•  

  O knihe

  Pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Spišské Tomášovce sa v roku 2017 s finančnou podporou obce Spišské Tomášovce podarilo vydať monografiu obce Spišské Tomášovce.

  Kolektív autorov (PhDr. Martin Gonda, Peter Špic, Mgr. Martin Kostelník, PhD., PhDr. Marián Soják, PhD, PhDr. František Žifčák) spracoval v jednotilvých kapitolách históriu a súčasnosť obce Spišské Tomášovce. Na toto dielo prispel sumou 1 200,- EUR Košický samosprávny kraj.

  Monografia upravila najstaršiu doteraz uvádzanú písomnú zmienku z roku 1229 na rok 1217 - kedy názov obce zachytáva listina uhorského kráľa Ondreja II.

  V roku 2017 sme tak oslávili 800 rokov od prvej písomnej zmienky. Nová mongorafia bola uvedená do života 19. augusta 2017 počas osláv, ktoré sa konali na priestranstve za Turistickou ubytovňou Hornád. Knihu uviedla do života starostka obce Mgr. Zuzana Nebusová, ktorej asistovala jej dcéra Zuzana Nebusová. Lupene kvetov a slávnostné príhovory uviedli monografiu do predaja.

  Základné fakty o knihe:

  Má 432 strán.

  Má 432 obrázkov, plus zábery na obálke, predsázkach a na patitule.

  Vyšla v náklade 1500 kusov. Vydavateľstvo JADRO, Kežmarok.

  Má 9 kapitol: Prírodné podmienky, O symboloch obce, Archeologické dejiny, Obec v stredoveku, Obec v novoveku, Pamiatky obce, Obec po roku 1918, Zo života obce, Tomášovské dedičstvo.

  V knihe sú aj aktuálne letecké zábery z 30.6.2017.

  Prvé kapitoly vám predstavia faunu a flóru okolitej prírody, dozviete sa o obecných symoboloch a dopodrobna nájdete spracovanú archeologickú a historickú časť naších dejín.

  V knihe sa nachádza kompletná tabuľka výsledkov futbalového tímu od roku 1954 až po ročník 2016/17, pričom zachytávame aj výsledky dorastu a žiakov. V časti kultúra nájdete tabuľka odohratých divadelných predstavení našich ochotníkov. Opisujeme osobnosti obce, prinášame históriu jednotlivých spolkov a združení, ktoré v našej obci existovali alebo ešte stále existujú. Okrem kompletnej histórie Bývalých urbarialistov opisujeme aj rody, ktoré žili v Kúrii Tiba a v Hadušovciach. Dozviete sa tak, aké korene viažu Olivera Andrásyho ku Kúrii Tiba alebo kto robil gazdu na majetkoch Juraja Stenczela, ktorý bol zavraždený počas II. sv. vojny.

  Dočítate sa aj o všetkých pamiatkach obce. Rozsiahle sú spracované sakrálne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v našom kostole sv. Michala Archanjela. Okrem fotografických záberov sa dočítate o ich veku a obradnom význame.  

  V knihe sa dočítate o Rómoch. Menujeme prvé rómske rodiny, ktoré tu pred rokom 1950 žili a prinášame ďalšie informácie o cigánskej hudbe a aktivitách mladých Rómov, ktorí  boli združení v Stanley klube. V obci kedysi žili aj Židia, ich mená a tragické osudy si tiež v knihe pripomíname. Zaujímavý je aj súpis obyvateľov z roku 1869, kde uvádzame rozsiahly zoznam obyvateľov jednotlivých domov v našej obci. Dozviete sa aj o zlúčení obcí Tomášovce a Hadušovce, ktoré nastalo v roku 1924. Zuajímavé fakty prináša aj časť o železnici.

  Čitateľa môžu zaujať aj informácie o tomášovských kapelách. Rovnako sme v národopisnej časti zverejnili zoznam piesní z našej obce, ktoré sú zachytené vo Wolmannovom archíve z roku 1935. 

  Čingov a Ďurkovec ako turistické centrá Národného parku Slovenský raj sú tiež opísané v monografii obce. Kniha obsahuje aj historické fotografie, ktoré zachytávajú objekty, ktoré sú už zbúrané. Posledná kapitola opisuje spišské slová, ktoré sa v obci používali a prepis dochovanej vianočnej hry Jasličkárov.


  Obsah

  Zuzana Nebusová

  Príhovor starostky, str. 3


  Peter Špic

  1. Prírodné pomery, str. 5

  Geografická poloha, str.6

  Geomorfológia územia, str. 7

  Geologická stavba, str. 7

  Pôdne pomery, str. 11

  Klimatické pomery, str. 11

  Hydrologické pomery, str. 12

  Rastlinstvo, str. 14

  Živočíšstvo, str. 17


  Peter Špic – František Zifčák

  2. O symboloch obce, str. 25


  Marián Soják                                  

  3. Archeologické dejiny, str. 33

  História výskumov alebo prvé zmienky o archeologických nálezoch, str. 33

  Rekonštrukcia osídlenia katastrálneho územia obce v chronologickom slede, str. 44


  František Žifčák

  4. Obec v stredoveku, str. 83

  Vo svetle starých listín, str. 87

  Okolité osady a majetky, str. 119


  Martin Kostelník

  5. Obec v novoveku, str. 155    

  Obyvateľstvo, str. 158

  Urbárska regulácia Márie Terézie, str. 159

  Súpisy obyvateľstva, str. 161

  Kanonické vizitácie, str. 164
                            

  Peter Špic

  6. Pamiatky obce, str. 167

  Nehnuteľné pamiatky, str. 167

  Hnuteľné pamiatky, str. 175


  Martin Gonda – Peter Špic

  7. Obec po roku 1918, str. 187                               

  Urbár (Mária Kostelníková), str. 187

  Kúria Tiba (Martin Gonda – Peter Špic), str. 196

  Hadušovce (Martin Gonda – Peter Špic), str. 200

  Vojnové udalosti (Peter Špic), str. 209

  Školstvo (Martin Gonda), str. 216

  Železnica (Martin Gonda), str. 232

  JRD (Martin Gonda), str. 236

  Rómovia (Martin Gonda), str. 248

  Židia (Martin Gonda), str. 261

  Samospráva (Martin Gonda), str. 262

  Premeny obce (Martin Gonda), str. 271


  Martin Gonda – Peter Špic

  8. Zo života obce, str. 283

  Cirkevný život (Peter Špic), str. 283

  Osobnosti (Martin Gonda), str. 303

  Šport (Martin Gonda – Peter Špic), str. 308

  Kultúra (Martin Gonda), str. 334

  Organizácie, spolky, podnikanie (Martin Gonda), str. 344

  Turistické centrá (Martin Gonda), str. 374

  Národopis (Martin Gonda), str. 388


  Martin Gonda, Peter Špic

  9. Tomášovské dedičstvo, str. 415

  Vianočná hra Jasličkarov (Martin Gonda), str. 415

  Niektoré tomášovské slová nedávnej minulosti (Peter Špic), str. 423


  Spišské Tomášovce

  (1217 - 2017)

  Pre obec Spišské Tomášovce vydal a graficky upravil: JADRO, www.lacna-tlac.sk

  Autorský kolektív: PhDr. Martin Gonda; Mgr. Martin Kostelník, PhD.; PhDr. Marián Soják, PhD.; Peter Špic; PhDr. František Žifčák

  Ilustrácie: Rastislav Le

  Fotografie na obálke: Peter Špic

  Jazyková korektúra: Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD.

  Grafická uprava: JADRO, Jaroslav Šleboda, www.lacna-tlac.sk

  Vydanie: I.,2017

  ISBN: 978-80-89426-45-4

  O knihe
  O knihe
  O knihe
  O knihe
  O knihe
  O knihe
  O knihe
  O knihe
  O knihe
  O knihe
  O knihe

  Úradné hodiny

  Obecný úrad -pokladňa, podatelňa

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com