•  

  Samospráva

  Starostka obce: Mgr. Zuzana Nebusová

  Zástupca starostu obce: Cyril Melega

  Poslanci obecného zastupiteľstva:

  1.Bc. Ján Povec: janpovec@gmail.com
  2. Peter Špic: spic.peter@googlemail.com
  3. JUDr. Roman Zajac: roman.zajac@demax.sk
  4. Jozef Valenčík: valencikovam@gmail.com
  5. Cyril Melega: melega@centrum.sk
  6. Pavol Skladan: paloskladan@gmail.com
  7. Ing. Bendík Samuel: samuel.bendik@gmail.com

  8. Štefan Skokan: stefanskokan149@gmail.com
  9. Marek Bajtoš: bajtosmarek@centrum.sk


  Komisie:
  Finančná komisia a stavebná komisia

  1. Predseda: Cyril Melega
  2. Členovia: Pavol Skladan, Peter Špic, Bc. Ján Povec, Ladislav Beskyd, Marcela Kubičárová, Ing. Samuel Bendík.

  Kultúrno - športová komisia:

  1. Predseda: Štefan Skokan
  2. Členovia: Mgr. Michaela Bartošová - zapisovateľka, Mgr. Zuzana Hricová, Božena Bartošová, Pavol Skladan, Martin Hudák, Zuzana Bendíková, Mgr. Lucia Andrašíková, Jozef Michna, Mária Kasanická, Stanislav Bartoš, Ondrej Urban.

  Sociálna a priestupková komisia

  1. Predseda: Bc. Ján Povec
  2. Členovia: 

  Legislatívna komisia

  1. Predseda: Jozef Valenčík
  2. Členovia: JUDr. Roman Zajac, Cyril Melega.

  Komisia životného prostredia a ochrany prírody

  1. Predseda: Peter Špic
  2. Členovia:

  SYMBOLY OBCE

  ERB VLAJKA

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com