Menu
ObecSpišské Tomášovce
Spišské Tomášovce

Dokumenty

Projekty, do ktorých  je materská  škola zapojená

Projekt „EVIČKA NÁM OCHORELA“ je zameraný na zveľaďovanie detského zdravia a psychiky. Súčasťou projektu je aj príprava detí na poskytnutie prvej pomoci pri zraneniach v rôznych modelových situáciách, naučiť deti reagovať v nezvyčajných situáciách a odbúrať v nich paniku a strach, preferovať zdravý životný štýl, stimulovať ich ku komunikácií, nadväzovaniu a udržiavaniu dobrých medziľudských vzťahov, viesť ich k humanite, spolupatričnosti, tolerancii a empatii.

Zapojili sme sa do celoštátneho projektu DIGI ŠKOLA, kde sme získali interaktívne tabule, notebooky a tlačiarne a do projektu „AKTIVIZUJÚCE METÓDY VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ“ (AMV), kde sme dostali interaktívnu tabuľu. Projekty sú zamerané na modernizáciu vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť detí končiacich predprimárne vzdelávanie.

Zapojili sme sa do projektu „EKO ALARM“, kde nám boli dodané koše na separovanie odpadu. Vykonávame zber všetkých zubných kefiek aj zubných kefiek CURAPROX, z ktorých vyrábajú koše na separáciu odpadov.

Cieľom programu „ŠKOLSKÉ OVOCIE“ je zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny v školách, zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku, znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí, podporiť zdravú výživu.

Školský mliečny program „ŠKOLSKÉ MLIEKO“ podporuje zdravú výživu a vyváženú stravu. Vyzýva deti, aby konzumovali viac mliečnych výrobkov a podporuje rozvoj správnych stravovacích a výživových návykov.

Národný projekt PRIM – „PODPORA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT“ - ÚSVRK implementuje národný projekt, ktorý prináša do materských škôl asistentov učiteľa a odborných zamestnancov. Títo spolu s ostatnými zamestnancami MŠ vytvárajú inkluzívne tímy a zavádzajú systematické opatrenia pre zvýšenú inkluzivitu v zapojených MŠ, napr. stimulačné programy pre rozvoj kognitívnych schopností a i. Súčasťou projektu je aj práca s rodinami, ktorých deti ešte nenavštevujú MŠ, so zámerom zlepšiť vzťah cieľových skupín k hodnote vzdelávania a nastaveniu funkčnej spolupráce s MŠ. Projekt zahŕňa aj spoluprácu s ostatnými projektami „Take away“ balíka zameranými na terénnu sociálnu prácu, komunitné centrá, vysporiadanie pozemkov a podporu zdravia.

V roku 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo finančné prostriedky v hodnote 500€ na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok v rámci rozvojového projektu „MÚDRE HRANIE“.

Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za ustanovenie rady školy je zodpovedný zriaďovateľ.

Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.

Kompetencie rady školy

  • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
  • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia
  • vyjadruje sa ku dokumentom predkladaným riaditeľom školy

Skladá sa z 5 až 11 členov. Počet v každom type školy, aj podľa počtu žiakov definuje legislatíva. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca, zamestnanci školy musia tvoriť menej ako polovicu členov rady školy.

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

MAS

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mikroregión Slovenský raj

logo

V srdci krásnej prírody


Spišské Tomášovce

Spišské Tomášovce

Stredne veľká obec, Spišské Tomášovce, už stáročia vyprevádza turistov na majestátny Tomášovský výhľad, do hučiacich prúdov prielomu Hornádu, na autokemping Tatran, do známeho turistického centra Čingov, teda do našej pýchy Národného parku Slovenský raj. Toto krásne územie ponúka rôznorodé pešie a cykloturistické trasy, z ktorých výšin môžete pozorovať neďaleké štíty Vysokých Tatier