Pamiatky obce

Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela

Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela. Podľa kanonických vizitácií bol prvý kostol postavený okolo roku 1250. V polovici 14. storočia bol postavený kostol v gotickom slohu, po roku 1846 došlo k jeho klasicistickej prestavbe a odvtedy bol viackrát opravovaný. Kostol je jednoloďový.

Hlavný oltár je z obdobia okolo roku 1900. Ústrednou postavou je archanjel Michal víťaziaci nad diablom. Po bokoch sú postavy sv. Jozefa a sv. Jána Krstiteľa. Bočné oltáre tvorí drevorezba Svätej Trojice a plastika Panny Márie s Ježiškom. K výbave kostola patrí aj olejomaľba sv. Mateja apoštola z prvej polovice 19. storočia a pri vstupe do sakristie je zvonček zo 17. storočia. V kostolnej veži visia tri zvony. Štefan bol odliaty v roku 1881, Michal v roku 1922, najmenší, tzv. umieračik, je bez datovania. Štvrtý zvon nie je zavesený, pochádza z niekdajšej zvonice, ktorá stála v Hadušovciach, v miestach dnešnej ulice Krátka. Vedľa kostola stojí murovaná kaplnka Svätej Trojice postavená v roku 1766.Na kostolnej veži visia tri zvony. Starší zvon má meno ŠTEFAN, jeho priemer je 59 cm. Odlieval ho WALSER FERENCZ v zvonolejárskej  dielni v Budapešti roku 1881. 
Druhý zvon väčší, ale mladší, má meno
MICHAL a jeho priemer je 69 cm. Tento zvon odlieval v zvonolejárskej  dielni Sabinov, FRIEDMAN ADOLFv roku 1922. 
Tretí zvon je hladký bez nápisu, tzv. umieráčik o priemere 21 cm. 
Najstarším zvonom je zvon z roku 1841 o priemere 32 cm. Tento zvon nie je zavesený, je z bývalej zvonice v Hadušovciach, ktorá stala v miestach terajšej ulice Zvonárskej.

Kováčska vyhňa a sýpka

Za pamiatku bola vyhlásená uznesením rady ONV s Spišskej Novej Vsi, zo dňa 22. 3. 1985, pod číslom 52. Trámy sú z červeného smreka, na boku stredného trámu je nápis: FUNDOVAL JOZEF ZALIBERA DNE 3ho APRILA ROKU 1879. V objekte kováčskej vyhne je zbytok po tehlovej peci – ohnisku – vyhni, situovanej oproti vstupu, v jej juhozápadnom kúte. Objekt sýpky z 2. polovice 19. storočia a novší, zo začiatku 20. storočia postavený objekt vyhne, slúžili pre potreby Urbárskej pasienkovej spoločnosti. Posledným kováčom, pôsobiacim vo vyhni bol pán Britaňák, žijúci v obci. (Archív Pamiatkového úradu, Bratislava. Autor Odler, rok 1992. Signatúra T – 2771)

sypka

Kúria v Hadušovciach

V Hadušovciach bola kúria, pôvodne renesančná, neskôr upravovaná. Bola to prízemná budova s pôdorysom písmena L. Nad kameným portálom bol erb, po stranách renesančné ovocné girlandy. Kúria bola postavená asi v 2. polovici 17. storočia.

Kaštiel stál vedľa, dnes ešte viditeľného, domu pre robotníkov. Kornika obce píše, že v roku 1962 bola tuhá zima a veľa snehu, v dôsledku množstva snehu bola zalomená strecha na kaštieli v Hadušovciach. Čieronbiela fotografia bolo spravená v roku 1956: Pamiatkový úrad Bratislava, Z 2056-1.  

Kúria Tyba

V obci sa nachádza pozostatok Kúrie Tyba – sídla grófov Andrássiovcov a rodiny Bartschovej. Gustáv Bartsch v roku 1932 vydáva svoju dcéru Auréliu Bartschovú za Zoltána Stenczela, ktorý pochádza zo slávnej kežmarskej rodiny. Spomína sa, že Gustáv Bartsch bol chovateľ koní. V roku 1954 prešla Kúria Tyba pod Štátne majetky Levoča. V roku 1972 sa tam chovalo 25 000 sliepok, ktoré zásobovali vajciami okres Spišská Nová Ves a Poprad. Dnes patrí hodpodársky dvor spoločnosti Podtatranská hydina, a.s. Kežmarok, naďalej tu chová jatočnú hydinu. Z pôvodných budov dnes stojí len objekt trojposchodovej sýpky, ktorý mohol predtým slúžiť aj ako kaplnka alebo kostol. Posledná veta platila do jari 2013, kedy budova na obrázku spadla.
tiba 

Lipy

Pamiatkou okolo ktorej denne prechádzame sú lipy na križovatke pri cintoríne, ktorú môžu mať viac ako 300 rokov.

Ďalšie pekné nálezy z obdobia doby kamenej, bronzovej i slovenskej, ktoré sa našli na území Sp. Tomášoviec sa nachádzajú v múzeu v Poprade a Spišskej Novej Vsi. V Poprade je to hlinená nádoba, bronzové šperky (náhrdelník, ihlica, spona), rímske spony a rôzne iné. V Spišskej Novej Vsi je to pekná kamenná sekerka, hlinené nádoby a jedna veľká hlinená nádoba na obilie, a ďalšie nálezy z hradiska. Z náleziska pod hotelom Flóra sú aj strieborné náušnice z veľkomoravského hrobu.

Návštevnosť: