Vitajte

VÝZVA

na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Brezovej ulice

Zverejnené: 14.7.2016


Fotografia od vásDajte si pozor


Oznam EUROBUSU

zmeny v cestovnom poriadku od 1.7.2016

Spišská Nová Ves - Spišské Tomášovce

Autobus - odchod 8:05 zo Spišskej Novej Vsi (premáva cez prázdniny)

Autobus - odchod 8:25 zo Spišských Tomášoviec (premáva cez prázdniny)

Spišská Nová Ves - Čingov

Autobus - odchod 18:30 zo Spišskej novej Vsi (premáva aj soboty a nedele cez prázdniny)

Autobus - odchod 18:50 zo zastávky Čingov, parkovisko (premáva aj soboty a nedele cez prázdniny)

Ďalšie letné spoje v rámci SLOVENSKÉHO RAJA (Podlesok, ZOO, Spišské Podhradie, Dobšinská ľadová jaskyňa) - KLIKNI TU


V sále kultúrneho domu vystupovali dňa 29.6.2016 najmenšie deti.Predstavenie sa volalo Walt Disney uvádza ...


Klikni na obrázok a dozvieš sa viac


Územný plán obce Spišské Tomášovce

Názov dokumentácie: Územný plán obce Spišské Tomášovce
Etapa: návrh po prerokovaní
Obstarávateľ: Obec Spišské Tomášovce
Spracovateľ: Ing. arch. Ján Bátora, autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1768 AA
Osoba odborne spôsobilá na obstaranie ÚPP a ÚPD: RNDr. Eleonóra Weissová, reg. č. 223
Dátum: Apríl 2016


Možno sa našla najstaršia fotografia našej obce ...


Obecný úrad zverejňuje (materiál je pomerne veľký, ide o súbor PDF)

Oznámenie o strategickom dokumente k PRO

OZNAM k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja


Dokumenty o Bioplynovej stanici

Geometrický zámer

Informatívny návrh

Klikni na obrázok a pozri si príklad vizualizácie


Klikni na obrázok a pozri si projekt novej MŠ


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018

Harmonogram odvozu odpadu v roku 2016


Návštevnosť: