•  

  Oznamy 

     

  http://www.obecdurcina.sk/files/6785-deti.pngKontaktné údaje materskej školy:

     Materská škola, Kostolná 271/11, Spišské Tomášovce,

     riad. MŠ: Zdenka Fazekas,

     tel. č.: 0907 557 577                              

     e-mail: 1mstomasovce@gmail.com

                                                                                                        

  Podávanie žiadosti o prijatie na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2021/2022

  Riaditeľstvo MŠ Kostolná 271/11, Spišské Tomášovce, oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022:

  Termín podávania žiadostí sa uskutoční

  od 3. mája 2021 do 31. mája 2021

  Termín podávania žiadostí (čas platí pre osobné podanie):

  3.5.2021 v čase od 11.00 h do 16.30 h

  10.5.2021 v čase od 8.00 h do 13.00 h

  17.5.2021 v čase od 11.00 h do 16.30 h

  24.5.2021 v čase od 8.00 h do 13.00 h

  V momentálnej epidemiologickej situácii uprednostňujeme podávanie oskenovanej, oboma rodičmi podpísanej žiadosti e-mailom. Osobné podanie je určené predovšetkým pre tých, ktorí nemajú možnosť elektronického podania. Podmienkou vstupu do budovy podľa platných hygienických opatrení a nariadení ÚVZ SR.

  Spôsob podávania žiadostí: odoslaním naskenovanej písomnej žiadosti zákonného zástupcu prostredníctvom e-mailu na e-mail adresu MŠ, poštou alebo osobne do školy.

  Formulár Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/22 nájdete na:

  facebookovej stránke MŠ:   Materská škola, Kostolná ulica, Spišské Tomášovce 

  osobné vyzdvihnutie:           3.5.2021 – 8.5.2021 v čase od 15h do 16:30h v priestoroch MŠ (žiadame rodičov,    

                                                  aby dodržiavali platné hygienické nariadenia)

  Prednostne sa prijímajú:

  • deti, ktoré dosiahli 5 rokov veku do 31.8.2021 je pre nich plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (s trvalým pobytom v obci, ak sa rodič nerozhodne inak)
  • výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov, ak sú vytvorené podmienky

  V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka MŠ pri prijímaní uprednostní:

  • deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku,
  • v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia 3 roky      veku
  • deti mladšie ako tri roky, iba v prípade voľnej kapacity MŠ a ak má dostatočne osvojené hygienické návyky

  Pri podaní žiadosti sa vyžaduje:
  a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
  b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

  Vydávanie rozhodnutí:

  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľka MŠ vydá do 15. júna 2021 zákonným zástupcom osobne alebo poštou.

     Kontaktné údaje materskej školy:

     Materská škola, Kostolná 271/11, Spišské Tomášovce,

     riad. MŠ: Zdenka Fazekas, tel. č.: 0907 557 577                               http://www.obecdurcina.sk/files/6785-deti.png

     e-mail: 1mstomasovce@gmail.com

                                                                                                        

  Úradné hodiny

  Obecný úrad -pokladňa, podatelňa

  Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piat. 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
  Piat. nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com