Vitajte

Výročná správa obce za rok 2015

Správa informuje napríklad o počte zamestnancov obce, o počte nezamestnaných, o hospodárení obce, o správe auditórky.


STALO SA

21.8.2016, Kláštorisko.


BLAHOŽELÁME

Ján Novotný z ulice Hrabušickej je najstarším chlapom v našej obci. V auguste oslávil 90 rokov.


Nahláste prosím pripomienky k cestovnému poriadku autobusov


T O M Á Š O V S K Ý  B E H  2 0 1 6

Link na oficiálnu FB stránku

Plagát


VÝZVA

na predkladanie ponúk na rekonštrukciu Brezovej ulice

Zverejnené: 14.7.2016


Fotografia od vás


Územný plán obce Spišské Tomášovce


Obecný úrad zverejňuje (materiál je pomerne veľký, ide o súbor PDF)

Oznámenie o strategickom dokumente k PRO

OZNAM k Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja


Dokumenty o Bioplynovej stanici

Geometrický zámer

Informatívny návrh

Klikni na obrázok a pozri si príklad vizualizácie


Klikni na obrázok a pozri si projekt novej MŠ


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018

Harmonogram odvozu odpadu v roku 2016


Návštevnosť: