•  

  Aktivity v roku 2019

  Členovia KST Slovenský raj Spišské Tomášovce bilancovali

  Členovia turistického oddielu na svojej členskej schôdzi dňa 21. 02. 2019 bilancovali rok 2018. Od poslednej členskej schôdze sa zvýšil počet členov KST z 47 členov na 55 členov k dátumu členskej schôdze.

  V roku 2018 sme zrealizovali podujatia, ktoré sme mali v oddielovom pláne, ale aj celý rad iných, ktoré si pripravili alebo sa ich zúčastnili naši členovia.

  Ako oddiel pravidelne organizujeme trojkráľovú vychádzku na Rainerovu útulňu. Zorganizovali sme 41. ročník lyžiarskeho prechodu „ Po stopách kpt, Kvitinského“. Každý rok organizujeme brigádu na pomoc a ochranu prírode a pre členov a ich rodinných príslušníkov sme zorganizovali 2 dňový turisticko poznávací výlet na Pieniny, spojený s návštevou Červeného kláštora, plavbou po Dunajci ale aj pešou turistikou. Členovia sa zúčastnili zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja, zimného zrazu turistov v Oščadnici, otvorenia 100 jarných kilometrov, letného zrazu turistov v Piešťanoch , celoslovenského cyklozrazu na Zemplínskej Šírave, národného výstupu na Kriváň, návštevy symbolického cintorína na Popradskom plese a Silvestrovskej vychádzky do Slovenského raja.

  Okrem týchto podujatí určených pre všetkých našich členov si naši členovia pravidelne organizujú cez víkendy a voľné dni akcie na bežkách, cyklovýlety, pešie túry ale aj splavovanie riek.

  V minulom roku takto absolvovali naši členovia 24 celodenných peších túr, z toho šesť viacdňových , 12 túr na bežkách , z toho jedna viacdňová v Beskydoch, 18 cyklotúr, z toho 2 viacdňové a 2 v zahraničí a jeden splav Hornádu.

  Dvaja naši členovia vyrazili na 2 týždne do Pakistanu a Indie a tu zdolávali vyššie pohoria ako na Slovensku a jeden člen brázdil autom a bicyklom 3 týždne Fínsko.

  Ako vidno a ako konštatovali účastníci členskej schôdze, naše aktivity sú rôznorodé čo do počtu členov, počtu dní a poštu ušliapaných a ujazdených kilometrov.  

  Po stopách kpt. Kvitinského – 42. ročník.

  42. ročník zimného turistického pochodu sa uskutočnil v dňoch 9. a 10. februára 2019. Akciu organizoval ako každoročne klub turistov Slovenský raj v Spišských Tomášovciach.  Akcie sa zúčastnilo 44 turistov.

  Akcia sa začala v sobotu 9. 2. 2019 ráno v reštaurácii v Spišských Tomášovciach registráciou účastníkov od 8: 30. Na pochod sa vyrážalo o 9:30, cieľom pochodu boli Klauzy. Nakoľko neboli vhodné snehové podmienky, všetci účastníci sa vydali pešo smerom – Spišské Tomášovce – Čingov – Lesnica – Kolísky – Jabloň – sedlo nad Klauzami – Klauzy. Hľavne pre mladších účastníkov bolo veľkým zážitkom vystúpiť na vrchol Jablone ( 988 m.nm), kde bola väčšina účastníkov po prvý raz. Táto trasa bolo zvolená z bezpečnostných dôvodov, nakoľko turistické chodníky v Slovenskom raji boli v tomto čase veľmi zľadovatené.

  Tak ako každoročne na účastníkov čakal chutný guláš, bohatá tombola od viacerých sponzorov a vatra. V nedeľu sa účastníci vydali naspäť do Spišských Tomášoviec popri Tomášovskej Belej a cez Tomášovský výhľad do Spišských Tomášoviec., kde sa uskutočnilo vyhodnotenie.

  Boli sme v Polici nad Metují

       V dňoch 14. - 17. 2. 2019 sa v Polici nad Metují ( Česká republika) uskutočnil 52. zimný zraz KST a stretnutie TOM a 11. medzinárodný zimný zraz turistov 2019 . Z nášho turistického oddielu sa zúčastnilo 14 členov. Väčšina našich členov túto akciu absolvovala na bežkách aj napriek tomu, že nebol všade na plánovaných trasách dostatok snehu. Navštívili sme Polické a Broumovské steny , Hronov a časť Adršpašsko- Teplických skál.

  Otvorenie 100 jarných kilometrov

       6. apríla  2019 sme zorganizovali vychádzku do Slovenského raja . Aj napriek nepriaznivému počasiu sa otvorenia turistickej sezóny zúčastnilo 15 členov oddielu. Trasa viedla zo Spišských Tomášoviec na Letanovský mlyn, hrebeňom na Ihrík , k Mokrej jaskyni a popod les naspäť do Spišských Tomášoviec. 

  Čistenie Slovenského raja

  V spolupráci s Regionálnou radou KST Spišská Nová Ves a pod záštitou obce sme sa 27. 04. 2019 zúčastnili čistenia Prielomu Hornádu . Akcie sa zúčastnilo 25 členov. Vyrazili sme zo Spišských Tomášoviec a v troch skupinách sme vyčistili časť okolo Ďurkovca, Tomášovského výhľadu, časť Prielomu Hornádu z Čingova na Letanovský mlyn. Ďalšia skupina vyčistila chodník z Tomášovského výhľadu na Letanovský Mlyn. Na Letanovskom mlyne sme mali krátke občerstvenie, zanechali sme tu nazberaný odpad a spolu s ďalším turistickým oddielom sme vyčistili cestu popod lesa do Spišských Tomášoviec. Tu nás čakal chutný gulášik, ktorý  nám zabezpečila paní starostka. 


  Úradné hodiny

  Obecný úrad

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com