•  
  •  

  O nás

  30.6.1992 – Zriadená cirkevná Základná škola sv. Michala v Spišských Tomášovciach. Zriaďovaciu listinu vydal Rímskokatolícky biskupský úrad v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. Škola bola zriadená na žiadosť rodičov.
  V školskom roku 2008/2009 mala škola 9. ročníkov, 11 tried a 121 žiakov. Cirkevná škola mala spolu 21 zamestnancov, z toho bolo 17 pedagógov. Riaditeľom školy je PeadDr. Maroš Labuda, zástupkyňou riaditeľa je Ing. Emília Semanenková.
  V celoslovenskom meraní Monitor 9, dosiahli žiaci 9. ročníka tieto výsledky: Matematika – priemer triedy 42,5%, priemer SR 53%. Slovenský jazyk – priemer triedy 55%, priemer SR 61,3%. Škole sa podarilo zriadiť multimediálnu učebňu. V správe o činnosti školy sa za slabé stránky považuje chýbajúca telocvičňa, nedostatočné ohodnotenie pedagogických zamestnancov a slabá spolupráca rodičov so školou.

  V školskom roku 2008/2009 mala škola tieto aktivity: Separujeme odpady s HUGOM, Hviezdoslavov Kubín, Medzinárodný deň detí, Prstom po mape, Mesiac úcty k starším, Enviroprojekt – voda, základ života, Zvieratá našich lesov, ... a slovo bolo u Boha, Mikuláš, Líštička kmotrička – návšteva divadla, Očová, očová, Karneval, Deň múzeí – Markušovce, Ochrana prírody, Doba ľadová 3 – kino, Vysoké Tatry – poznávací výlet, Škola ekológie, Biblická olympiáda, Slnečná brána – divadlo. 

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com