Kontakt:

Napíšte nám:

Vitajte

70. výročie oslobodenia našej obce


Pozvánka na Tomášovské FAŠIANGY

Návrat k tradícii, pravá fašiangová zábava v Turistickej ubytovni Hornád dňa 14.2.2015 so začiatkom o 20. 00 hod. vstupné 7,- EUR. A ako sa patrí, po dedine budú chodiť „FAŠANGARE“.

Lístky si môžete zakúpiť od 19.1.2015 u poslanca Štefana Skokana. Tešíme sa na Vašu účasť. V cene lístka je zahrnuté: hudba, pankušky a "tomášovské fajnoty". Do tanca bude hrať Ľudová hudba folklórneho súboru Čačina.


KONTROLÓRKA

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015


UZNESENIA z obecného zastupiteľstva z 15.12.2014V roku 2013 sa narodilo 35 detí, zomrelo 10 občanov.
V roku 2012 sa narodilo 28 detí, zomrelo 8 občanov.


Informácie

ODMENY
Na zastupiteľstve, ktoré sa konalo 15.12.2014, sa rozhodovalo aj o peniazoch. Zo zápisnice vyberáme: Poslanec bude mať za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva odmenu vo výške 20,- EUR. V prípade, že starostka zvolá pracovné stretnutie poslancov, poslanec dostane odmenu 10,- EUR. Zapisovateľ má právo na odmenu 20,- EUR. Ak sa poslanec aktívne zapojí do organizovania a zabezpečovania podujatí organizovaných obcou, má nárok na odmenu 20,- Eur za akciu.

Predsedovia komisií dostanú 15,- EUR, členovia 10,- EUR, a to za rokovanie komisie. Odmeny sa budú vyplácať štvrťročne.

DOTÁCIE
Poslanci upravili rozpočet, dotácie na rok 2015 idú týmto subjektom:
- Obecný futbalový klub 3 300,- EUR
- Kultúrno-športová komisia 2 000,- EUR
- Turisti 2 000,- EUR
- Skauti 650,- EUR
- Občianske združenie VERBUM BONUM 800,- EUR
- Chovatelia 800,- EUR

Zástupca starostky
Citujeme zo zápisnice zo dňa 15.12.2014: „Poslanec Ján Povec odmietol návrh poslanca Mareka Bajtoša, aby bol kandidátom na pozíciu zástupcu starostky. Jediným kandidátom ostal Cyril Melega." Za hlasovalo sedem poslancov, pán Melega sa zdržal hlasovania, pán poslanec Zajac nebol prítomný.

Plat starostky obce (OZ z 25.11.2014)

Obecné zastupiteľstvo v SpišskýchTomášovciach určilo v súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami na návrh p. poslanca Cyrila Melegu mesačný plat starostky Mgr. Zuzany Nebusovej vo výške 1,98 koeficient x 824,- € plat v národnom hospodárstve plus navýšenie platu o 40% v celkovej sume 2 283,- €.


Pozrite si, čo sa v roku 2014 v našej obci stalo.


STANOVISKO KONTROLÓRKY obce k rozpočtu 2015-2017
Plán zvozu odpadu na rok 2015
Návštevnosť: