Kontakt:

Napíšte nám:

Vitajte

Pozvánka


STALO SA


Už je vonku aj video od Mariána Lesňáka z Letanoviec.


Fotografie pochádzajú od: Martin Bartoš, Tomáš Šuba, Henrich Kacvinský.


Asi už viete, že ...


Výborná správa. Tomášovi blahoželáme, opýtali sme sa ho, čo plánuje ďalej ...


Primície sa blížia. Takto skrášľujeme našu obec. 

Pečiatky, razítka a faktúry na chvíľu odložili. Spravili si malú brigádu na Školskej ulici a teraz sa môžeme všetci tešiť z toho, čo vytvorili úradníčky obecného úradu. 


Pozrite si, toto v poslednej dobe vyrobil náš občan Miroslav Povec


Záhrada škôlky na ulici Kostolnej je krajšia.

Pani riaditeľka Zdenka Fazekasová a kolektív učiteliek ďakuje dobrovoľníkom za pomoc. Zúčastnili sa:

Rodičia detí: Špinerová, Garčárová, Beskydová, Pjontek, manželia Dzurendovci, Rerko, Frankovičová, Furinová. Babičky: Bartošová, Povecová. Občania: Bartoš. Poslanci Ján Povec, Štefan Skokan.


Ohlasovanie podnetov na protispoločenskú činnosť

Zverejňujeme informácie o Územnom pláne obce


Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015
STANOVISKO KONTROLÓRKY obce k rozpočtu 2015-2017
Plán zvozu odpadu na rok 2015
Návštevnosť: