Vitajte

Prečítajte si nové UZNESENIA začínajú od čísla 7/2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016


Obecný úrad zverejňuje (materiál je pomerne veľký, ide o súbor PDF)


Blíži sa deň detí. Kultúrno-športová komisia pozýva.

Program pre deti v Kultúrnom dome, v piatok 27.5.2016 o 17:00 po sv. omši.


Príhovor starostky obce

Milí občania, aj napriek tomu, že včera Ing. Šefčík na zasadnutí obecného zastupiteľstva vysvetlil, že chceli by v našej obci postaviť bioplynovú stanicu a nie spaľovňu, ako ju niekto dnes nazval a žiada, aby bola petícia v obci, nakoľko poslanci odsúhlasili výstavbu "spaľovne". Navrhujem urobiť exkurziu do BPS autobusom, pre všetkých nespokojných, aby sa ukľudnilo obyvateľstvo a vyzývam aktéra, ktorý vymyslel petíciu, aby prišiel na kávu a prešiel si to s kompetentnými.

Dokumenty o Bioplynovej stanici

Geometrický zámer

Informatívny návrh

Klikni na obrázok a pozri si príklad vizualizácie


Klikni na obrázok a pozri si projekt novej MŠ


Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2016 - 2018

Harmonogram odvozu odpadu v roku 2016


Kontrolórka

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 1. POLROK 2016


Návštevnosť: