Kontakt:

Napíšte nám:

Vitajte

Pošlite staré fotografieČlánok o situácii v lokalite Letanovský mlyn


OZNAMY

V rubirke Rozpočet sme zverejnili ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2014

V rubrike VZN sme zverejnili VZN č.1/2015 o PODMIENKACH PREDAJANOVINKA

Vznikne ČAROVNÝ SVET SKÁL


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a pozvanie na ústne pojednávanie


Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015


STANOVISKO KONTROLÓRKY obce k rozpočtu 2015-2017
Plán zvozu odpadu na rok 2015
Návštevnosť: