•  

  Zamestnanci

  ŠTATUTÁR OBCE
  Mgr. Zuzana Nebusová
  mob.: 0907 946 899
  tel.: 053/ 42 99 727
  mail: zuzana.nebusova()spissketomasovce.sk


  PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU


  PODATEĽŇA, POKLADŇA
  Jana Rusnáková  (referent)
  tel.: 053/ 42 99 728
  mail: podatelna()spissketomasovce.sk


  DANE, POPLATKY , UPSVaR,
  Bernardína Žondová (referent pre správu miestnych daní a poplatkov)
  tel.: 053/ 42 99 728
  mail: bernardina.zondova()spissketomasovce.sk


  EKONÓMKA
  Marcela Kubičárová
  tel.: 053/  42 99 728
  mail: marcela.kubicarova()spissketomasovce.sk


  KONTROLÓRKA OBCE
  Dana Hojnošová
  tel.: 053/  42 99 729
  mail: dana.hojnosova()spissketomasovce.sk  STAVEBNÝ ÚRAD
  Ing. Miriam Závacká
  tel.: 053/ 44 912 11
  mail: miriam.zavacka()gmail.com


  TERÉNNA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA
  Mgr. Veronika Luňáková
  tel.: 053/  42 99 729
  mail: veronika.lunakova()spissketomasovce.sk


  TERÉNNA PRACOVNÍČKA
  Jarmila Gabčová
  tel.: 053/  42 99 729
  mail:


  UPRATOVAČKA
  Margita Špicová


  OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
  Janka Stanislavová


  PREVÁDZKA ČOV, ÚDRŽBA
  Emil Sekelský
  Rastislav Špiner

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Utorok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Streda: 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
  Štvrtok: 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
  Piatok: 08:00 - 11:30

  Stavebný úrad

  Pondelok: 07:30 - 08:30
  Štvrtok: 12:30 - 17:00
  Piatok: 13:30 - 16:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie

  Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com