Vitajte

P o z v á n k a 

           Starostka obce Vás týmto pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa  25. 7.2016  t. j.  pondelok  o 17.00 hod. v kancelárii starostky obce.

           Program:

  1. Správa audítora za rok 2015 / kontrolórka obce/
  2. Schválenie úpravy rozpočtu/ kontrolórka obce/

       3. Schválenie úpravy technológie ČOV   / Ing Frank Werner/

4. Dobudovanie kanalizačného zberača k ČOV II  ul. Juraja Sklenára 

5. Zemné práce – ihrisko

6. Asfaltovanie ulíc Smižianská a Hrabušická

6. Výročie  800 rokov obce Spišské Tomášovce – prípravy

7. Schválenie kúpnej zmluvy  parcely KNC  875/42.

8. Memorial Jaroslava Straku - termín 30.7.2016

       9. Rôzne

Doplnenie programu:

Smernica o nakladaní s majetkom obce
Plán KČ na II. polrok 2016
Schválenie nákupu auta pre TU a zároveň likvidácia starého auta


VÝZVA

na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Brezovej ulice

Zverejnené: 14.7.2016


Fotografia od vásPrečítaj si o požiari v Kyseli - klikni tu


Dajte si pozor


Oznam EUROBUSU

zmeny v cestovnom poriadku od 1.7.2016

Spišská Nová Ves - Spišské Tomášovce

Autobus - odchod 8:05 zo Spišskej Novej Vsi (premáva cez prázdniny)

Autobus - odchod 8:25 zo Spišských Tomášoviec (premáva cez prázdniny)

Spišská Nová Ves - Čingov

Autobus - odchod 18:30 zo Spišskej novej Vsi (premáva aj soboty a nedele cez prázdniny)

Autobus - odchod 18:50 zo zastávky Čingov, parkovisko (premáva aj soboty a nedele cez prázdniny)

Ďalšie letné spoje v rámci SLOVENSKÉHO RAJA (Podlesok, ZOO, Spišské Podhradie, Dobšinská ľadová jaskyňa) - KLIKNI TU


V sále kultúrneho domu vystupovali dňa 29.6.2016 najmenšie deti.Predstavenie sa volalo Walt Disney uvádza ...


Boli "Jánske ohne"


Klikni na obrázok a dozvieš sa viac


Futbal má letnú prestávku


Občianske združenie VERBUM BOMUN pokračuje na zveľaďovaní svojich priestorov, pribudli lavičky, v júni Miroslav Povec maľbami vyzdobil priečelie budovy.


Informačné stredisko na dolnom parkovisku na Čingove je otvorené


Pozorovali sa planéty

(Sobota, 18.6.2016, Ďurkovec)

Asi 60 návštevníkov, najčastejšie rodiny s deťmi, zavítali v sobotu na Tatran Ďurkovec. Prítomní si vypočuli úvodné slová, pozreli obnovený ciferník slnečných hodín a prečítali informácie o tom, ako pred tridsiatimi rokmi na Ďurkovci táborili astronómovia a pravidelne pozorovali oblohu.
Po zotmení sme cez teleskopy mohli pozorovať planéty Jupiter, Mars, Saturn. Niektorí videli aj krátery na mesiaci. Odbornú pomoc zabezpečoval pán František Sejut.
Obloha bola prevažne zamračená, ale zaujímavé svetielka pobehovali po celej lúke. Boli to deti s lampiónmi. A ak ste počuli, že na akcii všetci videli zeleného "marťanka", verte tomu. Naozaj tam bol. 
Organizátorom ďakujeme, spravili prvý krôčik k tomu, aby Ďurkovec vykročil do nových lepších časov.


Územný plán obce Spišské Tomášovce

Názov dokumentácie: Územný plán obce Spišské Tomášovce
Etapa: návrh po prerokovaní
Obstarávateľ: Obec Spišské Tomášovce
Spracovateľ: Ing. arch. Ján Bátora, autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1768 AA
Osoba odborne spôsobilá na obstaranie ÚPP a ÚPD: RNDr. Eleonóra Weissová, reg. č. 223
Dátum: Apríl 2016


Možno sa našla najstaršia fotografia našej obce ...


Obecný úrad zverejňuje (materiál je pomerne veľký, ide o súbor PDF)

Oznámenie o strategickom dokumente k PRO

OZNAM k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja


Dokumenty o Bioplynovej stanici

Geometrický zámer

Informatívny návrh

Klikni na obrázok a pozri si príklad vizualizácie


Klikni na obrázok a pozri si projekt novej MŠ


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018

Harmonogram odvozu odpadu v roku 2016


Návštevnosť: