurácii bol cieľ nedeľného pochodu a kde o 14.30 bola akcia vyhodnotená a ukončená.

  Záverom treba poďakovať organizátorom akcie, predsedníctvu KST Slovenský raj a technickej čate, ktorá mala na starosti zázemie.  38. Ročník pochodu „Po stopách kapitána Kvitinského“ sa vydaril k spokojnosti účastníkov. (Krátku správu spracoval Jaroslav Kupčík, ktorý poslal aj fotodokumentáciu.)


  2016

  Po stopách kpt. Kvitinského – 39. Ročník.

  39. ročník zimného turistického pochodu sa uskutočnil v dňoch 6. a 7. februára 2016.
  Prechod po stopách kpt. Kvitinského sa uskutočnil v dňoch 6. a 7. februára 2016 v Slovenskom raji. Akciu organizoval, ako každý rok, KST Slovenský raj v Spišských Tomášovciach. Pochodu sa zúčastnilo 20 turistov. Na zabezpečení akcie sa podieľalo deväť členov KST.

  Pochod sa mohol uskutočniť len ako peší, keďže tohoročná zima bola skúpa na sneh. Avšak počasie sa vydarilo a oproti minulému ročníku bolo vylepšenie – autobus, vďaka ktorému bolo možné zmeniť trasu pochodu. Akcia sa začala v sobotu ráno 6. februára v reštaurácii v Spišských Tomášovciach registráciou účastníkov. O 9.30 účastníci nastúpili do autobusu, ktorý ich odviezol na Stratenskú pílu, odkiaľ sa asi o 10.45 vyrážalo na samotný pochod. Trasa viedla najprv  po červenej popri Hnilci a potom po lesnej ceste a po žltej značke na Geravy. Tam si účastníci urobili prestávku na občerstvenie v horskom hoteli Geravy a potom vyrazili po zelenej značke smerom na Klauzy. Cestou využili príležitosť a na Veľkej poľane odbočili na Červenú skalu, z ktorej sa mohli pokochať krásnym výhľadom na kopce a doliny Slovenského raja. Bolo vidieť Kláštorisko, Hornádsku kotlinu a Vysoké Tatry. Turisti potom pokračovali po zelenej na Predný Hýľ a na Klauzy, kde dorazili asi o 16.30.

  Na chate na Klauzoch bol na privítanie pripravený teplý čaj a výborný guľáš. Po zotmení sa konal hlavný bod večerného programu – večer s harmonikou a spevom pri partizánskej vatre, pričom na úvod zaznela Partizánska. Vatru slávnostne zapálil pán Michal Orolín. Keď vatra dohorela, večer pokračoval v chate zábavou a spevom pri harmonike, na ktorú výborne hral pán Stašík.
  Na druhý deň asi o 9.30 sa účastníci pochodu vybrali na spiatočnú cestu do Spišských Tomášoviec. Trasa viedla po zelenej do sedla pod Turníkom, cez Tiesninu, popri Lesnici k Hornádu a na Čingov. Pochod sa skončil v Spišských Tomášovciach, kde v miestnej reštaurácii sa po 14 h konalo vyhodnotenie akcie.

  Usporiadatelia ďakujú všetkým sponzorom, ktorí svojimi príspevkami pomohli pri usporiadaní akcie. Zvláštne poďakovanie si zaslúžia členovia KST, ktorí sa podieľali na technickom zabezpečení akcie, deň dopredu vykúrili chatu, nachystali vatru a navarili guľáš. Boli to: Jozef Kostelník, František Tripšanský, Jozef Valenčík, Jozef Valovič, Anton Kovalčík, Matej Ďuriška, Ján Frankovič, Jozef Frankovič a Jozef Michna.

  Text spracoval Jaroslav Kupčík.


  2017

  Jubilejný 40. ročník sa konal v dňoch 11. - 12. február 2017.


  2018

  41. ročník Po stopách kpt. Kvitinského 10.-11.2.2018


  Fotografia V.A. KVITINSKIJ

  Úradné hodiny

  Obecný úrad -pokladňa, podatelňa

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com