•  

  O nás

  Budova školy

  Slávnostne ju do užívania odovzdali 9. októbra 1971. Súčasťou budovy bol byt pre učiteľov, nachádzala sa tam neskôr kuchynka pre praktické vyučovanie, v dolnej časti bola školská knižnica. Dnes sa v týchto priestoroch, ktoré boli kompletne rekonštruované, nachádza Materská škola II.

  Zápis o vyučovaní náboženstva spomína kronika v školskom roku 1987/88. Náboženstvo učila aj Oľga Kormančíková. Posledný sľub pionierov sa uskutočnil dňa 27. októbra 1989. Pád komunistického režimu ovplyvnil aj udalosti na škole. Novu riaditeľkou bola od 1. februára 1990 PeadDr. Helena Jochmanová, ktorú si zvolil spomedzi seba pedagogický zbor.

  Základná škola sv. Michala

  Na základe žiadostí rodičov žiakov ZŠ, a následne z podnetu vdp. farára Jozefa Golvoňa, p. Oľgy Kormančíkovej, p. Boženy Bartošovej a p. Ing. Emílie Semanenkovej, ktorá vtedy zastávala funkciu predsedníčky ZRPŠ, sa začal proces transformácie školy na cirkevnú. Zriaďovateľ, Biskupský úrad v Spišskom Podhradí, vydal 30. júna 1992 pod číslom 1487/1992 zriaďovaciu listinu s úradným názvom Základná škola sv. Michala v Spišských Tomášovciach. Organizácia školy: 1. – 4. ročník. Za riaditeľa školy bol od 20. augusta 1992 biskupským úradom menovaný Imrich Chromčo. Pedagogický zbor vtedy tvorili: Ing. Emília Semanenková, Ľudmila Bartošová, Melánia Baďová, Helena Kostelníková, Oľga Kormančíková, Mariana Oberlová. Ekonómkou bola pani Božena Bartošová.

  V školskom roku 1996/1997 bol otvorený piaty ročník druhého stupňa a postupne do roku 1999 sa zriadili ďalšie triedy. V roku 1999 bola škola plne organizovanou základnou školou so všetkými ročníkmi prvého i druhého stupňa. Na škole boli zriadené aj dve špeciálne triedy. V septembri 2012 Základná škola sv. Michala oslávila 20. rokov od svojho vzniku. V septembri 2014 sa po rekonštrukcii dala do prevádzky telocvičňa, kuchynka, dielňa a tiež sa ukončila prestavba riaditeľne a úprava dolnej chodby.

  Riaditelia Základnej školy sv. Michala od roku 1992

  Imrich Chromčo 1992 – 1995

  Michal Kaščák 1995 – 1999

  Mgr. Ján Stuhlák 1999 – 2005

  PaedDr. Maroš Labuda 2005 – 2015

  Mgr. Ján Stuhlák 2015 – doposiaľ

  Prehľad počtu žiakov

  Školský rok

  2010/11

  2011/12

  2012/13

  2013/14

  2014/15

  2015/16

  2016/17

  Počet žiakov

  122

  123

  123

  109

  111

  118

  127

  Počet tried

  10

  11

  11

  11

  9

  9

  9

  (Zdroj informácií: Spišské Tomášovce, mongorafia, 2017, str. 222-227)

  Rodáci, učitelia, zo Spišských Tomášoviec

  Gustáv Zalibera, Ján Zalibera, Eduard Zalibera, Michal Petrík, Cecília Čuchranová – rod. Zaliberová, Margita Nemcová – rod. Zaliberová, Ľubica Dobalová – rod. Čuchranová, Marcel Kostelník, Ján Valenčík, Štefan Kolcun, Juraj Antáš, Ladislav Novotný, Oľga Kormančíková – rod. Valenčíková, Ján Kupčík, Anna Harmanová – rod. Povecová, Emília Semanenková – rod. Povecová, Ondrej Urban, Monika Hamračeková – rod. Hojnošová, Michaela Bartošová, Marcela Kubičárová.

  Webstránka školy.

  Úradné hodiny

  Obecný úrad -pokladňa, podatelňa

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com