•  | 
  •  | 
  •  | 
  •  

Zamestnanci

ŠTATUTÁR OBCE
Mgr. Zuzana Nebusová
mob.: 0907 946 899
tel.: 053/ 42 99 727
mail: zuzana.nebusova@spissketomasovce.sk


ZÁSTUPCA STAROSTKY
Marián Bartoš
tel. : 053/42 99 727,42 99 728


PODATEĽŇA, POKLADŇA
Jana Rusnáková  (referent)
tel.: 053/ 42 99 728
mail: podatelna@spissketomasovce.sk


DANE, POPLATKY , UPSVaR,
Tibor Pukluš, M.Sc. (referent pre správu miestnych daní a poplatkov)
tel.: 053/ 44 912 11
mail: tibor.puklus@spissketomasovce.sk


EKONÓMKA
Marcela Kubičárová
tel.: 053/  42 99 728
mail: marcela.kubicarova@spissketomasovce.sk


KONTROLÓRKA OBCE
Dana Hojnošová
tel.: 053/  42 99 729
mail: dana.hojnosova@spissketomasovce.skSTAVEBNÝ ÚRAD
Ing.Zuzana Baginová
tel.: 053/ 44 912 11
mobil. tel: 0919 377 002
email: zuzana.baginova@spissketomasovce.sk

TERÉNNA SOCIÁLNA PRACOVNÍČKA
Mgr. Darina Fedorová
tel.: 053/  42 99 729
mail: atsp.spissketomasovce@gmail.com


TERÉNNA PRACOVNÍČKA
Jarmila Gabčová
tel.: 053/  42 99 729
mail: atsp.spissketomasovce@gmail.com


UPRATOVAČKA
Jarmila Gabčová


OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
Andrea Ungerová 
Mária Špinerová 

PREVÁDZKA ČOV, ÚDRŽBA
Emil Sekelský - správca cintorína, údržbár
Rastislav Špiner - správca ČOV I., ČOV II. 

Úradné hodiny

Obecný úrad 

Pond. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Utor. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Str. 08:00 - 11:30 13:00 - 16:30
Štv. 08:00 - 11:30 13:00 - 14:30
Piat. 08:00 - 11:30

Stavebný úrad

Pond. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Utor. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Str. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Štv. 08.00 - 11:30 13:00 - 15:45
Piat. nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počasie Spišské Tomášovce - Svieti.com